UAB „Elektrėnų žinios“

Adresas Rungos g. 22, LT-26110 Elektrėnai.
Įmonės kodas
181630196
 

A.s. LT88 7044 0600 0170 0670 

Mob.: +370 615 67 388; +370 699 45440


 

 
R e d a k c i j a

D i r e k t o r ė - r e d a k t o r ė

 

Silva Bielskienė

mob. +370 699 45 440

el. paštas silvija@elektrenuzinios.lt


K o r e k t o r ė
Dalija Čepulienė
mob. +370 615 67 388
el. paštas redaktorius@elektrenuzinios.lt
 
 

B e n d r a d a r b i a i:
Mykolas Krasnickas, Jovita Lesienė, Saulius Paukštys, Vitalija Kalvelienė, Teofilija Vaitkevičaitė