Po vieną mažą švieselę į dideles rankas...

Sausio 15 d. jau keturioliktą kartą surengti Elektrėnų savivaldybės metų žmonių apdovanojimai. Tai turbūt vienas iš daugiausiai gyventojų dėmesio sulaukiančių savivaldybės renginių, kuriam kultūros centro salė, regis, jau mažoka.

Žiūrovai, žmonės, norintys pasidžiaugti apdovanotųjų sėkme ir juos pasveikinti, užėmė visas sėdimas vietas, būriavosi praėjimuose, dalis netgi nepateko į renginį. Didelis gyventojų susidomėjimas, ko gero, reiškia, kad renginys kasmet gražėja – tobulėja ir turiniu, ir forma.

Nusipelniusių žmonių daugėja

Kaip renginio pradžioje sakė mero patarėjas Aleksandras Klumbys, puikių Elektrėnams dirbančių ir juos garsinančių žmonių vis daugėja. Mat pirmą kartą vykusiuose apdovanojimuose buvo 10 nominacijų, paskui – 11, o šiemet jau 12. A. Klumbys pristatė nusipelniusius savivaldybės žmonės rinkusią komisiją, kurios sudėtyje administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Grybauskas ir skyrių vedėjai.
Renginio vedėjų paklaustas, ką gali pažadėti žmonėms, kad šie galėtų džiaugti savo miestu, meras Kęstutis Vaitukaitis sakė, jog ne žadėti reikia, o visiems stengtis gerai atlikti savo darbą ir viskas savivaldybėje bus gerai. Tuo tarpu administracijos direktorius Virgilijus Pruskas 2016-aisiais Beždžionės metais visiems linkėjo būti energingiems kaip šis gyvūnas – juk energetikų mieste gyvename.

Šokiai ir dainos

Iškiliausiems 2015 metų savivaldybės žmonėms buvo įteikta dvylika statulėlių – stilizuotų žiburių. Apdovanotuosius dainomis ir šokiais sveikino popchoras „Saulės spinduliai“, Elektrėnų meno mokyklos moksleivė Kamila Šumskaitė, „Lietuvos balso“ prizininkai Donatai, šokėjai Robertas Urbonavičius ir Justė Povilaitytė, Elektrėnams „Dainų dainelės“ konkurse atstovausianti Eisvina Lapovaitė, atlikėjai Simonas Donskovas, Vilija Matačiūnaitė, Egidijus Sipavičius, pramoginių šokių kolektyvas „Reveransas“, elektrėniečių grupė „Jūsų bėdos“. Susirinkusiems šoko ir apdovanojimą šiemet gavęs Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius su žmona Astra, o scenos grandas S. Donskovas pašokti ir padainuoti drauge su juo į sceną pasikvietė ir savivaldybės merą bei administracijos direktorių.

Už nuopelnus švietimo srityje

Apdovanojimas „Už nuopelnus švietimo srityje“ atiteko Povilui Tenikiui, Vievio gimnazijos matematikos ir ekonomikos mokytojui. 2015-aisiais mokytojo metodininko paruošti trys moksleiviai gavo aukščiausius 100 balų matematikos valstybinio egzamino įvertinimus, dar keturi moksleiviai pasiekė aukštesnįjį lygį. Elektrėnų sav. matematikos olimpiadoje moksleiviai laimėjo prizines vietas. Respublikos ekonominio modeliavimo varžybose VEMP keturios gimnazijos komandos pateko į trečiąjį etapą.

Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje

Antroji nominacija „Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje“ skirta Daivai Sekonaitei – VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai, kurios apylinkė yra pati didžiausia. Profesionali ir pacientų mylima gydytoja pripažinimą pelnė nuoširdžiu darbu, norinčių gydytis pas ją pacientų nuolat daugėja.

Metų kultūros šviesulys

Metų kultūros šviesuliu pripažinta Ona Patronaitienė – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytoja. O. Patronaitienė žinoma kaip tautodailininkė, kanklininkė, renginių organizatorė, žolininkė, garsi Lietuvos audėja. Minint valstybines šventes, ji organizuoja tautodailės darbų parodas, prisidėjo pinant tautines juostas, skirtas Elektrėnų miesto ir savivaldybės jubiliejams paminėti. Tautodailininkė kiekvienais metais dalyvauja Vilniaus regiono liaudies meno meistrų darbų parodoje – konkurse „Aukso vainikas“, organizuoja seminarus Elektrėnų savivaldybės žmonėms.

Už nuopelnus sportui

Nominacija „Už nuopelnus sportui“ teko Vidmantui Pupininkui. Jis prieš trejetą metų įkūrė krepšinio komandą „Centauras“. Vasaromis treneris organizuoja stovyklas, vykdo edukacines, sveikatingumo, pažintines, kūrybines veiklas, telkia ir treniruoja vaikus. Jo vadovaujama komanda dalyvauja Vilniaus krepšinio lygoje, Elektrėnų miesto taurės turnyruose, Vilniaus apskrities mokyklų 14-17 m. amžiaus moksleivių gatvės krepšinio turnyruose, kuriuose iškovoja prizines vietas. Nuo 2015 metų įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo programą „Mes – komanda“.

Metų iniciatyva

Apdovanojimu įvertinta Remigijaus Suslavičiaus, Elektrėnų kultūros centro direktoriaus, veikla. Jo iniciatyva atgaivintas džiazo festivalis „Jaunystė“, vyksta respublikinis jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis „Šokio virpesiai“. Kultūros centre sukurta atvira jaunimo erdvė, vykdomi projektai – atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimų konkursai, Europos savanorių tarnybos projektai. Kultūros centras, akredituota Europos savanorių tarnybos organizacija, bendradarbiauja su užsienio partneriais Erasmus programos rėmuose. Su užsienio partneriais vykdomi meno saviveiklos kolektyvų koncertiniai mainai.

Už nuopelnus socialinėje srityje

Nominacija „Už nuopelnus socialinėje srityje“ skirta Daivai Bartosevičiūtei, Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai. Ji organizuoja veiklą Vievio ir Kazokiškių vaikų dienos centruose, yra daugelio vykdomų projektų, akcijų, renginių iniciatorė ir vykdytoja, projekto „Kazokiškių vaikų dienos centras“ vadovė. D. Bartosevičiūtė organizuoja vaikų susitikimus su katalikiškojo jaunimo organizacijomis, kasmet dalyvauja respublikinėse akcijose „Plauk garlaiviu Trakuose“, „Vaikų svajonės“, veiksmo savaitėje „Be patyčių“.

Už pasiekimus tarnyboje

Apdovanojimas įteiktas Kristinai Partikienei – Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai. Ji atsakinga už Elektrėnų viešosios bibliotekos ir vienuolikos filialų ataskaitų rengimą. Pavaduotoja sėkmingai planuoja, organizuoja bibliotekos veiklą atsižvelgdama į strateginius bibliotekos tikslus ir uždavinius. Atsakinga už bibliotekoje vykdomų projektų veiklą. 2015 m. laimėtas K. Partikienės inicijuotas ir parengtas Elektrėnų savivaldybės iš dalies finansuojamas projektas „Menas – sielos gydytojas“. Kristina taip pat inicijavo „Bibliotekos pažangai du“ Elektrėnų SVB projektą „Saviraiškos erdvės paaugliams ir jaunimui įkūrimas“. 2015 m. inicijavo ir parengė įgyvendinti 6 projektus. K. Partikienė yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos Elektrėnų SVB narė, nuo 2012 m. – Elektrėnų skyriaus pirmininkė.

Metų kaimo darbštuolis

Nominacija „Metų kaimo darbštuolis“ atiteko Daivai Urbonavičiūtei ir jos vyrui Ričardui Pranukevičiui, įgyvendinusiems Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamą projektą „Putpelių ūkio modernizavimas ir plėtra“. 2015 m. Vievio seniūnijoje pradėjo veikti naujasis putpelių ūkis, kuriame gyvena apie 10 000 putpelių patelių, patinų ir jauniklių. Visas ūkis automatizuotas. Daivos ir Ričardo sodyba ne kartą buvo apdovanota kaip gražiausiai tvarkoma sodyba Vievio seniūnijoje.

Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę

Apdovanojimas atiteko tautinių šokių kolektyvui „Vijūnas“, kuriam vadovauja Angelė Pačėsienė. „Vijūnas“ garsina Elektrėnus ne tik šalyje, bet ir visame pasaulyje. Kolektyvo šokėjai šoko tarptautiniuose šokių festivaliuose Bulgarijoje, Vengrijoje, Makedonijoje, Italijoje, Graikijoje, Šveicarijoje vykusioje Europiadoje. 2015 m. kolektyvas atstovavo Lietuvai ir Elektrėnams pasauliniame šokių festivalyje Olandijoje, respublikiniuose konkursuose „Klumpynė“, „Pora už poros“, „Iš aplinkui“ pelnė prizines vietas. „Vijūnas“ kiekvienais metais organizuoja respublikinį tautinių šokių festivalį „Šokių pynė“.

Metų rėmėjas

Nominacija „Metų rėmėjas“ įteikta UAB „Balkesta“, kuriai vadovauja Česlovas Kulikauskas.
Įmonėje atsakingai žiūrima į darbuotojus, jiems sudaromos sąlygas mokytis ir tobulėti. Per įmonės veiklos metus Elektrėnų savivaldybėje buvo renovuota Kietaviškių pagrindinė mokykla, pastatyta nauja sporto salė, rekonstruoti Beižionių vaikų globos namai. Įmonė yra nuolatinė Kietaviškių seniūnijos ir bendruomenės švenčių rėmėja. UAB „Balkesta“ taip pat remia tradicinius Elektrėnų kultūros centro renginius, organizuojamas jaunimo šventes.

Metų investuotojas

Metų investuotoja tapo vaikų klubo „Vakvikis“ Elektrėnuose įkūrėja Aušrinė Mekienė. 2014–2015 m. į šią veiklą investuota apie 30.000 eurų. Laisvalaikio erdvė įrengta šiuolaikiškai, joje pramogomis gali užsiimti ir kūdikiai, ir paaugliai. Be pramogų, nuo 2015 m. vaikams nuo 4 iki 7 metų organizuojamos anglų kalbos pamokos. Įmonė parėmė šeimos šventę „Šeimos diena-2015“.

Už pilietiškumo puoselėjimą

Šią nominaciją pasiūlė gyventojai. Ji atiteko Vytui Šareikai, aktyviam Abromiškių kaimo bendruomenės nariui. Nuo 1991 metų jis tarnauja Lietuvos kariuomenėje, laipsnis – kapitonas. V. Šareika jau penkerius metus organizuoja patriotinį žygį „Žalio Velnio takais“, kuriame dalyvauja žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Anglijos, Norvegijos, Lietuvos, NATO kariai, Šaulių sąjungos atstovai, Peterburgo lietuvių bendruomenės nariai. Žygio metu garsinamas ne tik Abromiškių kaimas, bet ir visa Elektrėnų savivaldybė.

„Jūsų bėdos“

Renginyje pagerbta ir šių metų simboliu – pliušinėmis beždžionėlėmis apdovanota jauna, ambicinga mokinių grupė „Jūsų bėdos“, anot jų pačių, susikūrusi tam, kad kiekvieno širdį džiugintų lietuviška gyvai atliekama muzika. Grupė 2015 m. surengė tris autorinius koncertus, jaunųjų atlikėjų dainos skambėjo Elektrėnų miesto ir savivaldybės įkūrimo jubiliejiniuose renginiuose.

Giedrė Pūrienė<- Grįžti į atgal