UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ informuoja, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi teikiamų paslaugų: daugiabučių namų laiptinių valymo ir komunalinių atliekų išvežimo tarifai

Vadovaujantis  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022-12-28 sprendimu Nr. VI.TS-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ teikiamos daugiabučių namų laiptinių valymo paslaugos/ tarifų nustatymo“ patvirtinti laiptinių valymo tarifai:

- valant 2 kartus per savaitę – 0,137 Eur/m2 su PVM;

- valant 1 kartą per savaitę – 0,076 Eur/m2 su PVM.   

Šių tarifų padidėjimą lėmė nuo 2023-01-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės   nustatyta minimali mėnesinė alga 840 Eur (buvo 730 Eur).

Vadovaujantis  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022-12-28 sprendimu Nr. VI.TS-276 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. V.TS-260 „Dėl Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.

-          įmokos daugiabučių namų gyventojams patvirtintos:

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį, Eur/m2 be PVM

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį, Eur/m2 su PVM

Nr.

Pavadinimas

1.

Gyvenamosios bei kitos paskirties (komercinės ir pan.) patalpos (butai) daugiabučiuose namuose

Pastovioji

Plotas

0,0413

0,0500

Kintamoji

Plotas

0,0830

0,1004

 

-          įmokos individualių namų savininkams:

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį, Eur/mėn. be PVM

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį, Eur/mėn. su PVM

Nr.

Pavadinimas

1.

Vieno ir dviejų butų individualūs namai

Pastovioji

Turto objektas

1,7406

2,106

Kintamoji

Konteinerio tūris, ištuštinimo dažnis (kai naudojasi individualiais konteineriais).

 

Pagal 4 p. lentelę

Pagal 4 p. lentelę

 

 

Turto objektas (kai naudojasi kolektyviniais konteineriais).

4,5052

5,4513

  1. įmokos kintamoji dalis individualių namų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

 

Eil.

Nr.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa),m3

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo (1 kartas) įkainis, Eur be PVM

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo (1 kartas) įkainis, Eur su PVM

  1.  

0,12

2,71

3,28

  1.  

0,14

3,16

3,82

  1.  

0,24

5,41

6,55

  1.  

1,1

24,82

30,03

 

-          įmokos dydžiai negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijų savininkams arba įgaliotiems asmenims: 

 

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Įmokos pastovioji dalis

Įmokos kintamoji dalis


Apmokestinamasis parametras

Pastoviosios dalies dydis per mėnesį, Eur/mėn. be PVM

Pastoviosios dalies dydis per mėnesį, Eur/mėn. su PVM

Apmokestinamasis parametras

Kintamosios dalies dydis, Eur/mėn. be PVM

Kintamosios dalies dydis, Eur/mėn. su PVM

 


Pavadinimas

 


1

2

3

4

5

6

7

 


 Negyvenamosios 

paskirties objektai:

- iki 30 m2  ploto;

- nuo 30 m2 iki 70 m2 ploto;

- nuo 70 m2 iki 100 m2 ploto;

- virš 100 m2.

NT objektas

 

 

1,5645 1 objektui

4,1720 1 objektui

 7,3012 1 objektui

10,4304 1 objektui

 

 

 

1,8930 1 objektui

5,0481 1 objektui

8,8345 1 objektui

12,6208 1 objektui

 

Konteinerio  tūris, ištuštinimo dažnis (kai naudojasi individualiu konteineriu)

 

 

Pagal 5 p. lentelę

 

 

Pagal 5 p. lentelę

 

 


 

5. Įmokos kintamoji dalis negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

 

Eil.

Nr.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa), m3

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo (1 kartas) įkainis, Eur be PVM

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo (1 kartas) įkainis, Eur su PVM

1.

0,12

2,64

3,19

2.

0,14

3,08

3,73

3.

0,24

5,28

6,39

4.

1,1

24,20

29,28

Įmokos didėja dėl darbo užmokesčio, transporto priemonių  kuro, remonto ir kitų sąnaudų augimo.

 

Nuo 2023 m. vasario 1 d. keičiasi bendrovės tiekiamo geriamojo vandens su nuotekų tvarkymu   kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) 2022  m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 03E-1773 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė naujas bendrovės tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios vidutiniškai  didėja 0,96 Eur/kub. m. (be PVM). Pagrindinė  kainų augimo priežastis, lyginant su dabar galiojančiomis vandens  kainomis yra žymus elektros energijos kainų šuolis. Atsižvelgiant į tai, kad pagal naują elektros energijos tiekimo sutartį sudarytą su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Elektrum Lietuva“ Bendrovei nuo 2022 m. gruodžio 1 d. taikoma vidutinė elektros energijos kaina (0,6210 Eur/kWh), lyginant su šiuo metu galiojančioje pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams suskaičiuotoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėje kainoje buvo įvertinta elektros energijos kaina (0,1735 Eur/kWh), o dabar faktinė galiojanti yra 257,9 proc. didesnė. VERT vadovaudamasis Įstatymo 33 straipsnio 23 dalimi bei Metodikos 16.4, 16.5 ir 16.7 papunkčiais perskaičiavo Bendrovės galiojančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Taip pat  skaičiavimuose įvertinta perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinė vidutinė 0,1859 Eur/kWh elektros energijos kaina.

Nuo 2023 m. vasario 1 d. vartotojai mokės:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Nauja kaina, Eur/m3 su PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3:

3,99 

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

3,94

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3:

4,04

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3:

3,92

Bendrovei nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo su nuotekų tvarkymu kainos su sąlyga, kad susidaręs skirtumas tarp elektros energijos rinkos kainos įvertinant protingumo kriterijų atitinkančią elektros tiekėjo paslaugos kainą ir Sutartyje nustatytos kainos vadovaujantis Metodikos 9.1 papunkčiu bus eliminuojamas iš sąnaudų už praėjusį laikotarpį ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainoje nebus vertinamos nepagrįstos dėl elektros kainų skirtumo susidariusios sąnaudos už ateinantį laikotarpį.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai nesikeičia, jie lieka galioti kaip anksčiau patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-222 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčių patvirtinimo“.<- Grįžti į atgal