Vievio seniūnas pateikė savo darbo ataskaitą

Vasario 4 d. vakare Vievyje įvyko seniūnaičių susirinkimas, kuriame praėjusių metų darbo ataskaitą pateikė seniūnas Zenonas Pukėnas.

Susirinkime dalyvavo Lazdėnų, Pakalniškių, Pilypiškių, Pylimų, Vievio miesto I, II bei III seniūnaitijų vadovai Česlava Česnulevičienė, Regina Sakalauskienė, Jurij Liuc, Janė Dambrauskienė, Janina Garčinskienė, Virginija Šlajienė ir Olga Radiun, Vievio bendruomenės santalkos ir bendruomenės centro pirmininkai Vytautas Urbonas bei Deividas Mlečka, Vievio bendruomenės centro atstovas Arvydas Pukalskas ir kt. Susirinkimo pirmininke jie išrinko J. Garčinskienę, sekretore – Neringą Gusiūtę.
Iš pradžių Z. Pukėnas gimtadienių proga atvykusiems seniūnaičiams įteikė atminimo dovanėles (rašiklius su Vievio miesto simbolika, atšvaitus ir saugiam eismui populiarinti skirtus bukletus), J. Dabrauskienei – ir Lietuvos valstybės vėliavą.
Savo 2013 m. veiklos ataskaitoje seniūnas apibūdino demografinę padėtį, informavo, kad pernai gimė 62, o mirė 103 gyventojai, atkreipė dėmesį, jog šie rodikliai atitinka respublikos vidurkį. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti 837 notariniai veiksmai, žmonėms išduotos 278 pažymos, iš kurių 161 – apie šeimos sudėtį, 106 – apie gyvenamosios vietos patvirtinimą, 5 charakteristikos, išleisti 73 seniūno įsakymai, užregistruoti 323 gyventojų prašymai, į kuriuos atsakyta raštu arba žodžiu, užfiksuotas 2270 elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius, bendras deklaruotas plotas – 2342,13 ha. Z. Pukėnas taip pat papasakojo apie žemės ūkio naudotojų dalyvavimą programose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. priemones, dalyvavimą visuotinėje aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2013“, apie viešųjų darbų organizavimą bei vykdymą.
Pranešėjas informavo, jog seniūnijos metinis biudžetas siekė 560 tūkst. Lt. Iš jų 151 200 Lt skirta gatvių apšvietimui, 338 500,72 Lt – sanitarijai, spec. programai surinkta 2540 Lt, kurie pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai (už kasinėjimo darbus – 2250 Lt, už prekybą švenčių metu – 290 Lt). Kalbėdamas apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą Vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. programos įgyvendinimą informavo, jog jai skirta 12 900 Lt. Šiuos pinigus seniūnijos Vietos bendruomenės taryba paskirstė taip:
Alesninkų bendruomenei (vaizdo kameros su atminties kortele įsigijimui bei skelbimų lentos įrengimui) – 1770,515 Lt; Vievio pramogų ir sporto klubui „Vievio žiedas“ (grožinės literatūros pirkimui) – 1473,72 Lt; Pilypiškių bendruomenei (muzikinėms ir vandens parko paslaugoms apmokėti) – 1455,515 Lt; Samariečių bendrijai (nuovažos įrengimui, fotoaparato su atminties kortele ir dėklu, spintelės, albumų gavimui) – 1906,61 Lt; Vievio neįgaliųjų draugijai (atlenkiamo dušo suoliuko, elektrinio šildytuvo, rašomojo stalo pirkimui) – 1190,92 Lt, Kaišiadorių vyskupijos katalikiškojo moterų sambūrio „Caritas“ Vievio grupei (atliekų konteinerio įsigijimui bei išvežimo paslaugų apmokėjimui) – 1076,90 Lt; Pakalniškių bendruomenei „Jorė“ (aprūpinimui kamuoliais, arbatos servizo pirkimui) – 529 Lt; Vievio bendruomenės centrui (krepšinio stovo įtaisymui) – 989,78 Lt.
Seniūnaičiai ataskaitos pranešimą įvertino teigiamai.
Z. Pukėnas taip pat informavo apie LR vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio pakeitimą ir papildymą, supažindino seniūnaičius su nauju tvarkos aprašu dėl socialinių pašalpų teikimo nuo 2014-01-02, akcentavo gaisrų kilimo priežasčių nustatymo galimybes bendradarbiaujant su Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, pasidalijo mintimis dėl numatomų Elektrėnų savivaldybės investicijų projektų paruošimo 2014–2020 m. ES paramos lėšoms realizuoti, priminė, kad sausio 17 d. vykusiame šventiniame vakare Elektrėnų savivaldybės metų žmonėms pagerbti nominacijas „Metų kultūros šviesuolis“ bei „Metų socialinė darbuotoja“ pelnė Romaldas Skorupskas (Pakalniškių k.) bei Daiva Bartaševičienė (Vievis).
Susirinkime kalbėjęs V. Urbonas pasidžiaugė, kad seniūnas skiria nemažą dėmesį bendradarbiavimui su Vievio bendruomenės santalka, sakė tikįs, kad tas bendradarbiavimas tęsis.
Susirinkusieji, žinoma, aptarė ir rūpimus einamuosius klausimus.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal