Vievio neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas

Balandžio 22 d. Vievio neįgaliųjų draugija (VND) surengė ataskaitinį susirinkimą, kuriame dalyvavo apie 40 šios organizacijos narių.

Jie išklausė VND pirmininkės Marijonos Pacevičienės ir revizijos komisijos vadovės Marytės Slavinskienės ataskaitas, aptarė einamuosius klausimus.

Pranešėja M. Pacevičienė pasidžiaugė, kad susirinkimo dalyvius domina draugijos veikla. Ji palinkėjo visiems sveikatos, ištvermės, tarpusavio supratimo, kantrybės. Tylos minute buvo pagerbtas Anapilin išėjusių draugijos narių atminimas.

 

Teikė paslaugas

 

Vadovė informavo, jog nūnai 302 narius bei pastarųjų šeimos narius vienijanti VND aptarnavo Vievio, Kazokiškių ir Pastrėvio seniūnijas. Pernai vykdydama Nacionalinės žmonių su negale socialinės integracijos programą organizacija vykdė neįgalinčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, silpnųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose; meninių bei kitų gebėjimų lavinimo užsibrėžtos veiklos planus: 30 dalyvavusiųjų suteikė 300 paslaugų, 13 asmenų mokė megzti, lankstyti iš popieriaus, verti karoliukus, gaminti gyvų ir sausų gėlių puokštes, aptarnavo 7 žmonės su negale.

 

Organizavo kultūrinę veiklą

 

Kultūrinėje veikloje dalyvavo 15 žmonių (40 patarnavimų). Tai įvairiuose savivaldybės, Kauno ir Birštono renginiuose koncertavęs ansamblis „Ievaras“ (vad. Drąsa Ramanauskienė), literatų plenere Šventojoje dalyvavę Viktoras Jakonis, Karolina Naprienė. Naudodama Elektrėnų savivaldybės lėšas VND įgyvendino projektus „Bendrosios socialinės paslaugos Vievio neįgaliųjų draugijos paslaugų centre (30 asmenų suteikė 70 asmens higienos bei priežiūros paslaugų), „Etninės kultūros paveldo, liaudies meno propagavimas tęsiant etnokultūrines tradicijas“ (suorganizavo 8 renginius), „Neįgaliųjų integracija, sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (57 neįgalieji gavo 570 paslaugų).

 

Negailėjo gerų žodžių

 

Atkreipusi dėmesį, kad Elektrėnų savivaldybė koordinuoja minėtų projektų finansavimą bei veiklos vykdymo kontrolę, M. Pacevičienė pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu sprendžiant draugijai iškilusias problemas. Ji padėkojo Socialinės paramos skyriaus vedėjai Violetai Šimkūnienei ir vyriausiajai specialistei Astai Vitkauskienei už nuoširdumą, kantrybę, patarimus bei rūpinimąsi siekiant sudaryti neįgaliesiems sąlygas jaustis lygiaverčiais žmonėmis, gerų žodžių negailėjo ir VND tarybos nariams, tąsyk koncertavusiems „Ievaro“ dainininkams, Vievio kultūros centro darbuotojams.

Susirinkusieji teigiamai įvertino VND pirmininkės ataskaitą, taip pat patvirtino revizijos komisijos vadovės pranešimą apie nuveiktą darbą.

Susirinkime taip pat kalbėjo Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, koncertavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ „Spalvų orkestras“ (vad. Valerija ir Romualdas Brūzgai), VND ansamblis „Ievaras“.

 

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal