Vievio bendruomenės santalka paminėjo veiklos 10-metį

Sausio 30 d. Vievio bendruomenės santalka paminėjo savo veiklos 10-metį.

Šventėje dalyvavo ir visuomeninę organizaciją pasveikino meras Kęstutis Vaitukaitis, vicemeras Viktoras Valiušis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Ratkevičius, seniūnas Zenonas Pukėnas, kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė, kt.
Šios organizacijos pirmininkas Vytautas Urbonas priminė veiklos pradžią 2004 m, jis pats vadovu dirba nuo 2006 m. vidurio. Tuo metu Vievio bendruomenės santalkoje buvo 17 narių, dabar 31. Santalka neseniai neteko keturių žmonių, tarp jų ir Kazimiero Mažylio, jų atminimas pagerbtas tylos minute.
Vievio bendruomenės santalka sprendžia ūkines, kultūros ir bendradarbiavimo su visuomeninėmis grupėmis, jaunimo reikalų, socialinio pobūdžio aktualijas. V. Urbonas papasakojo apie turiningą išvyką į Varėnos rajoną, ekskursantai pabuvojo netoli Druskininkų esančiame Grūto parke, pakeliui sustojo prie Lepelionių piliakalnio – Napoleono kepurės (Prienų r.) bei kitose lankytinose vietose. Nuolat rengiamos poledinės žūklės varžybos ant Vievio ežero, dalyvaujama įvairiuose seniūnijos renginiuose, pvz., Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metams paminėti skirtame meno kolektyvų festivalyje „Su pavasariu širdy“, Joninėse, liaudiškų kapelų šventėje „Stovi malūnas prie kelio“. Vadovas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į teigiamus realizuoto projekto „Saugus Vievis“ rezultatus, pažymėjo kryptingo bendradarbiavimo su savivaldybe, Vievio kultūros centru, Alesninkų, Abromiškių bei kitomis bendruomenėmis naudą, už paramą padėkojo Lietuvos Respublikos Seimo narei Dangutei Mikutienei bei Elektrėnų savivaldybės tarybos narei Aldonai Kirkliauskienei.
Pirmininkas akcentavo, jog veiklai labai trukdė patalpų, kuriose bendruomenė galėtų normaliai dirbti, trūkumas, apgailestavo, jog pastangos išsaugoti Vievio pirtį nebuvo veiksmingos.
Aktyvus bendruomenės santalkos narys Juozas Stepankevičius su svečiais diskutavo naujo Vievio kultūros centro statybos bei kitais gyventojams aktualiais klausimais.
V. Urbonas gerai dirbusiems Vievio bendruomenės santalkos nariams J. Stepankevičiui bei Vytautui Uoginčiui įteikė padėkas.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal