Valstybinės dienos belaukiant

Jau tradiciškai liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, miestų ir miestelių aikštėse vėl skambės mūsų valstybės himnas – „Tautiška giesmė“.

Šią idėją, užgimusią minint Lietuvos tūkstantmetį, palaiko ne tik aktyvūs tautos patriotai visame pasaulyje, garbūs bei nusipelnę visuomenės veikėjai, bet ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visoje Lietuvoje, taip pat ir užsienio šalyse – Graikijoje, Airijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje, Australijoje, Bulgarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Rusijoje, Danijoje, Liuksemburge, Brazilijoje ir daugelyje kitų – vyks įvairūs koncertai, parodos, popietės ir minėjimai, skirti šiai dienai paminėti. Džiugu, kad atsiranda vis daugiau entuziastingų tautiečių, norinčių prisidėti prie tautiškumo išlaikymo, naujų tradicijų kūrimo.

Prieštaringi vertinimai

Kaip teigia istoriniai šaltiniai, Mindaugas buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius, valdęs Lietuvą 1253–1261 metais. Manoma, kad jis buvo karūnuotas būtent liepos 6-ąją. Deja, išsamios informacijos apie šį valdovą yra išlikę nedaug, o ta, kuri yra, pakankamai prieštaringa.
Rusų metraščiuose rašoma, kad Mindaugas žudydavo kitus kunigaikščius, išvarydavo juos iš savo valdų. Arba stengdavosi juos kaip nors pergudrauti, ar su jais susigiminiuoti, ištekindamas savo seseris. Taip Mindaugo valdos vis plėtėsi.

Atkreipė Europos dėmesį

Tapęs karaliumi, Mindaugas kariavo su kalavijuočiais ir kryžiuočiais, siekė prijungti prie Lietuvos rusų žemes, rėmė prūsus, sukilusius prieš Kryžiuočių ordiną. Visgi žūti kovos lauke ar mirti nuo senatvės jam nebuvo lemta. Mirus jo žmonai Mortai, Mindaugas sugalvojo pasilikti sau už žmoną Nalšios kunigaikščio Daumanto žmoną, Mortos seserį. Įpykęs Daumantas susimokė su kunigaikščiu Treniota ir nužudė Mindaugą.
Gal Mindaugui ir buvo nesvetima klasta, apgaulė, visgi Lietuvai jis daug nusipelnė: suvienijo valstybę, atkreipė krikščioniškosios Europos dėmesį į mūsų šalį. Jis įrodė, kad Lietuva, kurios valdovui teisę tapti karaliumi suteikė pats popiežius, turi tokią pačią teisę gyvuoti, kaip ir kitos Europos valstybės.

Kurkime istoriją patys

Tad Karalių Mindaugą turime prisiminti ne tik iš istorijos vadovėlių. Jo garbei iki šiol statomi paminklai, kalami medaliai, jo vardu vadinamos miesto aikštės ir gatvės, įsteigta netgi Mindaugo žmonos karalienės Mortos vardo valstybinė premija.
Kokių gi sąsajų galima rasti tarp ano meto Mindaugo valdytos ir dabartinės Lietuvos paveikslų? Reikia pripažinti, kad tiek Mindaugo biografijoje galima rasti tamsesnių dėmių, tiek ir Lietuvos nūdienoje tamsumų tikrai netrūksta. Tačiau svarbiausia – noras gyvuoti, būti vieningais, laisvais ir pripažintais. Dar svarbiau pradėti istoriją kurti nuo savęs, nepraeinant abejingai pro išmaldos prašantį žmogų, verkiantį vaiką ar numestą šiukšlę, o jei dar paprasčiau – tvirtai mokėti Lietuvos himną. Ir liepos 6-ąją 21 val. ateiti į savo miesto ar miestelio aikštę kartu su draugais, kaimynais ir atiduoti pagarbą savo Tėvynei.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Sigutė Gervienė

Kviečiame visus sugiedoti Lietuvos himną

Kviečiame seniūnijas, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, švietimo įstaigas prisidėti organizuojant tradicinę Tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“.
Uždekime aukurus, deglus ir žvakes ir visi kartu Valstybės dieną, liepos 6 d. 21 valandą, vienu metu su viso pasaulio lietuviais, kiekvienas, kur tik galime, sugiedokime mus visus vienijantį Lietuvos himną!
Elektrėnų savivaldybėje himnas bus giedamas:
Elektrėnuose – atrakcionų parke „Vaikų pasaulis“,
Vievio sen. – Vievio miesto aikštėje (prie bažnyčios),
Semeliškių sen. – prie Semeliškių vidurinės mokyklos,
Kietaviškių sen. – prie kultūros namų,
Pastrėvio sen. – Musteniuose (prie buvusios parduotuvės),
Kazokiškių sen. – prie daugiafunkcio centro (buvusios mokyklos),
Gilučių sen. – prie seniūnijos,
Beižionių sen. – prie kultūros namų.<- Grįžti į atgal