Už mėlyną bangą rugių...

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną gilutiškiai paminėjo Gilučių kultūros klube.

Ne visi gali daryti įtaką Lietuvos ekonominiam gyvenimui, bet saugoti ir išlaikyti gimtąją kalbą, jos papročius, tradicijas galime ir privalome kiekvienas. Nuo mūsų priklauso, ar neverks lietuviškas žodis, ar mokėsime lietuvišką raštą, ar mes ir mūsų vaikai mokės lietuviškas dainas ir liaudies šokius.
Tradicijų laikymasis yra šeimos, bendruomenės jungiamoji grandis. Sparčiai besikeičiant, integruojantis tautoms, nyksta ir miršta ne tik kalbos, pamažu atsiranda pasaulio žmogus – be šaknų, be namų, be tėvynės. Mūsų vis labiau nykstančiai tautai labai svarbu ieškoti jungiančių, stiprinančių saitų.
Tad šią ypatingą dieną kultūros klube skambėjo dainos apie Lietuvą, eilės, skirtos gimtajam kraštui. Ir darbai – Onutės Šakienės knyga „Buvom“ – apie šio krašto istorijos išskirtinumą. Gerbiama autorė atidavė ne vienerius metus įamžindama mūsų tėvų ir senelių praeitį.
Norint daug nuveikti, nepalūžti, jausti savo tautos dvasią, svarbu tikėti tuo, ką darai. Tad mūsų bendruomenė tvirtai eina tautiškumo keliu, stengdamasi visais savo darbais stiprinti Lietuvos nepriklausomybę.

Gilučių bibliotekos vedėja V. Tamošiūnienė<- Grįžti į atgal