Semeliškių vaikų darželis paminėjo savo veiklos 30-metį

Gegužės 30 d. Semeliškių vaikų darželis paminėjo savo veiklos 30-metį.

Į jubiliejines iškilmes atvykusius merą Kęstutį Vaitukaitį, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių Arvydą Vyšniauską, jo pavaduotoją Vaidą Ratkevičių, Švietimo skyriaus vedėją Ramunę Sadauskienę, Semeliškių parapijos kleboną Gintautą Jančiauską bei kitus svečius pasitiko šios ikimokyklinės įstaigos vadovė Angelė Budėnienė.

Papasakojo apie darželį

Šventės metu Angelė Budėnienė prisiminė darželio istoriją, papasakojo apie ankstesnę ir dabartinę veiklą. Tos veiklos pradžia – 1984 m. gegužės 28 d., kai tuometinio Lenino kolūkio pastatytas jaukus 50 vietų vaikų lopšelis-darželis atvėrė duris Semeliškių vaikučiams.
Vedėja sakė, jog pirmą kartą pravėrusi pastato duris nemaniusi, kad ilgai užsiliksianti, kad čia prabėgs patys gražiausi gyvenimo metai. Tačiau jau 30 metų kasryt praverianti darželio vartelius, kur ją tarytum norėdami pasisveikinti pasitinka svyrantys gluosniai, kaštonai, paukščių kleketavimas, skardus mažylių juokas ir širdžiai malonūs pamojavimai pro langus. Tame name vadovės bei kitų darbuotojų veiklos dienos neretai būna linksmos ir sėkmingos, o kartais – pilnos nevilties bei kartėlio.
A. Budėnienė neužmiršo 1990 metų, kai prasidėjus darželių tuštėjimo vajui daugiau nei pusė darželių mažuose miesteliuose buvo uždaryti, tapo niekam nereikalingi, o šiandien jie labai praverstų. Semeliškių ikimokyklinė įstaiga, kaip viena geriausiųjų, kuri įvairiuose konkursuose pelnė prizines vietas, išliko iki šiolei. Nuo 1991 m. liepos joje teliko mišri grupė, o lopšelio vietoje įsikūrė vietos ambulatorija.
Vedėja pasidžiaugė, kad per tuos metus sutiko daug gerų, darbščių, dorų žmonių, su kuriais sodino medžius bei gėles, remontavo ir gražino įstaigą, dalijosi džiaugsmu bei skausmu. 2011 m. renovavus darželį buvo pakeisti langai, lauko durys, vandentiekio vamzdynai, radiatoriai, apšiltintos grindys, stogas, įdiegta mechaninė rekuperaciniu būdu veikianti vėdinimo sistema. Po metų atliktas vidaus patalpų remontas: nutinkuotos ir nudažytos sienos, lubos, restauruoti laiptai prie įėjimų bei atnaujinti baldai.
Vadovė pažymėjo, kad vaikams darželyje sudarytos puikios sąlygos sveikai vystytis, visapusiškai ugdytis ir tobulėti, čia dirba mažuosius mylinčios pedagogės. Žaisdami ugdytiniai mokosi pažinti gamtos, aplinkos reiškinius, spalvas, geometrines formas, raides, skaityti, skaičiuoti, tam pritaikytos šventės ir pramogos – juk tiek vaidinta, šokta, dainuota, tiek dalyvauta įvairiuose konkursuose.
Gyvendami tarsi viena didelė šeima jaunesnieji mokosi iš vyresniųjų, kartu kuria ikimokyklinės įstaigos vidaus ir aplinkos grožį, mažieji mokosi mylėti medį, krūmą, gėlytę, juos prižiūrėti, suprasti jų naudą bei vertę.
Už nuoširdumą bei draugiškumą A. Budėnienė padėkojo visada į pagalbą atskubantiems tėveliams Rasai ir Jevgenijui Lavrinovičiams, Rasai bei Dainiui Pašiūnams, Astai ir Valdui Dzikevičiams, taip pat Rolandui Šiškevičiui, Jurgitai Jankauskaitei – už išsiuvinėtus nuostabius paveikslus, Semeliškių parduotuvės savininkams Vilmai bei Dariui Stančikams – už kasmetines kalėdines bei velykines dovanas, buvusiam Lietuvos Respublikos Seimo nariui Jonui Liesiui – už finansinę pagalbą, Elektrėnų savivaldybei, Švietimo skyriui bei Švietimo paslaugų centrui – už puikų bendradarbiavimą ir patarimus.
Baigdama trumpą apžvalgą vedėja palinkėjo, kad Semeliškių darželyje dar ilgai skambėtų vaikų juokas.

Šventėje netrūko malonių akimirkų

Svečiai turėjo progą apžiūrėti darželio aplinką: kieme visų akį traukė išpuoselėti želdiniai, puikiai sutvarkytos vejos bei vaikų žaidimo vietos.
Maloniai nuteikė mažieji, iškilmingame renginyje parodę savo gebėjimus. Vaikai dainavo apie saulės spindulėlius, mylimas mamytes, šoko, krykštaudami gaudė muilo burbulus, skaitė eiles, pasakojo įvairius nutikimus.
Pagerbdama darbe pasižymėjusius darbuotojus A. Budėnienė įteikė padėkas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai Aldonai Junevičienei (už nuoširdžią dvidešimtmetę pedagoginę veiklą), meninio ugdymo mokytojai Janinai Bajorinienei (už muziką, gražias šventes, mažylių paruošimą konkursui bei dovanotą lino medžiagą), auklėtojos padėjėjai Birutei Aleškevičienei (už meilę vaikams, pasiūtas linines sukneles), virėjai Veronikai Virganavičienei (už 15 m. gamintą kokybišką maistą), ūkvedei Laimutei Ustilienei (už 15 m. rūpinimąsi vaikų maitinimu, kūrybiškumą bei grožio puoselėjimą), finansininkei Onai Sabaliauskienei (už nuoširdų bendradarbiavimą ir gerą buhalterinį darbą), skalbėjai, kiemsargei ir valytojai Gražinai Boldyrevai (už puikią aplinką, švarą bei tvarką), pastatų priežiūros darbininkui Jonui Gaidukui (už viską mokančias padaryti auksines rankas).
Baigiantis renginiui svečiai ir tėveliai pasveikino Semeliškių vaikų darželio vadovę bei visą kolektyvą jubiliejaus proga, palinkėjo visa ko geriausio ir įteikė dovanų.

Romualdas Černeckis

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų