Semeliškių mokyklos 90-mečio jubiliejus

Semeliškių mokyklos 90-mečiui skirti įvairūs renginiai vyko visus metus, į oficialią iškilmę buvome kviečiami lapkričio 25-osios popietę. Susirinkusiuosius pasitiko 1932 m. mokyklos nuotrauka ekrane, skambant muzikai buvo uždegtas 80-mečio proga mokytojų dovanotas židinys-švyturys, kuris nušviečia Semeliškių mokyklos istorijos kelią, sušildo kiekvieną sielos kertelę.

„Prieš 90 metų Lenkijos ir Lietuvos pasienyje nušvito mokslo ir lietuviško žodžio švyturys. Šviesa sužibo Semeliškių miestelio namų languose ir aplinkinių kaimų sodybose“, – renginį pradėjo Viltė Bielskytė ir Rugilė Lėliūtė. Prieš 90 metų suskambėjęs Rugsėjo 1-osios skambutis, tebeskamba ir šiandien...“ Prieš 10-metį sukurtas mokyklos himnas (žodžiai – Nijolės Ustilienės, muzika – Valdo Stanaičio). Renginio vedėjos pakvietė sugiedoti himną visus kartu, kad širdys plaktų vienu ritmu. Sugiedojus himną buvo pristatyti visi renginyje dalyvavę svečiai. Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė, pasveikinusi svečius, esamus ir buvusius mokinius bei mokytojus, pasidžiaugė, kad visus metus vyko labai daug veiklų, suorganizuota daug parodų, sukurtas filmukas, – ir visa tai „dėka darnaus, draugiško kolektyvo, dėka gerų mokinių ir mokytojų santykių, dėka aktyvių darbuotojų, mokytojų, mokinių ir jų tėvelių“, ir palinkėjo ąžuolo tvirtybės, augti, tobulėti ir kad visų svajonė – švęsti mokyklos 100-metį, išsipildytų ir virstų realybe. Ir paskelbė šventės pradžią.

„Laikas bėga, skuba, keičia veidus, gyvenimus ir likimus. Tik širdys lieka tokios pačios – mylinčios, laukiančios, prisimenančios. Laikas uždega širdis ir jas užgesina.“ Po šių renginio vedėjos žodžių buvome pakviesti visus išėjusius pagerbti tylos minute.

Pasikeisdamos renginio vedėjos – Viltė Bielskytė, Rugilė Lėliūtė, Miglė Ašmenaitė, Viktorija Kozėllaitė, Karolina Luščinskaja, Agata Pašiūnaitė, Karolina Šareikaitė – vedė mus mokyklos istorijos takais ir pristatė šiek tiek statistikos: 1979-aisiais ir 1984-aisiais metais mokyklą baigė po dvi abiturientų laidas, bet 1963, 1969 metais abiturientų nebuvo. 2015-ieji metai buvo labai svarbūs – mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo 1955-ųjų iki 2022 metų Semeliškių mokyklą baigė 982 abiturientai. 2023 metais sparnus gyvenimo skrydžiui išskleis IX gimnazijos laida arba 68-oji mokyklos laida. Pasak vedėjų, per 90 metų daug pokyčių įvyko – vieni išėjo tyliai, kiti ryškius buvimo pėdsakus paliko – tad visų dėmesys buvo sutelktas į ekraną – gėrėjomės užfiksuotomis akimirkomis sukurtame filmuke.

Sveikino, padėkas ir dovanas teikė, linkėjimus siuntė

Visą Semeliškių gimnazijos ir miestelio bendruomenę mokyklos 90-ies metų jubiliejaus proga sveikino Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, vyriausioji specialistė Jurgita Pašvenskaitė. Sveikino administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, kuris įteikė ir mero Kęstučio Vaitukaičio visai gimnazijos bendruomenei skirtą padėką už nuoširdų darbą, kantrybę, šilumą, išmintį, puoselėjamus mokinių gebėjimus ir ugdymus, kūrybingus, darbščius bei pilietiškus Lietuvos žmones. Sveikino ir visiems mokytojams padėkas įteikė LR Seimo narė Silva Lengvinienė, sveikino Seimo nario Kęstučio Vilkausko patarėja Giedrė Žuromskienė, Seimo narė Edita Rudelienė. Sveikino savivaldybės švietimo įstaigų vadovai, Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė, parapijos klebonas Gediminas Mieldažis, Semeliškių bendruomenės pirmininkė Rita Buividavičienė, Semeliškių bendruomenės „Strėva“ pirmininkas Antanas Bielskis, šio straipsnio autorė, „Sostinių golfo klubo“ direktorius Kastytis Stankevičius, jo pavaduotoja Rūta Žukauskaitė, verslininkas, buvęs mokyklos vadovas Kazimieras Šiaulys, buvęs ilgametis Semeliškių seniūnas Vytas Barzdaitis.

Direktorė teikė padėkas

Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė jubiliejaus proga padėkomis ir rožių žiedais apdovanojo visus 64 gimnazijos darbuotojus, visi buvo pakviesti į sceną.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Gerda Kasparavičienė, Janė Makauskienė, Viktorija Juknevičienė, jų padėjėjai – Rasa Vaičiulionienė, Jolita Apanavičienė, Alma Ramonienė;

Pradinių klasių mokytojos: Dalė Rakauskienė, Vaita Vitkauskaitė, Daiva Šareikienė, Janė Rusakovienė;

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos: Jolita Lėlienė, Kristina Bačiulienė, Natalija Jančiauskienė;

Užsienio kalbos mokytojai: anglų kalbos – Asta Arbačiauskaitė-Dijokienė, Donatas Stasiūnas; rusų kalbos – Teresa Seržantovič; vokiečių kalbos – Povilas Liperskis;

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai: Ona Bukinienė, Onutė Ročienė, Daina Kurienė, Tomas Bukinas;

Gamtos mokslų mokytojai: chemijos mokytoja Meilutė Rašimienė, fizikos mokytoja Snieguolė Klimovičienė;

Geografijos ir istorijos mokytojai: Aušrelė Kieliūtė, Saulius Švedarauskas, Irena Adomėnienė, Ona Kozėlienė;

Muzikos mokytojai: Janina Bajorinienė, fleitų būrelio vadovas Armis Mangirdas, šokių būrelio vadovė Vitalija Mangirdienė, meno mokyklos pučiamųjų instrumentų mokytojas Valdas Stanaitis, akordeono mokytoja Rasa Matuliūkštytė;

Dorinio ugdymo mokytojai: Teresa Einorienė ir Nijolė Ustilienė, dailės mokytoja Eglė Matonienė, fizinio ugdymo mokytojas Juozas Gudeliūnas;

Specialistės: psichologo asistentė Agnė Petrauskaitė, socialinė ir specialioji pedagogė Gintarė Merkelienė, sveikatos priežiūros specialistė Stanislava Liudvinavičienė;

Ūkio dalies vadovas Antanas Buividavičius, raštinės vedėja Stasė Binkevičienė, bibliotekininkė ir buhalterė Irena Venskutonienė, vyresnioji finansininkė Dalia Rikterienė;

Valgyklos darbuotojos: Nijolė Drungilienė, Laima Rulevičienė, Aušra Rulevičienė, Marijona Kierienė, Ona Narkevičienė, Angelė Labenskienė;

Darbuotojos, besirūpinančios švara, tvarka, mokyklos aplinka: Jovita Arlauskienė, Erika Sabaliauskienė, Jolanta Voverienė, Danguolė Matonienė, Irena Montvilienė, Aldona Dzetlauskienė, Dalia Rakauskienė;

Darbuotojai, kurie rūpinasi šiluma, jaukumu, mokinių pervežimu: Juozas Taraškevičius, Albinas Apanavičius, Arūnas Siniauskas, Česlovas Kazakevičius, Vincas Adomėnas, Nikolajus Čedovičius, Gediminas Bulvydas, Danius Vičkačka.

Pasveikinti buvę Mokytojai

Direktorė Asta Dzikevičienė pagerbė ir buvusius mokytojus, dauguma jų dėl garbingo amžiaus dalyvauti renginyje negalėjo, padėkomis buvo pasveikinti tie, kurie dalyvavo jubiliejinėje šventėje, bet įgarsinti buvo visi: Asta Ališauskienė, Nastazija Almantienė, Elvyra Apanavičienė, Genovaitė Arlauskienė, Jonas Arlauskas, Gražina Barzdaitienė, Marijona Belickienė, Janina Bekešienė, Ona Bliudžiūtė, Juozas ir Regina Bulioliai, Juozas Čepanonis, Janina Červokienė, Teresa Grigorovič, Stasė Galiauskaitė, Vlada Januškienė, Danuta Nazarovienė, Pranas Mitkevičius, Irutė Rulevičienė, Alina Salatkaitė, Danutė Stasiūnienė, Adelė Speičienė, Kazimieras Šiaulys, Ona Tylenienė, Agafija Ulišauskienė.

Koncertavo

Koncertiniais numeriais džiugino gimnazijos kolektyvai, atlikėjai: pradinių klasių bei penktos klasės šokėjai (vad. Vitalija Mangirdienė), fleitų būrelio nariai (vad. Armis Mangirdas), akordeonininkė Alvita Nastulevičiūtė, skambėjo ir mokytojų atliekama daina „Čia mano žemė Lietuva“ bei jungtinis 5–10 klasių choras (vad. Janina Bajorinienė). 10 klasės moksleivė Miglė Ašmenaitė paskaitė savos kūrybos eilėraštį „Mokyklai“. Rolf Roland kūrinį „Paslapčių sodo daina“ atliko Livija Klimovičiūtė (pianinas) su mokytoju Armiu Mangirdu (fleita). Saksofonu grojo ir nuostabų kūrinį dovanojo Elektrėnų meno mokyklos mokytojas Davit Avetisyan. Renginį vainikavo šiemet susikūrusi Semeliškių gimnazijos jaunimo grupė „Nihilith“: Livija Klimovičiūtė, Jogaila Čižas, Augustinas Belych.

Eiliuotą scenarijų sudėliojo mokytoja Nijolė Ustilienė, renginį vedė gimnazijos moksleivės.

Nuoširdžiai dėkojame už tokią spalvingą, prasmingą ir turiningą šventę. Ir prisidedame prie žavaus mokyklos apibūdinimo ir palinkėjimo: „Mūsų mokykla – šviesių svajonių rūmas, lai skrieja pro šalį pertvarkų vėjai, mūsų mokykla – gimtų namų saugumas, tegul aplanko ją šimtasis jubiliejus.“

Ilgiausių metų, mielieji!

Semeliškietė Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų