Semeliškių festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“ baigėsi

Semeliškių XXII festivalio „Nuo Lauryno iki Roko“ renginiai buvo tokie žavingai spalvingi, tarsi šviesiais potėpiais teptukais išdailinti visą savaitę vykusio VI tapybos plenero dalyvių darbų. Ir, žinoma, vainikuoti Šv. Roko atlaidais, prie kurio stebuklais garsėjančio Semeliškių bažnyčios pagrindiniame altoriuje saugomo paveikslo meldžiamasi prašant išgijimų – fizinių ir sielos...

Silvija BIELSKIENĖ 

Festivalio žvaigždynas

Rugpjūčio 17-ąją sodyboje (Užupio g. 31) vyko Teatro vakaras, kuriame dalyvavo dvi iš Dzūkijos kilusios profesionalios aktorės – Vitalija Mockevičiūtė (Lietuvos Nacionalinis dramos teatras) ir Neringa Varnelytė (Valstybinis jaunimo teatras), dar žinomos iš LRT laidos „Dviračio žinios“. Jos dovanojo pašėlusio smagumo spektaklį „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes?“. Spektaklio neatsiejama dalis – gyvai profesionalių muzikantų Dariaus Mockevičiaus (bandonija) ir Pauliaus Kovalenko (smuikas) atliekama muzika ir dainos. Spektaklis, sukurtas pagal tautosakininko P. Zalansko, R. Sabaliauskienės ir kt. užrašytą tautosaką, apkeliavęs daug Lietuvos miestų ir miestelių. Didelio pasisekimo ir gausių žiūrovų sulaukė užsienyje: JAV, Australijoje, Airijoje, Lietuvos ambasadoje Paryžiuje, Pietų Prancūzijoje, Austrijoje. Teatras – viena mėgstamiausių semeliškiečių žanrų. Tad nenuostabu, kad ir šįkart Semeliškių sodyboje (Užupio g. 31) buvę žiūrovai negailėjo aplodismentų – buvo ir juoko, ir kvatojimo...

Po spektaklio buvo paminėtas Semeliškių bendruomenės „Strėva“ 20-metis, (apie tai rašysime kitame (2023-09-01) „Elektrėnų žinių“ numeryje).

Rugpjūčio 18-osios vakaras Šv. Lauryno bažnyčioje buvo skirtas klasikinei muzikai. Dalyvavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Zbignevas Levickis (smuikas), Vytautas Lukočius (fortepijonas). Asta Krikščiūnaitė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato narė, LMTA Dainavimo katedros profesorė ir vedėja.

Asta Krikščiūnaitė kviečiama vesti meistriškumo pamokas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, dalyvauja įvairių konkursų vertinimo komisijų darbe. Pastaraisiais metais A. Krikščiūnaitė aktyviai  koncertuoja tiek Lietuvos žymiausiose koncertų salėse, tiek užsienyje – Lenkijoje, Airijoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Izraelyje, Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje, atliko per 200 koncertų Lietuvoje. Atlikėja parengė daug naujų stambios formos, sceninių, kamerinės bei nacionalinės muzikos programų. A. Krikščiūnaitės repertuare svarbūs tiek operos, tiek oratorijos, kantatos ar dainos žanrai. Ji dainuoja įvairių stambios formos kūrinių solo partijas. A. Krikščiūnaitė koncertuoja su įvairiais simfoniniais ir kameriniais orkestrais. Zbignevas Levickis, muzikantas, smuikininkas virtuozas, kompozitorius, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro pirmasis smuikas, koncertmeisteris. Jis yra daugelio televizijos projektų dalyvis, komisijos narys. Smuikininkas ne tik groja, bet ir rašo eiles, stengiasi daug laiko praleisti gamtoje, kurią labai myli. Smuikininkas pasižymi nuostabiu humoro jausmu. Vytautas Lukočius, pianistas, orkestro dirigentas, pedagogas. Nuo 2010 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2012 subūrė orkestrą Vilnius Sinfonietta ir jam vadovauja. Nuo 2016 Lappeenrantos (Suomija) miesto simfoninio orkestro meno vadovas. Pilnutėlėje bažnyčioje koncertavę atlikėjai dovanojo ne tik puikų koncertą, bet ir istorijas, apipintas nenusakomu humoru.

Rugpjūčio 19-osios šeštadienio rytas išaušo saulėtas ir nepakartojamas. Visą dieną energiją skleidė visose miestelio erdvėse vykstantys sporto turnyrai: krepšinis 1x1; paplūdimio tinklinis; plaukimo estefetės; XVI bėgimas „Šv. Roko garbei“ nuo gimnazijos iki šventės vietos prie Nestrėvančio ežero, kur vyko šventė, vainikuojanti visos savaitės renginius. Jos metu buvo apdovanoti sporto šventės nugalėtojai, bėgimo dalyviai.

Koncertinėje programoje nuostabą kėlė jau antrus metus šventėje dalyvaujanti Semeliškių gimnazijos mokinių instrumentinė grupė ,,NIHILITH“: Livija Klimovičiūtė, Jogaila Čižas, Augustinas Belych; linksmino jungtinis Semeliškių vokalinio instrumentinio ansamblio „Konkordas“ (vad. Adolfas Blažonis) ir Semeliškių ansamblio „Svaja“ (vad. Gražina Barzdaitienė) kolektyvas, grožėjomės Romų teatro „Sare Roma“ pasirodymu, Stano ir Zvonkaus muzikiniu ringu. Vaikai linksminosi su animatoriumi Hariu Poteriu, šėlo ant batuto.

 

Mero padėkos

Šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Semeliškių festivalio globėjas, kuris pasveikino visus susirinkusiuosius, padėkojo organizatoriams už visos savaitės renginių gausą, o Semeliškių seniūnei Loretai Karalevičienei įteikė vertingą, odiniais viršeliais atminimo knygą, dekoruotą Semeliškių herbu, kad visi svečiai galėtų joje palikti atminimo įrašus. Mero patarėjas Dovydas Bliujus įteikė gėlių puokštes Semeliškių meno kolektyvų vadovams – Adolfui Blažoniui ir Gražinai Barzdaitienei, o Tarybos narys Regimantas Baravykas padovanojo kibirėlį su keptais baravykiukais. Meras G. Ratkevičius pasveikino VI Semeliškių tapybos plenero dalyvius ir įteikė padėkas: Adelei Kasputienei, Astai Radimonienei, Ojarui Mašidlauskui, Romui Žmuidzinavičiui, Arūnui Jonui Miliukui, Jonui Lenkučiui, Aldonai Ragelskienei, Anatolijui Ščiogolevui, kurių naujausiais tapybos darbais grožėjomės rugpjūčio 20-ąją prie parapijos namų (apie plenerą rašysime kitame „Elektrėnų žinių“ numeryje). 

Gražiausios sodybos ir gėlynai

Baigiamosios šventės metu tradiciškai apdovanoti konkurso „Gražiausia sodyba Semeliškių seniūnijoje 2023 metais“, kurį organizuoja Semeliškių seniūnija ir konkurso „Gražiausias Semeliškių seniūnijos gėlynas“, kurį jau 21 kartą organizuoja Semeliškių bendruomenė „Strėva“, savininkai.

Diplomu ir lentele „Gražiausia sodyba Semeliškių seniūnijoje 2023 metais“ pasipuošė Onutė ir Juozas Dambrauskai iš Lėlyvos kaimo; 2-ą vietą užėmė Regina ir Algis Sinkevičiai; 3-ią vietą – Marijona ir Kęstutis Kierai. Taip pat buvo skirtos padėkos už gražiai ir išradingai tvarkomas sodybas:  Ritai Parulienei, Irenai ir Jonui Venskutoniams, Astai ir Arvydui Saltonams, Laimutei Ustilienei ir Aivarui Druliui, o Rimui Nenortui skirta padėka už išradingumą, išsaugant istorinį gimtojo Budzylių kaimo pavadinimą. Visos sodybos buvo vertinamos nuolatinių seniūnijos gyventojų, kurie ir gyvena čia ir deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

„Gražiausio Semeliškių gėlyno 2023“ titulą pelnė Dana ir Albinas Apanavičiai. Padėkas už darbštumą ir gražiai puoselėjamus gėlynus bei atminimo dovanas pelnė: Vlada Ramanauskienė, Vilma Soročinskienė, Dalia Kerševičienė, Ona Nedveckiene, Lina Barzdaitienė, Jurgita Jankauskaitė ir Asta Kulpavičiūtė, Elena Nikonova, Marijona Degutienė.

Visi sodybų ir gėlynų laimėtojai bei nominantai už gražiai puoselėjamas sodybas ir gėlynus  Semeliškių seniūnijoje buvo apdovanoti LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko padėkomis ir atminimo dovanomis.

 

 Šv. Roko atlaidai Semeliškėse

 

Semeliškėse Šv. Roko atlaidų sekmadienio, rugpjūčio 20-osios rytas išaušo saulėtas ir giedras. Pagrindinės sumos Šv. Mišios buvo aukojamos šventoriuje, Mišias aukojo J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Nors Semeliškių bažnyčia tituluojama Šv. Lauryno titulu, parapija nuo seno garsėja Šv. Roko atlaidais, sutraukiančiais daug tikinčiųjų prie pagrindiniame altoriuje ligonių patronu laikomo Šv. Roko stebuklingo paveikslo, kurį puošia dvidešimt keturi votai (padėkos už išgijimą bei kitas malones ženklai). Šv. Roko atlaidai, kurie yra skiriami sunkiomis ligomis sergantiems asmenims, miestelio bendruomenėje turi ir kitą paskirtį. Atlaidų metu palaikomi giminystės ryšiai, stiprinami bažnyčios ir parapijos tikinčiųjų bendruomenės santykiai.

 

Vieša padėka

Dėkoju visiems, prisidėjusiems prie festivalio organizavimo, rėmėjams, atlikėjams, dalyviams.

Pagrindiniams organizatoriams – Semeliškių bendruomenei „Strėva“ ir pirmininkui Antanui Bielskiui; Semeliškių seniūnijai ir seniūnei Loretai Karalevičienei; Semeliškių parapijai ir klebonui Gediminui Mieldažiui.

Festivalio globėjui – Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui.

Pagrindiniam rėmėjui – Elektrėnų savivaldybės administracijai.

Rėmėjams: Semeliškių seniūnijai, Kęstučiui Vaitukaičiui, Valdui ir Astai Dzikevičiams, Jolantai ir Algiui Kosikams, Lukui Kameneckui, Elektrėnų gėlių parduotuvės Florisa direktorei Karolinai Glodenytei.

Festivalio ambasadoriams: Vytautui Lukočiui, prof. Tadui Šumskui, Kęstučiui Vaitukaičiui.

LR Seimo nariams: Kęstučiui Vilkauskui, Editai Rudelienei.

Bičiuliams:

Valentinai Radvilienei, Daivalijai Šumskienei, Remigijui Suslavičiui, Viktorijai Juknevičienei, Česlovui Vaiciekauskui, Jurgitai Suchockienei, sporto renginių organizatoriui Juozui Gudeliūnui, Virginijai Dambrauskienei, Vidai Mieldažytei, Janytei Žebrauskaitei, Liudmilai Felčinskajai, Beatričei Ustilaitei, Vidai Vičkačkienei, Kristinai Vitartei, Ritai Parulienei, Onai Apanavičienei, Verai Nasutavičienei, Laimai ir Petrui Kvetkauskams, Monikai Parniauskaitei, Gabrieliui ir Rapolui Bielskiams, VI tapybos plenero dalyviams: Adelei Kasputienei, Astai Radimonienei, Ojarui Mašidlauskui, Romui Žmuidzinavičiui, Arūnui Jonui Miliukui, Jonui Lenkučiui, Aldonai Ragelskienei, Anatolijui Ščiogolevui.

***

XXII Semeliškių festivalyje „Nuo Lauryno iki Roko 2023“ suorganizuota 11 renginių, juose dalyvavo 39 atlikėjai (paslaugų davėjai), 8 dailininkai, apie 2 000 žiūrovų (paslaugų gavėjų).

Semeliškių festivalis baigėsi, visą savaitę gyvenome muzikos, poezijos, teatro, dailės apsuptyje. Tikėkimės, kitąmet ir vėl atversime vartus į meno ir kultūros pasaulį. Tad tariame – iki pasimatymo!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų