Paskutinis Tarybos posėdis iki naujų savivaldos rinkimų, kovo 5 d.

Vasario 22-osios Tarybos posėdžio pradžioje meras Kęstutis Vaitukaitis pristatė savo ir savivaldybės 2022 m. veiklos ataskaitas. Turime kuo pasidžiaugti. Darbo užmokesčio, mažo nedarbo lygio, socialinio saugumo, gyvybingos ekonomikos, gyventojų prieaugio srityse esame viena iš pirmaujančių savivaldybių. Tokiems rodikliams pasiekti reikalingas ilgas ir nuoseklus darbas. Šiuos rodiklius sugadinti užtektų metų ar dvejų stagnacijos, atėjus „naujai“ valdžiai.

Savo, kaip tarybos nario, veiklos ataskaitą, kurią pateikiu jums kiekvienais metais, veikiausiai paruošiu ir pristatysiu jau po naujų rinkimų.

Iškilmingas posėdžio momentas – Už svarų indėlį, statant Lietuvos elektrinę ir Elektrėnų miestą, bei rūpestingą jų priežiūrą Elektrėnų savivaldybės Garbės piliečio vardas suteiktas Algiui Viktorui Mekui.

Biudžetas. Metų pradžioje Seime būna tvirtinamas visos valstybės metinis biudžetas. Per artimiausią mėnesį biudžetą turi pasitvirtinti ir visos 60 savivaldybių. Nors laikotarpis sudėtingas, mūsų biudžetas 2023 metams auga nuo 40,4 mln. eurų 2022 m. iki 46,2 mln. eurų. Ir tai yra dar vienas rekordas. Palyginimui – 2003 m. turėjome 8,6 mln., 2013 m. 17,2 mln. eurų.

Šįkart apie skaičius nesiplėsiu. Pajudinsiu tarybos narių atsakomybės klausimą. Biudžetą patvirtinome, 16 tarybos narių balsavo UŽ, niekas nebalsavo PRIEŠ, tačiau 9 tarybos nariai SUSILAIKĖ ir neišreiškė savo nuomonės. Mano manymu, toks susilaikymas balsuojant beveik visais atvejais yra blogiausias sprendimas ir žmonių, kurie balsavo už tą tarybos narį rinkimuose, – išdavystė.

Svarbus momentas, neišgirdau nė vieno argumento, kodėl tie žmonės balsavo būtent taip. Biudžeto tvirtinimo klausimas yra pats svarbiausias per visus metus. Įsivaizduokite, pinigai tvirtinami mokykloms ir mokytojams, darželiams, vaikų būreliams, socialiniams darbuotojams, aplinkos priežiūrai, kelių remontui, ekstremalių situacijų valdymui ir dar begalės skirtingų sričių. 46,2 mln. eurų, o 9 opozicijos nariai tiesiog šiaip sau susilaiko, netarę nė žodžio. Įsivaizdavimui – jei atsirastų dar bent 8 tokie balsuotojai, biudžetas nebūtų patvirtintas ir bent kuriam laikui savivaldybės veikla pakibtų ore.

Tiesa, kiekvienais metais svarstant milijoninį biudžetą, opozicijos atstovams kyla klausimų dėl mažos Elektrėnų futbolo akademijos eilutės. 2023 metams Futbolo akademijai numatyta 62 tūkst. eurų 6 trenerių darbo užmokesčiui ir 23 tūkst. – salių nuomai, transporto paslaugoms ir pan. Opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė siūlė tuos 23 tūkst. atimti iš Futbolo akademijos ir perkelti prie bendrų NVO sporto rėmimo lėšų. Šįkart pasiūlymas ne toks aštrus, kaip įprasta, tačiau bloga valia akivaizdžiai pastebima. Kitas aktyvus tarybos narys Audrius Jurgelevičius netikėtai savo nuomonę apie Futbolo akademiją paskutiniu metu keičia kaip kojines. Kiekviename tėvų susirinkime vis kitaip. Šįkart siūlė nepritarti kolegės pasiūlymui atimti minėtus pinigus, tačiau balsavime vis tiek SUSILAIKĖ.

Praleidžiu kitus priimtus sprendimus.

Posėdžio pabaigoje meras perskaitė pareiškimą. Jame minima ta pati lyderė J. Balčiūnaitė. Dažnai rasdama krislą kitų akyse dėl nepateiktų ataskaitų (tame tarpe ir Futbolo akademijos), pasirodo, nuo 2019 m. pati nėra pateikusi nė vienos savo finansinės veiklos ataskaitos registrų centrui ir taip galimai pažeidžia tarybos nario skaidrumo ir etikos kodeksą...

Tuo tarpu pati lyderė kreipėsi į merą su siūlymu ištirti galimą administracijos direktoriaus tarnybinį nusižengimą. Žinot, kai rinkimai ant nosies, noro drabstytis kai kas tiesiog negali numalšinti.

Ir čia kalba eina apie visą oponentų tendencingai ir suplanuotai, dažniausiai feisbuke, skleidžiamą pritemptą, interpretuotą, melagingą istoriją. Šioje situacijoje galėčiau pritaikyti kelias lietuvių liaudies patarles: Juokiasi puodas, kad katilas juodas; Kuo kitus tepa, tuo pats kvepia.

Tikriausiai jau visi užmiršo, bet tas pats buvo prieš 4 metus. Po rinkimų visi „skandalingi“ faktai tampa niekam neįdomūs, o aktyvūs svieto lygintojai dingsta, laukdami kito savo šanso.

Kviečiu visus nepasimauti ant pigių ir labai šlykščių žaidimų, o kovo 5 d. savo balsą atiduoti ypač atsakingai.

Visi turime siekti savivaldybės tobulėjimo ir gerų rezultatų. Nauji, laisvi sūkuriniai vėjai yra labai nepastovūs, o jų viduje – tuštuma, purvas ir tamsa.

Nežinau, ar būsiu kitoje mūsų savivaldybės taryboje, bet sau ir kitiems pažadu – niekada nuošalyje nepalikti pagarbos žmogui, sąžiningo bendravimo, atsakingo darbo. Ir niekada, niekada nežeminti, nešmeižti kito žmogaus vien tam, kad gaučiau sau naudos. Verta ir teisinga.

Liberalų frakcijos tarybos narys

Dovydas BLIUJUS

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato sąskaitos. Užs. Nr. 076<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų