Pasidalijo darbo patirtimi

Vievio vaikų lopšeli-darželis „Eglutė“ (vad. Ringailė Jundienė) yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus analogiškomis įstaigomis „Giliukas“, „Eglutė“ bei VšĮ „Montessori metodo centras“.

Įgyvendindama minimą susitariamąjį aktą sausio 22 d. „Eglutė“ suorganizavo gerosios patirties sklaidos renginį „Ugdymo proceso svarba ikimokykliniame amžiuje“, į kurį atvyko grupė sostinės lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų. Šio susitikimo tikslas – darbe taikyti auklėjamojo proceso naujoves, uždaviniai – kelti pedagogų kvalifikaciją; panaudoti įgytas žinias praktikoje; bendradarbiauti su kitomis analogiškomis įstaigomis pasidalijant gerąja veiklos patirtimi. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Kielienė.
Ryte po vaikučių muzikinės programėlės R. Jundienė pristatė įstaigą. Viešnioms ji trumpai papasakojo apie save, informavo apie „Eglutės“ materialinę bazę, paminėjo, kiek yra darbuotojų, tarp jų pedagogų, koks jų išsilavinimas, kiek veikia grupių bei jose ugdoma mažųjų, apžvelgė pagrindinius lopšelio-darželio veiklos aspektus. Apie svarbiausius prioritetus kalbėjo Vilniaus „Giliuko“ direktorė Ingrida Ragauskienė.
Vėliau Eglutės“ auklėtojos metodininkės Virginija Ruseckienė ir Vida Degulienė, vilnietės – „Giliuko“ psichologė Gabija Veiverė, auklėtoja metodininkė Laima Preisienė bei meninio ugdymo pedagogė ekspertė Audronė Gerčienė kalbėjo temomis „Per knygą į vaiko širdelę“, „Kalbos ugdymas“, „Taikomi muzikinio ugdymo metodai“. V. Ruseckienė bei V. Degulienė paminėjo, kad mažyliai šventė knygų herojų gimtadienius, pildė skaitymo medį, improvizavo, vaidino ir gamino dekoracijas, atkreipė dėmesį, jog naudojant spaudinius ugdytiniai greičiau susipažįsta su raidėmis bei skaičiais. G. Veiverė supažindino su kūdikių stebėjimo programa ir lygiais, L. Preisienė papasakojo apie informacinių ir komunikacinių technologijų, matematinių vaizdinių taikymą lavinant vaikus, A. Gerčienė lopšelio-darželio salėje dalijosi praktine laisvo muzikos improvizavimo patirtimi.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų