Paminėjo Tarptautinę vaikiškos knygos dieną

Vievio vaikų lopšelio- darželio „Eglutė“ pedagogės metodininkės Vida Degulienė ir Virginija Ruseckienė balandžio 2 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniams, jų tėveliams bei auklėtojoms suorganizavo pačių pagamintų knygelių parodą „Mūsų knygelės dar plonos...“
Paroda skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Renginį kuravo kolektyvo vadovė Ringailė Jundienė.

Apie tarptautinę šventę

Tarptautinė vaikiškos knygos diena minima balandžio 2 dieną kartu su garsaus danų rašytojo, pasakų kūrėjo Hanso Kristiano Anderseno (1805–1875 m.) gimtadieniu. Daugelyje šalių tądien rengiamos vaikų ir jaunimo literatūros savaitės, vyksta įvairūs konkursai, parodos, konferencijos.
Pasaulinės tokios literatūros ištakos – tai antikos mitai, šalių liaudies kūryba, Ezopo pasakėčios, viduramžių epas. Anksčiausios (o ir vėlesnės) vaikiškos knygos išleistos remiantis Biblija, jos morale. Pirmasis lietuviškas sakralinis eilėraštis „Kalėdaitis dėl mažų vaikelių“ pasirodė 1763 m.

Mintys apie pirmąją vaiko pažintį su knyga

Pasak V. Degulienės ir V. Ruseckienės, pirmoji pažintis su knyga vaikui labai svarbi, nes tai yra nauja, nors mažylio ir nesuvokta patirtis – juk jis tampa ikimokyklinio amžiaus skaitytoju.
Tuo laiku svarbu sužadinti vaiko domėjimąsi skaitymu, padėti pamilti knygelę, ugdyti estetinį skonį. Juk literatūra perteikia mažiesiems kultūrinį paveldą, lavina komunikaciją, pažintinę bei meninę kompetencijas. Be to, padeda pažinti pasaulį bei save, ugdo asmenybę, lavina vaizduotę bei kūrybines galias, orientuoja į tradicines vertybes ir t. t. Klausantis vaizdingos, kupinos metaforų bei palyginimų kalbos lavėja vaikų minčių reiškimo sistema, ritmas ir rimas, atmintis, susikaupimas.
Pasak lektorių, vaiko aplinkoje neturi stigti knygelių, kurias reikėtų laikyti matomoje, prieinamoje vietoje, kad jis galėtų kada tik panorėjęs šias pasiimti, vartyti ar „skaityti“. Žinoma, bibliotekėlę vertėtų nuolat papildyti naujais kūrinėliais.

Surengė knygelių parodėlę

V. Degulienė ir V. Ruseckienė pasakodamos apie vyresniosios B ir jungtinės priešmokyklinės grupių vaikų bei auklėtojų dalyvavimą projekte „Augu skaitydamas“ (kuratorė R. Jundienė), užsiminė, kad dalyviai domėjosi naujausia literatūra, patys gamino knygeles, bendradarbiavo, „augino“ Skaitymo medį, matavosi prie jo kopėčių. Tuomet ir kilusi idėja į veiklą įtraukti visus „Eglutės“ vaikus, jų tėvus, ugdytojas bei surengti aukščiau minėtą parodėlę.
Tąsyk apžiūrėjusieji mažųjų darbelius pamatė kūrybingų auklėtojų, vaikų bei tėvelių pagamintų knygelių, kuriose vyravo fantazija, atsispindėjo meilė bei šiluma. Paroda labai sudomino mažuosius ugdytinius
Pedagogės metodininkės dėkingos visiems padėjusiems surengti tokį naudingą renginį.

V. Degulienė, V. Ruseckienė, R. Černeckis<- Grįžti į atgal