Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas Algiui Viktorui Mekui

Kovo 11-ąją Elektrėnų kultūros centre vyko Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio regalijų įteikimo Algiui Viktorui Mekui – Lietuvos inžinieriui energetikui, Lietuvos nusipelniusiam inžinieriui, garbės energetikui, ilgamečiam Lietuvos elektrinės vyriausiajam inžinieriuiceremonija. Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio regalijas Algiui Viktorui Mekui įteikė Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis. Garbės pilietį pasveikino Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo narė Silva Lengvinienė, šeimos nariai ir bendražygiai.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023-02-22 sprendimu Nr.VI.TS-13 Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas Lietuvos inžinieriui energetikui, Lietuvos nusipelniusiam inžinieriui, Garbės energetikui, ilgamečiam Lietuvos elektrinės vyriausiajam inžinieriui Algiui Viktorui Mekui už svarų indėlį statant Lietuvos elektrinę ir Elektrėnų miestą bei rūpestingą jų priežiūrą. Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio regalijas Algiui Viktorui Mekui įteikė Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis. Algis Viktoras Mekas gimė 1928 m. liepos 6 d. Biržuose. 1936–1940 m. lankė Biržų pradžios mokyklą. 1938 m. su tėvais persikėlė į Šlepščių kaimą. 1946 m. aukso medaliu baigė Biržų gimnaziją. 1946 m. įstojo ir 1951 m. gruodžio 13 d. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos institutą, jam suteikta inžinieriaus elektriko kvalifikacija.

Baigęs institutą Algis Viktoras Mekas gavo paskyrimą į Lietuvos energijos rajoninę valdybą, kuri jį siuntė į Rėkyvos elektrinę. Ten jis pradėjo dirbti Kapitalinės statybos skyriaus inžinieriumi, vėliau tapo Technikinio skyriaus viršininku. 1957 m. Lietuvoje vykdant energetikos ūkio valdymo reorganizavimą, paskiriamas naujai sukuriamos Šiaulių elektros tinklų įmonės vyriausiuoju inžinieriumi. 1960 metais tuometiniame Vievio rajone buvo pradėta statyti nauja elektrinė, pavadinta Vievio valstybine rajonine elektrine (Vievio VRE). Algis Viktoras Mekas buvo paskirtas naujos elektrinės, kurios administracijos patalpos buvo įkurtos laikinojoje gyvenvietėje, vyriausiuoju inžinieriumi ir 1961 m. atsikėlė su šeima gyventi į dar tik būsimus Elektrėnus.

Algis Viktoras Mekas nuo 1962 m. balandžio 4 d. – Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės Elektrėnuose vyriausiasis inžinierius, nuo 1991 m. – technikos direktorius, nuo 1996 m. – direktoriaus pirmasis pavaduotojas, nuo 2002 m. – generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

Kartu su elektrine augo ir naujas miestas, kurio statyboms Algis Viktoras Mekas skyrė daug dėmesio, pastangų ir darbo.

Algis Viktoras Mekas turi vyriausybinių apdovanojimų: Garbės ženklo ordinas (1971 m.), Darbo raudonosios vėliavos ordinas (1986 m.). Algiui Viktorui Mekui suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas (1967 m.). SSRS energetikos ministro įsakymu suteiktas Garbės energetiko vardas (1978 m.), taip pat apdovanotas daugybe Lietuvos Vyriausybės ir ministrų garbės ir padėkos raštų.

Aktyvus Lietuvos energetikų senjorų klubo valdybos narys ir Elektrėnų bendruomenės narys.

Atsiimdamas regalijas A. V. Mekas dėkojo visiems už įvertinimą, bylodamas, kad tai bendro Lietuvos elektrinės kolektyvo, kuris per tuos ilgus metus nuveikė tokius didelius darbus, įvertinimas. Ir labai sklandžiai, išsamiai priminė Elektrinės statybos pradžios ištakas, priežastis, kolektyvo rinkimą, Elektrinės paleidimą per 28 mėnesius nuo pirmųjų statybos darbų pradžios. Nors būta sunkumų, įvairių trukdžių, elektrinė buvo paleista...

Ilgiausių metų Jums, Elektrėnų savivaldybės Šviesuly!

Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų