Valdžia pasidalijo svarbiausius postus

Balandžio 15 d. įvyko pirmasis Elektrėnų savivaldybės penktos kadencijos tarybos posėdis.

Iškilmingoje pirmojoje posėdžio dalyje buvo prisaikdinti visi naujai išrinkti tarybos nariai ir naujasis-senasis meras Kęstutis Vaitukaitis. 25 tarybos nariai (iš jų ... nauji, ... dirbę ankstesnėje taryboje) ir pirmąkart tiesiogiai išrinktas meras Kęstutis Vaitukaitis padėję ranką ant LR Konstitucijos iškilmingai prisiekė „gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“ Tarybos nario priesaiką priėmė Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Raimondas Hopenas, kuris prieš posėdį greičiausiai nespėjo perskaityti 25 tarybos narių pavardžių, nes skaitydamas net keliskart suklydo.
Posėdyje dalyvavo ir naujai suburtą savivaldybės tarybą sveikino Seimo narys Eligijus Masiulis, Elektrėnų garbės pilietis Pranas Noreika, Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Andžejus Grudinskis.

Kodėl tokia koalicija?

Iškart po rinkimų pasigirdo kalbų apie daugiausiai rinkėjų balsų surinkusių partijų koaliciją. Kovo 31-ąją šios kalbos pasitvirtino – Liberalų sąjūdžio ir Socialdemokratų partijų atstovai pasirašė politinių partijų jungimosi į daugumą sutartį ir ... greičiausiai suerzino opoziciją bei kai kuriuos rinkėjus.
Po daugumos suformavimo daugeliui greičiausiai kilo klausimas – kuo grįstas Liberalų sąjūdžio pasirinkimas koaliciją sudaryti su ideologiniais priešininkais – socialdemokratais? Vienu vertus, tai rinkėjų valios vykdymas (antra vieta pagal mandatų skaičių priklauso socialdemokratams), kita vertus, tai rinkėjų valios ignoravimas: juk tie, kurie balsavo už liberalus, nebalsavo už „socdemus“ ir, atvirkščiai, kas norėjo valdžioje matyti „socdemus“, nenorėjo ten matyti liberalų... Pasak liberalų „vado“ ir savivaldybės mero K. Vaitukaičio, iš rinkimų rezultatų matyti, jog Elektrėnų savivaldybės gyventojai yra labiau kairiųjų pažiūrų nei dešiniųjų. Visi TS-LKD ir Liberalų sąjūdžio gauti balsai sudaro mažiau nei pusę visų rinkėjų atiduotų balsų – iš viso 11 mandatų iš 25. Visų kitų partijų atstovai, kurie pateko į tarybą, yra labiau kairiųjų pažiūrų. Tad, pasak mero, liberalams teko rinktis – ar koaliciją sudaryti su stipriais kairiaisiais – socialdemokratais, gavusiais 6 mandatus, ar su kitų partijų atstovais, kurie taryboje turi nuo 1 iki 3 mandatų. „Manau, kad tokia dauguma, kuri sudaryta šiuo metu, sutelktai dirbdama gali pasiekti geresnių rezultatų. Be to, tokia rinkėjų valia – jos ignoruoti negalima“, – teigė K. Vaitukaitis.

Direktorius – V. Pruskas, vicemeras – A. Vyšniauskas

Antrojoje tarybos posėdžio dalyje buvo sprendžiama, kas ateinančius 4 metus bus savivaldybės administracijos galva ir kas pavaduos gerbiamą merą. Politinių partijų jungimosi į daugumą sutartyje buvo numatyta, jog Liberalų sąjūdis deleguoja savo kandidatą į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, o socialdemokratai – kandidatus į mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.
Posėdyje oficialiai patvirtinta, jog administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo įgaliojimai yra nutraukiami. Pasibaigus kadencijai iš pareigų atleisti savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas bei jo pavaduotojas Vaidas Ratkevičius, iš pareigų pasitraukė ir vicemeras Vytautas Vėželis. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, mero pavaduotojas skiriamas mero teikimu slapto balsavimo būdu. Į vicemero postą meras Kęstutis Vaitukaitis pasiūlė „koalicijos draugą“ A. Vyšniauską. Už jį balsavo 21 tarybos narys. Posėdyje mero teikimu buvo išrinktas ir naujasis administracijos direktorius – į šias pareigas paskirtas liberalų deleguotas buvęs tarybos narys Virgilijus Pruskas. Socialdemokratų delegatui į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Jonui Grybauskui nespėjus gauti reikiamų pažymų, šių pareigų klausimas tarybos posėdyje nebuvo nagrinėtas, šiuo klausimu taryba balsuos kitame posėdyje.
Pakalbinome naująjį savivaldybės administracijos direktorių V. Pruską.
Pasak V. Prusko, buvo sunku apsispręsti dėl naujų pareigų: „Žinau, kas yra sunkus darbas, pareiga ir atsakomybė. Dirbdamas Elektrėnų savivaldybėje mačiau daug įvairių žmonių, atradau kitokių požiūrių į supančią aplinką. Priimti sprendimą buvo sunku, kadangi žinau, kokie iššūkiai laukia“, – teigė administracijos direktorius.
Iki šiol V. Pruskas ėjo LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų savivaldybės agentūros vedėjo pareigas, kurias nuo šiol laikinai eis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Viktoras Mindžiulis.
Paklaustas, kokios asmeninės ir profesinės savybės bus naudingos naujajame darbe, V. Pruskas atsakė, jog visą gyvenimą laikėsi principo, kurį įskiepijo šimtametė močiutė: „10 dievo įsakymų yra primityvios, bet pagrindinės žmogaus gyvenimo taisyklės ir pirmiausiai reikia daug duoti, kad nors kiek gautum.“

Administracijos direktorius apie būsimąjį savo pavaduotoją atsiliepė teigiamai: „Joną Grybauską pažįstu kaip garbingą, išmintingą, pareigingą, atsakingą žmogų. Nuo pirmųjų pažinties metų 2000-aisiais žavėjausi šio žmogaus tolerantiškumu ir pagarba kitam. Mano manymu, šis žmogus turi savo nuomonę ir gyvenimiškos patirties.“ J. Grybauskas dirbdamas su V. Prusku taip pat tikisi sutarti: „Sprendžiant iš darbo ankstesnėje savivaldybės taryboje, kurioje abu dirbome komitetų pirmininkais, mūsų požiūriai, nagrinėjant taryboje svarstomus klausimus, daugiausia sutapdavo. Manau, dirbdami savivaldybės administracijoje sutarimą taip pat turėtume rasti.“
Kandidatas į administracijos direktoriaus pavaduotojus J. Grybauskas taip pat tikino, kad apsispręsti buvo nelengva. Tačiau padėjo vaikai, kuriems jo verslas neįdomus. „Todėl ir nusprendžiau išbandyti save valstybės tarnyboje“, – teigė J. Grybauskas.
Verslininkas pasakojo, jog laikosi dviejų taisyklių: pirma – žodžio laikymasis (pažadėjai – įvykdyk), antra – nesielgti su kitais taip, kaip nenorėtum, kad su tavim elgtųsi.
Naujajame darbe J. Grybauskas žada „susipažinti su esama situacija, ją išanalizuoti, pasirinkti galimus sprendimo būdus, pasverti visus „už“ ir „prieš“, pasikonsultuoti su tos srities specialistais ir priimti galutinį sprendimą. Būti atviram naujovėms ir inovacijoms.“

Eglė Milkamanavičiūtė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų