Tarybos posėdyje – dėmesys jaunimo užimtumo problemoms

Trečiadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta praėjusių metų veiklos ataskaita, apibrėžtos ateinančių metų strategijos ir suformuotas biudžetas.

Jame didžiausia lėšų dalis numatyta švietimui. Tuo tarpu praėjusieji metai, mero žodžiais tariant, buvo geras startas ateities darbams.

Bedarbių skaičius mažesnis, bet skolų dar yra

Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad tarybos nariai dirbo susitelkę ir aktyviai. Pasak jo, aktyvus posėdžių lankymas, diskusijos, konstruktyvūs pasiūlymai padėjo siekti gerų rezultatų.
Meras pateikė ekonominių rodiklių palyginimą su kitomis savivaldybėmis, akcentavo, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas stabilizavosi, bedarbių registruota mažiau nei kitose savivaldybėse, tačiau skolomis lenkiame Trakų rajoną.
Pagrindiniai savivaldybės finansiniai šaltiniai praėjusiais metais buvo valstybės lėšos, ES parama, kelių priežiūros lėšos, Lietuvos darbo biržos parama įdarbinant. Statistika rodo, kad daugiau ES paramos teko mažesnėms Elektrėnų savivaldybės seniūnijoms. Meras apgailestavo, kad  Elektrėnams lėšų šįkart teko mažiau.
Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos planas gyventojams bus pateiktas kovo 11 d.

Vieviui kultūros centro dar teks palaukti

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pristatė Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą. Tarybos narys Algimantas Adomaitis siūlė plane numatyti bent dalį pinigų, reikalingų Vievio kultūros centro statybai.
Vievio kultūros centro projektas parengtas jau 2010 m., tačiau lėšų jam įgyvendinti tikimasi gauti tik iš Europos Sąjungos paramos 2014–2020 m., kadangi numatyta 9 mln. sąmata savivaldybei būtų per didelė našta.
Tarybos nariai nepritarė A. Adomaičio pasiūlymui, jie ragino nesiblaškyti ir palaukti, kol pinigai, liaudiškai tariant, bus rankose – tuomet bus galima imtis ir darbų.
Svarstant 2014 metų privatizavimo fondo lėšų sąmatą, kilo nemažai klausimų dėl pastatų privatizavimo. Henrikas Petrauskas domėjosi, kodėl į privatizavimą neįtrauktas dabartinis savivaldybės pastatas. Meras paaiškino, kad dalis pastato įtraukta.

Geros žinios Elektrėnų  jaunimui

Savivaldybės taryba pritarė paraiškos „Atviro jaunimo centro kūrimas ir darbo su rizikos grupės vaikais ir jaunimu paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ teikimui siekiant gauti Europos Sąjungos paramą. Šio projekto dėka Elektrėnų kultūros centre bus įrengtos jaunimo darbinei ir laisvalaikio veiklai skirtos patalpos su virtuve, įsigyjami muzikos instrumentai. Tokiu būdu ketinama spręsti aktualią jaunimo užimtumo problemą.

Eglė Milkamanavičiūtė, Dalia Raslanienė<- Grįžti į atgal