Tarybos narių išmokų situacija Elektrėnų savivaldybėje ir trumpa mano ataskaita

Būdamas tarybos nariu, kiekvienais metais turėjau tradiciją viešinti jums savo veiklos ir finansinę ataskaitas. Jos yra išlikusios mano anketos apačioje kiekvienų metų kovo mėnesiais.

Svarstydavau ar tai yra įdomu ir aktualu žmonėms. Po šiais metais A. Tapino pradėtų #Skaidrinam tyrimų akivaizdu – tokia mano iniciatyva dabar įgauna dar kitokį atspalvį.

Elektrėnų savivaldybė Andriaus Tapino tyrimuose yra atsidūrusi 5-ame krepšelyje kaip „mažai įdomi", nes mūsų tarybos narių maksimali išmokų panaudojimo suma per 4 metus keitėsi maždaug nuo 120 iki 186 eurų per mėn. Visada manydavau, kad tai yra pakankama suma, kurią galima išleisti kurui, kanceliarinėms prekėms ir pan. Pasirodo, kitur tokios sumos sukeltų juoką.

Mūsų savivaldybėje nustatytos sumos buvo ne tik logiškos, bet ir kruopščiai vedama jų buhalterija. Sudarytos aiškios formos, kurias kiekvieną mėnesį turėjo pildyti tarybos nariai. Gal mažai kas žinojo, bet visa išmokų ataskaita kiekvienais metais būdavo pristatoma Mero, Kovo 11-osios metinėje ataskaitoje, patalpinama internetinėje svetainėje.

Visgi paviešintos tyrimo detalės tikrai kelia nuostabą. Milžiniški kuro kiekiai pilami panašiu laiku skirtingose vietose, automobilių remontai, įrangos nuoma, prekių pirkimas iš sau artimų įmonių ir t. t.

Visi suprantame, kad taip būti neturėtų, o vietos politikai turi rodyti gerą pavyzdį. Tikiuosi, kad po šių tyrimų situacija šalyje keisis.

Įsigaliojus naujam vietos savivaldos įstatymui, nuo šių metų tarybos narių galimybės gauti išmokas už patirtas išlaidas šalyje vienodėja. Mūsų savivaldybėje ta suma didėja.

 

Mano šįkart trumpa 2022 m. ataskaita:

2022 m. įvyko 11 tarybos posėdžių, juose svarstyta 290 sprendimų projektų. Dalyvavau visuose 11-oje posėdžių, parašiau tiek pat įrašų feisbuke ir vietinėje spaudoje apie posėdžiuose priimtus ar svarstytus klausimus, kurie man tuo metu atrodė svarbūs ir įdomūs.

Klausiau, teikiau realius pasiūlymus ar išsakiau nuomonę – 31 kartą. Manau mažokai, bet kaip visada, daugiau dirbau liežuviu ir klaviatūra prieš ir po posėdžių. O kiekybė, manau, turi būti kokybiška.

Tam, kad išsiaiškintume visus klausimus, yra reikalingi savaitę prieš tarybos posėdį vykstantys komitetai. Mano atstovaujamas socialinių reikalų komitetas 2022 m. rinkosi 10 kartų. Čia 4 posėdžius praleidau dėl mano dėstomų pamokų profesinėje mokykloje laiko sutapimo.

Iki šiol turėjome ir 18 komisijų, kuriose turi dalyvauti ir tarybos nariai. Tam tikros komisijos renkasi kelis kartus per metus arba nesirenka visai. Socialinės paramos komisija, kurioje dalyvavau, rinkosi 17 kartų ir svarstė 337 gyventojų prašymus.

Pinigai.

Per 2022 m. išleidau 2 082,76 Eur, visus juos panaudojau kuro išlaidoms. Maždaug 173 eurus per mėn.

Už deklaruotas valandas pasiruošti tarybos posėdžiams, bendrauti su jumis dar gavau 4 365 eurus per metus (neatskaičius mokesčių). Atskaičius mokesčius tai maždaug 210 eurų per mėn.

Apmokėjimo už darbą posėdžių metu buvau atsisakęs, nes jie visada dubliuodavosi su mano darbais profesinėje mokykloje ir socialinių paslaugų centre.

Apie organizuotus renginius, pasiūlymus, bendravimą su jumis šįkart nesiplėsiu.

Tikiuosi, kad ateityje visoje šalyje situacija skaidrės ir piktnaudžiavimo atvejai išnyks.

Dovydas BLIUJUS<- Grįžti į atgal