Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Jame dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis, administracijos direktorius A. Vyšniauskas, Švietimo skyriaus specialistai, visi švietimo įstaigų vadovai. Švietimo skyriaus vyr. specialistė L. Viktoravičienė pristatė 2014 m. standartizuotų testų rezultatų analizę ir nagrinėjo jų panaudojimo galimybes. Vadovams buvo pristatyta Elektrėnų savivaldybės standartizuotų testų taikymo 2014 m. ataskaita. Vyr. specialistė G. Ignatavičienė apibendrino mokytojų kvalifikacijos ir atestacijos procedūras ir pristatė naują vadovų atestacijos tvarką. Švietimo paslaugų centro metodininkė A. Pupininkienė kalbėjo apie ugdymo karjerai veiklos ir mokinių profesinio veiklinimo galimybes 2014–2015 m. m.

Savivaldybės inf.

 <- Grįžti į atgal