Socialinės pašalpos mokėjimo aktualijos

Kaip ir žadėjome, teikiame informaciją apie socialinės pašalpos teikimo aktualijas, išnagrinėtus piktnaudžiavimo atvejus ir gavėjų skaičiaus tendencijas.

Elektrėnų savivaldybės gyventojams sausio mėnesį socialinė pašalpa buvo sumokėta 1092 asmenims – 208 tūkst. Lt, vasario mėnesį 1156 asmenims – 226 tūkst. Lt, o kovo mėnesį 1153 asmenims – 218 tūkst. Lt.
Vasario ir kovo mėnesiais posėdžiavo seniūnijoje įsteigtos Piniginės socialinės paramos komisijos. Visose komisijose buvo pateikti socialinės pašalpos gavėjų sąrašai, kurie apsvarstyti ir numatytos tolesnės veiklos. Vienoje iš komisijų nuspręsta perspėti piktnaudžiaujančius alkoholiu paramos gavėjus dėl netinkamo lėšų naudojimo. Nutarta pastebėjus, kad pašalpa naudojama ne pagal paskirtį, išmoką mokėti nepinigine forma (apmokant mokesčius, pervedant lėšas į socialinę kortelę, šiuo metu sudaryta sutartis su prekybos centru „Maksima“, kurio socialinė kortelė ir išduodama). Kitoje seniūnijoje komisijos nariai lankė pasirinktus paramos gavėjus ir iš aplankytų dviem asmenims socialinės pašalpos mokėjimas nutrauktas, nes žmonės pateikė prašymuose neteisingą informaciją apie šeimos sudėtį, t. y. nuslėpė sugyventinius, o vienam paramos gavėjui buvo pakeistas paramos mokėjimo būdas, nes aptikta, kad gaunamą išmoką išleidžia alkoholiui. Kitos komisijos taip pat nutarė keliems pašalpos gavėjams mokėti išmokas per socialines korteles, vienai šeimai pašalpa skirta išimties tvarka.
Savivaldybės administracijoje veikianti komisija vasario ir kovo mėnesiais svarstė tris socialinės pašalpos mokėjimo atvejus, iš kurių vienai šeimai pašalpa skirta išimties tvarka, vienai nuspręsta išmokas mokėti per socialinę kortelę, o trečiai šeimai socialinė pašalpa neskirta.
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai, dirbantys seniūnijose ir savivaldybės administracijoje, per vasario mėnesį ir kovo pradžią aplankė 95 šeimas ir surašė tiek pat buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų. Iš visų aplankytų 72 šeimoms socialinės pašalpos pratęstos bendra tvarka, 15 asmenų siūlyta įtraukti į socialinės rizikos asmenų apskaitą ir socialinę pašalpą mokėti nepinigine forma, trims šeimoms siūlyta pašalpą skirti tik vaikų daliai, o 5 paramos gavėjams pašalpa neskirta ar nutrauktas jos mokėjimas.
Kaip rodo patirtis, vietos bendruomenės nariai vieni kitus gerai pažįsta ir žino, kam iš tikrųjų reikia padėti, o kas tik naudojasi įstatymų spragomis. Lankantis šeimose daug informacijos suteikia kaimynai, kurie paprastai mato ir žino, kuo verčiasi šalia gyvenanti šeima. Raginame savivaldybės gyventojus būti sąžiningus ir nesikreipti paramos, kai mėnesio pajamos viršija 350 Lt.
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai susiduria ir su socialinės pašalpos gavėjų nenoru atlikti visuomenei naudingą veiklą. Dažnai asmenys piktnaudžiauja šeimos gydytojų gerumu ir teikia pažymas apie ligas, norėdami išvengti pareigos atlikti visuomenei naudingą veiklą. Kartais susiduriame su keistomis situacijomis. Pavyzdžiui, asmuo pagal išduotus nedarbingumo lapelius serga daugiau kaip pusmetį, o viešose vietose nuolat pastebimas neblaivus ar lūkuriuojantis su kitais vyrais prie kelio, kur atvažiuojantis automobilis nuveža padirbėti.
Labai norėtųsi, kad socialinės pašalpos nereikėtų skirti darbingiems savivaldybės gyventojams, kad paramos gavėjai nesimuliuotų ligų, o gydytojai tai atpažintų ir išduotų nedarbingumo lapelius tik ligos atveju.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė<- Grįžti į atgal