Regioninės varžytuvės

Lapkričio 6 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vyko projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Dzūkijos regiono varžytuvės.

Varžytuvėse dalyvavo Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, Varėnos technologijų ir verslo mokykla, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla bei VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras. Šio projekto organizatorių tikslai buvo skatinti mokinius rūpintis lietuvybe, etnine kultūra, tarmėmis; ugdyti mokinių supratimą apie darbo šventes, jų tradicinius patiekalus, ruošimą bei pateikimą; skatinti giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, gerbti ir puoselėti tradicijas bei padėti išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie tradicinį kulinarijos paveldą. Projektu „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ taip pat buvo siekiama supažindinti mokinius su turtingais regionų papročiais, pramogomis ir tradiciniais proginiais patiekalais. Šiemet pasirinkta tema – darbo šventės.
Renginio pradžioje visus susirinkusius muzikiniu kūriniu pasveikino muzikos mokytoja G. Židonytė ir Elektrėnų meno mokyklos mokytoja R. Gritienė. Vėliau renginio vedėja dzūkų tarme kreipėsi į visus susirinkusiuosius, palinkėjo varžytuvių dalyviams drąsos ir sėkmės, pristatė garbią vertinimo komisiją, kurios pirmininkė – Birutė Imbrasienė (VšĮ Kulinarijos paveldo fondo direktorė), nariai: Gražina Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė), Nijolė Marcinkevičienė (Lietuvių liaudies kultūros centro Papročių ir apeigų poskyrio vadovė), Aurelija Augūnienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja), Alma Mirinienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė).
Nuo pat ryto VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro aktų salėje darbavosi mokiniai ir mokytojai. Kiekviena komanda turėjo padengti stalą ir pateikti tris patiekalus, būdingus savo regionui ir pasirinktai darbo šventei, paruošti prisistatymą ir pasitikrinti žinias etnokultūros konkurse. Jaudulio netrūko, visi stengėsi kuo geriau pasirodyti. Prisistačius visoms komandoms, atlikus užduotis, komisijos nariai ragavo patiekalus ir po trumpos pertraukėlės kreipėsi į dalyvius dėkodami už padovanotą smagų reginį. Pirmiausiai žodį tarė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė G. Kadžytė, kuri kalbėjo apie komandų pasirodymų temų pasirinkimą ir atskleidimą. Bendrai visi komisijos nariai vertino tarmiškumą, etnografiškumą, originalumą ir kūrybiškumą. VšĮ Kulinarijos paveldo fondo direktorė Birutė Imbrasienė apžvelgė mokinių kartu su mokytojais paruoštų patiekalų receptų autentiškumą, atitikimą pasirinktai temai, meistriškumą, kalbėjo apie patiekalus ir stalo apipavidalinimą. Taigi, susumavus visus rezultatus, komisija I vietą skyrė Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos komandai, II – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro komandai, III – Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos komandai. Respublikinių varžytuvių dalyviai nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis, o komandų vadovams įteikti organizatorių padėkos raštai. Visoms projekte dalyvavusioms komandoms įteikti organizatorių padėkos raštai.
Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro komandai, dalyvavusiai projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Dzūkijos regiono varžytuvėse: vadovėms O. Patronaitienei ir R. Vilaniškienei, mokinėms Vidai Venskutei, Maženai Demčenko, Sandrai Kamandulytei, Violetai Zuzo, Dovilei Jacinavičiūtei ir Sandrai Andriuškevičiūtei.

Jolanta Alionytė, Gimnazijos skyriaus vedėja<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų