Pasitarimas dėl Vievio kultūros namų avarinės būklės

Vasario 10 d. meras Kęstutis Vaitukaitis sukvietė pasitarimą dėl Vievio kultūros namų avarinės būklės.

Pasitarime dalyvavo administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Grybauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ramutė Strebeikienė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, Vievio kultūros centro darbuotojai, Vievio pradinės mokyklos, Vievio gimnazijos, Vievio meno mokyklos, Elektrėnų kultūros centro atstovai.
Meras K. Vaitukaitis informavo, kad po susitikimo su Kultūros ministerijos atstovais paaiškėjo, jog naujų kultūros namų statybos galimybė išlieka. Taip pat paragino kultūros centrų vadovus parengti darbuotojų atestacijas ir įstaigų akreditaciją.
Svarbiausias pasitarimo klausimas – Vievio kultūros namų pastato avarinės būklės aptarimas. Meras K. Vaitukaitis pabrėžė, kad po gyventojų susitikime viešai išsakytų kaltinimų, kad šiame pastate nesaugu, kad įvykus nelaimei kaltas būtų tik meras, todėl būtina spręsti šį klausimą, nes avariniame pastate jokia veikla negali būti vykdoma. Visi susirinkusieji sutiko suderinus įstaigų laiką leisti Vievio kultūros centro kolektyvams vykdyti veiklą, nes daugelis repeticijų ir renginių ir iki šiol jose vykdavo.
Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė ir ūkvedys Vytautas Urbonas teigė, kas kultūros namų pastatas yra saugus, tik neestetiškai atrodo, ir siūlė toliau leisti vykdyti veiklą. Meras priminė, kad negali rizikuoti žmonių saugumu ir pasiūlė šio klausimo sprendimo du variantus: padaryti šio pastato ekspertizę ir, jeigu jis saugus, tuomet atšaukti avarinės būklės aktą, arba kultūros centro veiklą perkelti į minėtas įstaigas ir sudaryti su jomis sutartis. Šiam pasiūlymui pritarė ir administracijos direktorius V. Pruskas. Bus sudaryta darbo grupė, kuri per mėnesį parengs išvadą.

Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė R. Bartkevičienė<- Grįžti į atgal