Paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16 d. paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje.

Giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, meno vadovas profesorius Tadas Šumskas. Choras atliko ir kūrinius apie Lietuvą. Aplodismentais susirinkusieji pasveikino choro vadovą T. Šumską, vasario 16 d. švenčiantį gimimo dieną.
Po šv. Mišių savivaldybės vadovai padėjo gėlių prie paminklo žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę Elektrėnų savivaldybės žemėse. Tylos minute pagerbtas žuvusiųjų atminimas.
Miesto aikštėje iškilmingai pakelta valstybės vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas. Meras Kęstutis Vaitukaitis pasveikino susirinkusiuosius. Meras priminė, koks svarbus Lietuvai beveik prieš šimtmetį, 1918 m. vasario 16 d., 20 tarybos narių pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kuriame skelbiama, kad Lietuvos taryba atkurianti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje.
Aikštėje vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos apygardos kovinių ginklų pristatymas, Elektrėnų krašto bendruomenės atstovai vaišino plovu.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas baigėsi Elektrėnų savivaldybės meno kolektyvų šventiniu koncertu „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“.

Savivaldybės inf.<- Grįžti į atgal