Mirė popiežius emeritas Benediktas XVI

Šeštadienį, gruodžio 31 d., 9 val. 34 min. Vatikano „Mater Ecclesiae“ vienuolyne mirė popiežius emeritas Benediktas XVI.

Popiežiaus emerito Benedikto XVI palaikai pirmadienį, sausio 2 d., buvo pašarvoti Šv. Petro bazilikoje. Pirmadienį bazilika buvo atidaryta nuo 9 iki 19 val., antradienį ir trečiadienį – nuo 7 iki 19 val. Laidotuvių Mišias popiežius Pranciškus aukojo Šv. Petro aikštėje ketvirtadienį, sausio 5 d. Dalyvavo oficialios Vokietijos ir Italijos delegacijos. Po Mišių popiežiaus emerito palaikai buvo palaidoti Vatikano bazilikos kriptoje.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: popiežiaus Benedikto XVI asmenybėje tilpo dvasininko, vadovo ir muziko talentai

 

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sako, kad popiežiaus emerito Benedikto XVI asmenybėje sutilpo labai daug talentų – dvasininko, mokslininko, vadovo ir net muziko. „Jo įtaka Bažnyčios istorijai – jis sugebėjo laikyti pačius svarbiausius tikėjimo principus ir juos pagrįsti modernaus mokslo įrodymais ir žymiausiomis teologinėmis įžvalgomis. Iš kitos pusės – buvo svarbi, gili asmenybė, vedant Bažnyčią ir atnaujinant jos buvimą pasaulyje. Jo sprendimas atsistatydinti buvo vienas iš liberalių sprendimų, kuris, atrodo, pakeis ir Bažnyčios tradiciją“, – BNS šeštadienį sakė arkivyskupas K. Kėvalas. Jo manymu, Benedikto XVI asmenybė ir jo intelektualinė bei dvasinė didybė iš tikrųjų bus priskirta prie Bažnyčios didžiųjų mokytojų, netgi, šventųjų, „kadangi jo įtaka šiandieninei bažnyčiai, pradedant Antruoju Vatikano susirinkimu ir tikėjimo kongregacijos prefektu, paskui popiežiumi, neįkainojama ir nepaprastai svari“. Pasak K. Kėvalo, popiežius prirašė visą knygų biblioteką apie teologiją, filosofiją įvairiausius komentarus politine, socialine, ES tema. „Mes tik, atrodo, atradinėsim po truputį jo gausų palikimą. Jeigu žiūrint į jo gyvenimą, pagal tai, kas atlikta, atrodo, kad nugyventi kelių žmonių gyvenimai“, – sako K. Kėvalas. 2012 metų rugsėjo 27 dieną Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. K. Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. Buvęs popiežius Benediktas XVI, 2013 metais tapęs pirmuoju nuo Viduramžių popiežiumi, atsistatydinusiu iš pasaulio Katalikų Bažnyčios vadovo pareigų, mirė šeštadienį, būdamas 95 metų, pranešė Vatikanas. „Su liūdesiu pranešu, kad popiežius emeritas Benediktas XVI mirė šiandien (gruodžio 31) 9 val. 34 min. (10 val. 34 min. Lietuvos laiku) Mater Ecclesiae vienuolyne Vatikane“, – sakoma Vatikano atstovo spaudai Matteo Bruni (Matėjo Brunio) pareiškime. Benediktas, kurio tikrasis vardas yra Josephas Ratzingeris (Jozefas Racingeris), jau daug metų buvo silpnos sveikatos. Pastarosiomis dienomis visose Romos vyskupijos bažnyčiose per mišias buvo meldžiamasi, kad Viešpats lydėtų Romos vyskupą emeritą dabartiniu jam sunkiu metu, jį guostų ir padėtų jam iki galo liudyti meilę Bažnyčiai, pranešė Vatikanas. Benediktui XVI buvo 78 metai, kai 2005 metų balandį jis pakeitė ilgai valdžiusį populiarųjį Joną Paulių II. Jo pontifikatą temdė Bažnyčios nesutarimai ir pasipiktinimai dėl pedofilijos. Jis tapo pirmuoju pontifiku, kuris atsiprašė už visame pasaulyje kilusius skandalus, išreikšdamas „gilų gailestį“ ir asmeniškai susitikdamas su aukomis. Tačiau nors jis ėmėsi svarbių veiksmų kovai su dvasininkų vykdomu vaikų išnaudojimu, buvo kritikuojamas, kad nesugebėjo užkirsti kelio Bažnyčios dangstymui. 2022 metų sausio mėnesį pasirodžiusioje kritiškoje vokiečių Bažnyčios ataskaitoje jis buvo apkaltintas, kad būdamas Miuncheno arkivyskupu XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje asmeniškai nesugebėjo sustabdyti keturių grobuoniškų kunigų. Benediktas neigė padaręs ką nors bloga, o Vatikanas griežtai gynė jo reputaciją. Kitaip nei jo įpėdinis popiežius Pranciškus, jėzuitas, kuris džiaugiasi būdamas tarp tikinčiųjų, Benediktas XVI laikytas konservatyviu intelektualu. Anksčiau, eidamas vyriausiojo doktrinos vykdytojo pareigas, jis buvo pramintas „Dievo rotveileriu“. Tačiau, būdamas pontifiku, jis atrodė prislėgtas iššūkių, su kuriais susidūrė Bažnyčia, prarasdama įtaką ir šalininkus, o Vatikane daugelį metų vykę neramumai padarė savo įtaką. Jis atsistatydino 2013 metų vasarį, kardinolams lotyniškai paskelbęs pranešimą, vėliau sakydamas, kad šį sprendimą lėmė mistinė patirtis.<- Grįžti į atgal