Krematoriumo klausimą svarstys teismas

Gal dėl to, kad nuo paskutinio tarybos posėdžio praėjo kiek daugiau laiko nei įprastai – beveik du mėnesiai, šį trečiadienį posėdžiavę vietos politikai, tiksliau, kai kurie iš jų, įsitraukė į ilgas diskusijas ir netgi ginčus.

Visgi posėdis pradėtas pakiliai – Audriaus Valaišos, paskirto dirbti Elektrėnų savivaldybės sporto centro vadovu, vietą taryboje užėmė Kęstas Vitkauskas, iškilmingai pasižadėjęs „sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas“.

Svarbių objektų nėra

Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Artūras Paulauskas atkreipė savivaldybių dėmesį į tai, kad bepiločiai orlaiviai, skraidydami virš vienokių ar kitokių svarbių objektų, gali žvalgyti teritoriją, galimai siekdami pakenkti valstybės ir žmonių interesams. Tad savivaldybėms buvo siūloma pasinaudoti joms suteikta teise ir nustatyti bepiločių orlaivių neskraidymo zonas.
Savivaldybės administracija keletui savivaldybės įmonių pasiūlė apsvarstyti galimybę riboti bepiločių orlaivių skrydžius virš jų teritorijos. Įmonės – tarp jų AB „Lietuvos energijos gamyba“ – sutiko. Tačiau, kaip kartais nutinka taryboje, iš mažų problemų padaromos didelės, ir šįkart „žodis netapo kūnu“. Į Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto rekomendaciją mūsų savivaldybėje neatsižvelgta, nes nesutarta, kurios įmonės yra svarbūs objektai. Arvydui Vyšniauskui pasiūlius patvirtinti neskraidymo zoną bent virš elektrinės, Viktoras Valiušis klausė, kuo gi šis objektas ypatingas...

Trumpiau dirbs, mažiau gers?

Tarybos nariai, šiaip jau turintys skirtingas nuomones verslo savivaldybėje klausimais, šįkart vieningai nusprendė vienai įmonei „apkarpyti sparnus“ – tiksliau, policijai rekomendavus, riboti prekybos alkoholiu laiką bare Rungos g. 10. Nors kažin ar minėtas adresas ką nors sako skaitytojams, nes, anot Algimanto Adomaičio, šią vietą žino tik tam tikro gyvenimo būdo mėgėjai – net iškabos ten nėra. Arūnas Kulboka siūlė pagalvoti apie laiko, kuomet galima prekiauti alkoholiu, ribojimą visose prekybos vietose.

Gelbėja tą, kuriai pagalbos nereikia

Kiek kuriozinę situaciją tarybos posėdyje sukėlė sprendimo projektas dėl Vievio meno mokyklos direktorės Albinos Dmukauskienės atleidimo iš pareigų. Keletas tarybos narių džentelmeniškai bandė užtarti ilgametę vadovę: Vaidas Ratkevičius sakė savivaldybėje žinantis daugiau specialistų, neatitinkančių kvalifikacijos reikalavimų, tad kodėl reikėtų atleisti būtent A. Dmukauskienę... A. Adomaitis teigė, kad vadovė puikiai tvarkosi, Vievio meno mokykla rodo gerus rezultatus – kam tokie skubūs sprendimai... Galiausiai Silvija Lengvinienė sudėjo taškus ant i, pasakiusi, kad įstaigų vadovams kas penkerius metus privalomos atestacijos A. Dmukauskienė atsisakė savo noru. Meras Kęstutis Vaitukaitis taip pat siūlė atkreipti dėmesį į iškalbingą faktą, kad vadovė Vievio meno mokykloje išdirbo 47 metus, ir verčiau jai padėkoti už gerą darbą, užuot prievarta bandžius sulaikyti.

Tvarka ydinga, bet nekeičiama

Kone kaskart, kai savivaldybės patalpas nuomojantys verslininkai atlieka tų patalpų remontą ir prašo tarybos dalį patirtų išlaidų įskaičiuoti į nuompinigius, tarybos nariai leidžiasi į ilgas diskusijas, ar verta tai daryti. Taip nutiko ir šįkart – A. Adomaitis sakė, kad dauguma verslininkų, remontuodami nuomojamas patalpas, tiesiog gerina savo darbo sąlygas ir kažin ar visuomet tai reikia vertinti kaip savivaldybės turto pagerinimą. Ne vienas kalbėjo apie tai, kad nėra tiksliai apibrėžta, kas laikoma turto pagerinimu, neaišku, kuo pagrįstos įskaitomos į nuompinigius sumos ir kt.
Viena aišku – dalis tarybos narių nėra patenkinti savivaldybės turto nuomos principais, neaišku tik, kodėl tos tvarkos nekeičia. Kol kas sprendimo projektas nepriimtas, o verslininkams siunčiama žinutė, kad į nuomojamas patalpas verčiau neinvestuoti...

Krematoriumo klausimas – teisme

Baigus svarstyti oficialius darbotvarkės klausimus, į tribūną stojęs meras K. Vaitukaitis, kaip pats sakė, bandė plačiau nušviesti situaciją, susidariusią dėl galimų krematoriumo statybų Kurkliškių kaime. Ko gero, aiškumo prireikė ir dėl to, kad šis klausimas jau nukeliavo iki teismo. Kurkliškių ir gretimų kaimų bendruomenės atstovai padavė Elektrėnų savivaldybės administraciją į teismą už tai, kad meras esą viršijo savo įgaliojimus, pakeisdamas žemės sklypo, kuriame galimai būtų statomas krematoriumas, paskirtį.
Aišku, didžiausia problema čia – krematoriumo statybos, kurio netoliese gyvenantys žmonės nepageidauja, tad ieško įvairiausių būdų – kodėl gi ne per teismus – jam išvengti. Meras savo ruožtu pateikė visą pluoštą informacijos, iš kurios matyti, kad link to, jog minėtame sklype anksčiau ar vėliau gali atsirasti koks nors komercinis ar kitas objektas, nuosekliai eita nuo 2009 m.
Ar iš tiesų viskas padaryta teisėtai, nuspręs teismas.

Gerasis ir blogasis policininkai

Tarybos posėdyje pasisakę Kurkliškių ir gretimų kaimų bendruomenės atstovai argumentavo, kodėl, jų manymu, krematoriumui ten ne vieta – žemė šaltiniuota, sumažės aplinkinių sklypų, sodybų vertė, neigiamas poveikis aplinkai ir pan.
Įdomiai atrodė tai, kad bendruomenė visus savo kaltinimus dėl galimų krematoriumo statybų adresavo merui, tuo tarpu tarybos narių prašė pagalbos – priimti sprendimus, kurie neleistų minimoje vietoje statyti krematoriumo. Taigi blogasis policininkas – K. Vaitukaitis, gerasis – taryba... Tačiau neapsigaukime – juk dar kovo mėnesį rašėme, kad savivaldybės taryba dėl minėto sklypo priėmė palankų UAB „Ligamis“ sprendimą ir jau tada buvo kalbama, kad įmonė galimai ten statys krematoriumą. Tad atsakomybę už priimtus sprendimus turbūt irgi reikėtų dalintis visiems – tiek merui, tiek tarybai, o ne slėptis po pernykščiais lapais teigiant, kad tarybai kaltė „bandoma suversti“.

Giedrė Pūrienė<- Grįžti į atgal