Kaupti skolas neapsimoka

Visi butų, namų savininkai ir nuomininkai privalo laiku apmokėti kas mėnesį pateikiamas sąskaitas už suteiktas komunalines paslaugas. Jeigu iškilo materialinių sunkumų, laiku neapmokėjote sąskaitų ir dėl to susidarė įsiskolinimas, Jūs privalote rimtai susirūpinti skolos padengimu. Ką reikėtų daryti?

Iki to laiko, kol UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neperdavė Jūsų skolos duomenų skolų išieškojimo įmonei „Sergel“ (ikiteisminis skolos išieškojimas) ar nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo, skolininkas gali kreiptis į bendrovės administraciją su prašymu dėl susidariusios skolos mokėjimo dalimis. Dėl skolos mokėjimo išdėstymo Jūs galite pasikonsultuoti su skolos administratore Rimanta Vilkeliene (II aukštas, 230 kab.), dėl įmonių skolų su juriskonsulte Inga Karteniene (II aukštas, 203 kab.). Sutarus dėl skolos mokėjimo sąlygų bei terminų, surašomas susitarimas, kuriuo skolininkas įsipareigoja sumokėti visą skolą per sutartą laikotarpį ir mokėti einamųjų mėnesių sąskaitas. Šis susitarimas pasirašomas tarp skolininko ir bendrovės generalinio direktoriaus. Tai greičiausias ir pigiausias būdas išspręsti skolos mokėjimo klausimus.
Šiek tiek pavėluota, kai dokumentai pateikti teismui dėl skolos priteisimo. LR CPK numato du būdus prisiteisiant skolą iš skolininko.
Pirmasis – pigesnis ir greitesnis – kai UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kreipiasi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriame nurodo skolininko skolą, delspinigius (jei yra) ir žyminį mokestį. Teismas priimtą teismo įsakymą su pranešimu išsiunčia skolininkui. Teismo įsakymas įsiteisėja per 20 dienų nuo gavimo ir skola skolininkui priteisiama. Tokiu būdu priteisiant skolą nei skolininkui, nei kreditoriui dalyvauti teisme nereikia. Jei skolininkas, gavęs tokius dokumentus, nesutinka su skolos dydžiu, patariame ateiti į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ išsiaiškinti visus su skola susijusius klausimus. Neskubėkite teismui reikšti prieštaravimų, neišsiaiškinę visų aplinkybių, o svarbiausia – tokio veiksmo pasekmių.
Antrasis būdas – brangesnis ir ilgesnis, jei skolininkas, nesutikdamas ir gerai neišsiaiškinęs dėl skolos dydžio ar kitų aplinkybių, pareiškia prieštaravimus teismui arba kai teismo siųsti dokumentai neįteikiami skolininkui (todėl labai svarbu visada informuoti bendrovę apie pasikeitusį savo gyvenamosios vietos adresą). Tada vyksta ginčo teisenos procesas ir išnagrinėjus visas bylos aplinkybes priimamas teismo sprendimas. Įsiteisėjus teismo sprendimui išduodamas vykdomasis raštas.
Gavęs teismo vykdomąjį raštą arba teismo įsakymą, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ turi teisę jį pateikti antstoliui vykdyti.
Kai skola priteista, bet neperduota antstoliui vykdyti, skolininkas dar gali kreiptis į bendrovės administraciją su prašymu nesiųsti vykdomojo dokumento vykdymui, o sumokėti skolą ar išdėstyti motyvus, nurodant galimybes dengti skolą ir kt. Pateikęs tokį prašymą, skolininkas gali tikėtis išvengti papildomų išlaidų, jei vykdys savo įsipareigojimus dėl skolos mokėjimo.
Kai vykdomasis raštas jau perduotas antstoliui, prasideda vykdymo procesas. Šioje stadijoje pradedami vykdyti priverstiniai skolos išieškojimo veiksmai, skolininkas visus klausimus dėl skolos turi derinti su antstoliu ir vykdyti jo nurodymus. Vykdymo išlaidas turi apmokėti skolininkas.
Kviečiame visus Elektrėnų savivaldybės gyventojus laiku mokėti už komunalines paslaugas, nes kaupti skolas tikrai neapsimoka.

Juriskonsultė Inga Kartenienė<- Grįžti į atgal