Kasmetis savivaldybės vadovų ir dvasininkų susitikimas

Liepos 1 d. Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio kvietimu savivaldybės administracijoje lankėsi dekanas monsinjoras J. Sabaliauskas, klebonai A. Kelmelis, A. Tarasevičius, S. Čiupalas, G. Jančiauskas, šventikas Veniamin Savič.

Atvykusiems dvasininkams meras pristatė administracijos direktorių V. Pruską, direktoriaus pavaduotoją J. Grybauską, mero pavaduotoją A. Vyšniauską, patarėjus A. Klumbį ir V. Andriejauską.
Šiais metais susitikimas vyko savivaldybės tarybos salėje. Susitikimo pradžioje meras trumpai apžvelgė prioritetines Elektrėnų savivaldybės sritis, į kurias planuojama investuoti 2015–2020 m., ir atsakė į kunigų klausimus. Naujiesiems savivaldybės vadovams dvasininkai pristatė savo parapijų veiklą, aptarė aktualius klausimus. Kunigas A. Kelmelis padėkojo savivaldybės administracijos specialistams už pagalbą statant paminklą Jonui Pauliui II Vievyje, kalbėjo, kad ieško galimybių atnaujinti Kazokiškių Švč. M. Marijos Nugalėtojos bažnyčios didįjį altorių, pasidžiaugė klebonijos ir parapijos namų remonto pabaiga. Kunigas G. Jančiauskas pasidžiaugė, kad jo aptarnaujamose parapijose didelių problemų nėra, tik Beižionių gyventojams trūksta gero kelio. Dekanas monsinjoras J. Sabaliauskas domėjosi tolesne Elektrėnų miesto plėtra.
Meras Kęstutis Vaitukaitis kasmet rengia savivaldybės vadovų ir dvasininkų susitikimus, per juos aptariami Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių parapijų reikalai, padalijamos Elektrėnų savivaldybės biudžete numatytos lėšos religinėms bendruomenėms.

Savivaldybės inf.<- Grįžti į atgal