Elektrėnų sav. Futbolo akademija: išklausyta ir kita pusė

Vasario 7 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius gavo VšĮ „Elektrėnų savivaldybės Futbolo akademijos“ kreipimąsi dėl Futbolo akademijos tėvų susirinkimo, kuriame buvo informuojama, kad į savivaldybės administraciją nori kreiptis Akademijos tėveliai, kurie negali taikstytis su viešoje erdvėje pilamu purvu ir neteisybe dėl Akademijos ir jos atstovų. Tėvai nori išsakyti savo nuomonę ir poziciją šiuo aktualiu jiems klausimu. Prašymą pasirašė Futbolo akademijos direktorius Vytautas Apanavičius.

Silvija BIELSKIENĖ

Prašymas buvo tenkintas ir vasario 14 d. 10 val. Elektrėnų savivaldybės Tarybos salėje įvyko Akademijos vadovų, tėvelių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir susirinkimą moderavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, šio Skyriaus vyriausiasis specialistas Mykolas Krasnickas, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė, Futbolo akademijos vienas iš steigėjų, sporto direktorius Romas Ščiuka, Futbolo akademijos direktorius Vytautas Apanavičius, Futbolo akademijos atstovas viešiesiems ryšiams Ainius Petkus, žiniasklaidos atstovai, dalyvavo ir Futbolo akademiją lankantys vaikučiai. Į susitikimą buvo kviečiami visi tarybos nariai, bet dalyvavo tik trys: Gediminas Jachimavičius, Audrius Jurgelevičius ir Dovydas Bliujus.

Šis susirinkimas buvo organizuotas atsiliepiant į sausio 31 d. vykusį keliolikos Akademijos tėvelių inicijuotą susitikimą su tarybos nariais, savivaldybės valdžios atstovais dėl trenerio Arvydo Korsakovo atleidimo iš pareigų pasibaigus terminuotos sutarties laikui. Po šio susirinkimo, pasak Romo Ščiukos, pasirodė tikrovės neatitinkanti informacija savaitraštyje „Elektrėnų kronika“ bei kai kurių tarybos narių „Facebook“ paskyrose. Jis priminė šios problemos ištakas, kurios, pasak jo, tęsiasi jau tris savaites, gal ir dar ilgiau, dėl trenerio darbo sutarties nepratęsimo. R. Ščiuka priminė, kad su treneriu Arvydu Korsakovu buvo sudaryta terminuota sutartis ir ji pasibaigė 2022-12-31. Futbolo akademija šios sutarties nepratęsti nusprendė iškilus įvairiems kaltinimams treneriui bei iškilus abejonėms dėl jo darbo kokybės. R. Ščiukos teigimu, Futbolo akademija, gavusi ugdytinių tėvų raštiškus skundus, parengė kreipimąsi į prokuratūrą dėl A. Korsakovo elgesio bei veiksmų. Futbolo akademijos vadovas priminė, kad 2023 m. sausio 31 d. susirinkime A. Korsakovas viešai paneigė jam mestus kaltinimus dėl smurto prieš vaikus bei nepagarbaus elgesio.

 

Futbolo akademijos sporto direktoriaus komentaras

„Treneris Arvydas Korsakovas Akademijoje pradėjo dirbti 2022 01 12, jis niekada nebuvo dirbęs treneriu jokioje futbolo įstaigoje, mes buvome pirmieji jo darbdaviai. Kadangi mes negalėjome įvertinti jo, kaip trenerio, kompetencijos (nors jis baigęs KKI 1989 m.), sudarėme terminuotą sutartį metams, tai yra nuo 2022-01-12 iki 2022-12-31. 2022 m. lapkričio mėnesį treneris kelis kartus neatvyko į darbą, turėjo nedarbingumą, bet apie tai neinformavo, kaip ir to, kada grįš į darbą, t. y. pradėjo pažeidinėti DK. Tuomet mes nusprendėme, jog terminuotos darbo sutarties nepratęsime. Kuomet tai sužinojo tėveliai, jie pasidarė drąsesni, atviresni ir iš jų išgirdome neįtikėtinų istorijų: kad galimai treneris naudojo fizinį ir emocinį, psichologinį smurtą prieš vaikus (smulkiau surašyta tėvų raštiškuose parodymuose ir pareiškime į prokuratūrą). Mūsų Akademija yra prieš bet kokios apraiškos smurtą, patyčias ir pašaipas, todėl tai tik dar labiau paskatino nepratęsti terminuotos darbo sutarties su šiuo žmogumi. Treneris pirmojo susitikimo metu su vadovais buvo informuotas apie tai. Deja, situacija pasisuko kita linkme, atsirado tėvelių, kurie nutarė palaikyti A. Korsakovą ir prieš mus – Akademijos vadovus – prasidėjo savotiškas šantažas, jog mes privalome pratęsti sutartį su treneriu. Dėl šios priežasties buvome pakviesti į pirmąjį susirinkimą sausio 31 d. Susirinkimo metu stengėmės pateikti visą informaciją, deja, niekas iš dalyvavusių susirinkime nenorėjo to girdėti ir nematė problemos, jeigu buvo galimai smurtaujama prieš vaikus“, – situaciją komentavo Romas Ščiuka. Ir apgailestavo, kad praeitame susirinkime tarybos nariai, žiniasklaidos priemonės, neįsigilinusios į padėtį, iškraipė padėties esmę ir kalbėjo netiesą.

Vasario 14-osios susirinkime

Vytautas Apanavičius paprašė susirinkime dalyvaujančių tėvų atsakyti į klausimą, ar juos tenkina buvusio trenerio A. Korsakovo darbo kokybė bei žinomi faktai apie jo elgesį. Pasisakę tėveliai pripažino, kad toks treneris neturi dirbti Futbolo akademijoje. Pasak jų, „nėra normalu, kai vaikams liepiama dainuoti necenzūriniais žodžiai, kai jie vadinami „barakiniais“, kai sakoma „su jumis nėra apie ką kalbėti“ ir t. t. Kai vaikas treniruočių metu gaudavo nuobaudą „kasti juodžemį“. „Kaip gali treneris taip elgtis su vaikais? Aš pats esu treneris ir tai, ką girdžiu, Sporto komitetas neturi palaikyti jokiu būdu, mūsų vaikai nebus mužikų karta“, – kalbėjo vienas iš tėvelių. Pasisakė ir viena mama: „Noriu reaguoti į klausimą, ar jūsų vaikas lanko pas tą trenerį, man asmeniškai visiškai nesvarbu, ar mano vaikas pas tą trenerį lanko, ar kitą, aš esu bendruomenės narė, ir man rūpi visi vaikai, jeigu jau kyla klausimas, ar gali tuo treneriu pasitikėti, išleisti į treniruotę, tad tas klausimas yra netgi nekorektiškas, visiems mums rūpi vaikų gerovė.“

Tarybos narys Audrius Jurgelevičius pažymėjo, kad niekas neturi toleruoti smurto prieš vaikus ir pasidžiaugė, kad Futbolo akademijos atstovai imasi veiksmų bei teisinių priemonių prieš tokį trenerio elgesį. Taip pat A. Jurgelevičius pažymėjo, kad niekas iš susirinkime dalyvaujančių asmenų nepila purvo ant Futbolo akademijos bei nekvestionuoja Futbolo akademijos sportinės veiklos. Pasak jo, nereikėtų kalbėti apie tų asmenų, kurie nedalyvauja susirinkime, viešai išsakytas kritiškas nuomones.

R. Ščiuka pažymėjo, kad viešoje erdvėje Jūratės Balčiūnaitės bei A. Jurgelevičiaus buvo pateiktos klaidinančios nuomonės apie Futbolo akademijos veiklą, taip pat laikraštyje „Elektrėnų Kronika“ buvo paskelbtas tendencingas straipsnis po 2023 m. sausio 31 d. susirinkimo. Pasak R. Ščiukos, Futbolo akademija imsis veiksmų siekdama apginti Futbolo akademijos įvaizdį.

Futbolo akademijos atstovas Ainius Petkus pasiūlė nepradėti asmeniškai vienas kito kaltinti bei nesivadovauti emocijomis. Jis pasiūlė ieškoti konkrečių sprendimų, kaip gerinti Futbolo akademijos veiklą.

R. Ščiuka teigė norintis išsklaidyti viešumoje nuskambėjusias abejones dėl aktyvios Futbolo akademijos veiklos bei pateikė faktus, kaip aktyviai veikia Futbolo akademija. Futbolo akademijos aktyvumą paliudijo ir susirinkime dalyvavusieji ugdytinių tėvai.

A. Jurgelevičiaus ir G. Jachimavičiaus teigimu, susirinkimo dalyviams nekyla abejonių dėl Futbolo akademijos aktyvios sportinės veiklos. Pasak A. Jurgelevičiaus, jis laukiantis oficialių atsakymų iš Futbolo akademijos į jo 2023 m. sausio 31 d. pateiktus klausimus. Futbolo akademijos vadovai patikino, kad atsakymai yra paruošti, ir netrukus bus atsiųsti A. Jurgelevičiui.

Dovydas Bliujus paliudijo, kad Futbolo akademija tikrai veikia kokybiškai bei aktyviai, taip pat prisipažino sukrėstas mamos liudijimu dėl patirto smurto bei nepagarbaus A. Korsakovo elgesio.

Živilė Dastikienė: „Dalyvavau pirmame susirinkime, dalyvauju dabar, nes man rūpi. Pirmame susirinkime, mano akimis, stebint nešališkai, buvo daug politikavimo, viskas vyko dėl trenerio sutarties“. Ir patarė leisti visiems dirbti savo darbą, nes, prasidėję nepagrįsti kaltinimai ir klausimai akademijai – kur jūsų įstatai, kur jūsų įnašai, kur jūsų dokumentai, kodėl jūs blogai dirbat, įžeidinėjimai futbolo akademijos vadovams, neprisidėjo prie dalykinio bendravimo. „Per pirmą susirinkimą išgirdau tokių kaltinimų ir susidariau įspūdį, kad ta futbolo akademija taip blogai veikia, bet leiskite paklausti, ar gali virš dviejų metų dirbanti akademija pasiekti aukštų rezultatų? Ji dar ieško. Tad padėkime surasti geriausius sprendimus, nebūkite vertintojais, nepulkite teisti nei trenerio veiklos, nei vadovų,  nei tėvų, kurie pasisako „už“ ar „prieš“. Živilė Dastikienė priminė, kad už trenerių darbo sąlygas bei sutarčių sudarymą ar nutraukimą yra atsakingi tik Futbolo akademijos vadovai. Taip pat paprašė nekomentuoti teisinių klausimų, netrukdyti teismui atlikti ikiteisminio tyrimo, nebeklausinėti, kas, už ko ir kiek kartų patempė už plaukų, pasitikėti teisėsauga ir palikti viską spręsti atsakingoms teisinėms institucijoms.

Ž. Dastikienei antrino ir A. Petkus, pasiūlydamas susitikti po savaitės kitos kamerinėje aplinkoje ir spręsti klausimus ramiai, be emocijų, racionalia galva, be politikavimo.

Susitikimo pabaigoje V. Apanavičius dėkojo tėveliams už viską – už palaikymą, supratimą, „iš tikrųjų, dveji metai nėra daug, bet kuriame bendruomenę, stengiamės, noriu padėkoti ir politikams, tarybos nariams“. Ir kreipėsi į Tarybos narius, bendruomenę: „Turime labai siaurą infrastruktūrą, mūsų vaikai negali žaisti pilnų matmenų stadionuose, parengtas projektas dėl Vievio, dar daugiau turėtume pritraukti vaikų į tą bendruomenę ir reikia kuo mažiau politikos“. Ir pasidžiaugė šiandienos diskusija – kultūringa, be emocijų, įžeidinėjimų, nes visų vienas tikslas – vaikų gerovė Futbolo akademijoje!

Romas Ščiuka taip pat dėkojo tėveliams, savivaldybės administracijai, kuri prisidėjo prie Akademijos steigimo, be kurios pagalbos nebūtų tiek pasiekę, kiek dabar: pradėjo, turėdami 110 vaikų, dabar Futbolo akademiją lanko 382 vaikai ne tik iš Elektrėnų, bet komandos sudarytos ir Kietaviškėse, Semeliškėse, Vievyje. Ir pridūrė, kad yra kur tobulėti, bet lengviausia užmėtyti akmenimis, nesigilinant į realias problemas, kurias galima gerinti. Palinkėjo mažiau politikuoti ten, kur nereikia.

Susirinkime nutarta

Trenerių sutarčių sudarymo ir nutraukimo klausimus turi spręsti Futbolo akademijos administracija.

Futbolo akademijos administracija turi pateikti atsakymus į tarybos narių 2023 m. sausio 31 d. susirinkime užduotus klausimus.

Futbolo akademijos vadovai reguliariai inicijuos bendrus visų ugdytinių tėvų susirinkimus, kuriuose aptars Futbolo akademijos veiklos klausimus.

Tikimės, kad aistros nurims, visi dirbs savo darbus, į susirinkime dalyvavusiųjų patarimus bus įsiklausyta ir Futbolo akademijos bendruomenė gyvuos, o ugdytiniai ir toliau garsins mūsų savivaldybę.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų