Dėmesys sportui: ir naujas skyrius, ir nauja įstaiga

Turbūt galime džiaugtis, kad Elektrėnų valdžia nesivadovauja žymiuoju posakiu „skaldyk ir valdyk“, nes bent jau šį trečiadienį vykusiame tarybos posėdyje sprendimai priimti, vadovaujantis priešinga formuluote – „vienykis ir bendradarbiauk“.

Buvo nuspręsta dvi savivaldybės sporto įstaigas sujungti į vieną ir grąžinti „išbarstytą“ Švietimo, sporto ir kultūros skyrių.

Vėl trys viename

Pastarojo klausimo aiškinamajame rašte teigiama, kad dalinis administracijos struktūros pakeitimas buvo pasiūlytas „siekiant optimizuoti administracijos darbą, stiprinti kultūros ir sporto veiklą administracijoje“. Visgi kai kurie tarybos nariai manė, kad šis sprendimo projektas nemotyvuotas. Jie argumentavo, kad keistai atrodo tai, jog prieš keletą metų skyrius analogišku pavadinimu buvo naikinamas, o dabar – vėl kuriamas iš naujo. Tarybos narė Silva Lengvinienė, pritardama sprendimo projektui, teigė, jog, ko gero, nėra Lietuvoje kitos tokios savivaldybės, kurioje nebūtų kam kuruoti sportą ir kultūrą. Tuo tarpu Ramūnas Kartenis pasakė tiesiai šviesiai: „Džiaugiuosi, kad taisoma prieš dvejus metus padaryta klaida.“
Ką gi, klysti žmogiška, svarbiausia – laiku ištaisyti savo klaidas, užuot jas ignoravus, tarkime, dėl baimės atrodyti keistai. Taigi artimiausiu metu laukia konkursas atgimusio Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vadovo kėdei užimti.

Sprendimas skubotas ar ilgai brandintas?

Regis, valdžia užsimojo iš esmės keisti sporto situaciją savivaldybėje – administracijoje atkurtas skyrius, kuruosiantis šią sritį, o dvi pagrindines įstaigas – Sporto mokyklą (ESSM) ir VšĮ Sporto, turizmo ir pramogų centrą nuspręsta jungti į vieną – Elektrėnų savivaldybės sporto centrą. Buvo manančių, kad sprendimas skubotas ir „iki galo neišdiskutuotas“, tačiau mero potvarkis steigti darbo grupę šio klausimo svarstymui įregistruotas dar liepos mėnesį. Tuo tarpu vienokių ar kitokių ženklų, kad būtina peržiūrėti sporto situaciją savivaldybėje, buvo jau senokai. Apie tai ne kartą kalbėta ir taryboje.

Darbuotojams siūloma pereiti

Tarybos nariams nepatiko sprendimo projekte figūruojanti frazė, kad viena ir kita likviduojamos sporto įstaigos perduoda darbuotojus naujai sukurtam Elektrėnų savivaldybės sporto centrui. Iš tiesų, formuluotė „perduoti žmones“ skamba netikusiai, tačiau teisiškai ir faktiškai ji teisinga – darbuotojai, nenutraukiant darbo sutarties, pereina Elektrėnų savivaldybės sporto centro žinion (aišku, jei patys pageidauja). Tarybos nariams pasidomėjus, ar darbuotojams nesumažės atlygis, buvo paaiškinta, kad pagal Darbo kodeksą be raštiško darbuotojų sutikimo užmokesčio mažinimas neįmanomas. Visgi tam tikros painiavos dėl darbuotojų užmokesčio gali kilti dėl nevienodo likviduojamų įstaigų statuso: Sporto mokykla buvo biudžetinė įstaiga, kaip ir naujai įkurtas Elektrėnų savivaldybės sporto centras, tuo tarpu Sporto ir turizmo centras buvo viešoji įstaiga.

Geros ir blogos žinios

Meras pagarsino žinią, kad žurnalo „Veidas“ jau devintą kartą pristatomame šalies savivaldybių reitinge Elektrėnų savivaldybė užėmė pirmą vietą. Dar viena gera žinia, kurią tarybos nariams pranešė „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktorė, tai, jog pradinis mokymas jos vadovaujamoje įstaigoje sekasi gerai – patalpos gražios, vaikai laimingi, autobusai kursuoja pilni.
Tuo tarpu administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, pristatydamas, kaip vykdomi tarybos priimti sprendimai, informavo, jog pasitraukė dar vienas potencialus investuotojas, ketinęs nuomotis uždarytos Panerių mokyklos patalpas. Kadangi, kaip teigė meras, patalpų pardavimo kaina nedidelė, kol kas nesiryžtama jų parduoti – laukiama naujų investuotojų.
Taryboje aptarta ir šiandieninė aktualija – pabėgėlių tema: pasak mero ir administracijos direktoriaus, esant būtinybei šis klausimas būtų svarstomas ir patys tarybos nariai spręstų, ar galime savivaldybėje priimti nuo karo bėgančius žmones.

Giedrė Pūrienė<- Grįžti į atgal