Užsienio ekspertai Lietuvos verslui teikia praktinius energijos taupymo sprendimus

2014 m. vasario 14 d. organizuojama ketvirtoji kasmetinė konferencija „Energetinio efektyvumo sprendimai – kelias verslo konkurencingumui“ – šiemet didžiausias akcentas teikiamas inovatyviems sprendimams, leidžiantiems didinti verslo pajėgumus nedidinant energijos sąnaudų. Ekspertai iš Lietuvos ir užsienio dalysis sukaupta patirtimi ir praktika.

Lyginant su ES vidurkiais, Lietuvos energetinis efektyvumas vis dar yra beveik perpus mažesnis – tai reiškia, kad Lietuvos verslas tam pačiam kiekiui produktų pagaminti sunaudoja beveik dvigubai daugiau energijos. Verslas dar turi daug galimybių elektros energiją vartoti efektyviau ir racionaliau, taip auginti savo veiklos rodiklius bei tapti konkurencingesnis.
Konferencijoje, kurią bendrovė LESTO organizuoja drauge su dienraščiu „Verslo žinios“, patirtimi dalinsis pažangiausius energetinio efektyvumo sprendimus įdiegusios įmonės, tokios kaip „Hitachi“, „Achema“ bei „AVG AUTOMIX“. Apie savo atliktus darbus ir tyrimus pasakos analitikai bei sprendimų tiekėjai – European Smart Metering Industry Group, Lietuvos pramonininkų konfederacija, „Schneider Electric“, „BENCO“ – pristatydami tiek produktus, tiek konkrečius įgyvendintus projektus. Konferencijos metu taip pat bus aptariami paramos verslui mechanizmai didinant energetinį efektyvumą.
„Šios konferencijos tikslas – suvesti energetinio efektyvumo sprendimų diegėjus, analitikus, energetikus ir verslininkus į vieną renginį, kuriame būtų naudingai dalijamasi sukaupta patirtimi, pristatyti geriausi esami sprendimai. Šiais metais daugiausiai dėmesio bus skiriama užsienio šalių praktinei patirčiai. Ji, Lietuvai ruošiantis įgyvendinti Europos Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimus, tampa vis aktualesnė“, – teigia Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius.
Konferencijos verslui „Energetinio efektyvumo sprendimai – kelias verslo konkurencingumui“ metu taip pat bus aptariama, kaip verslas Lietuvoje išnaudoja esamas galimybes diegiant energijos taupymo priemones, nurodomi energijos efektyvumo didinimo rezervai verslo įmonėse.
Renginio metu taip pat veiks speciali energijos tausojimo priemonių ir produktų ekspozicija. Konferencijos metu bus apdovanota „Žaliojo protokolo” įmonė, racionaliausiai vartojusi elektros energiją 2013 metais.
LESTO vadovas pabrėžia, kad elektros energijos skirstytojo atsakomybė – skatinti įmones elektrą naudoti racionaliai ir su tuo pačiu elektros energijos kiekiu sukurti didesnę vertę. Šiuolaikiniai darnaus vystymosi standartai reikalauja siekti subalansuotos gerovės, atidžiai tarpusavyje derinant suinteresuotųjų šalių poreikius ir aplinkos tausojimo interesus. Darni energetika – esminis ilgalaikės Europos Sąjungos ekonomikos strategijos elementas ir kovos su klimato kaita priemonė.
Praėjusiais metais įvykusioje trečiojoje racionalaus energijos naudojimo konferencijoje verslui dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius – daugiau nei 300 atstovų iš daugiau nei 160 šalies įmonių.
Ši konferencija – racionalaus energijos vartojimo iniciatyvos „Tiek, kiek reikia įmonei“ dalis. Iniciatyva taip pat yra įsteigusi „Žaliąjį protokolą“ – vienintelį tokio pobūdžio susitarimą, kuris kviečia vienytis pritariančius elektros energijos tausojimo būtinybei.

Ernestas Naprys, AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene<- Grįžti į atgal