Savavališkos statybos: statistika, tendencijos, pasekmės

Savavališkos statybos prevencija ir jos padarinių šalinimas – vienas iš prioritetinių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) veiklos uždavinių. Šiemet nustatyta per 250 savavališkos statybos atvejų.

Per 2014 m. I pusmetį nustatyti 258 savavališkos statybos atvejai (surašyti savavališkos statybos aktai). Daugiausiai jų didžiosiose šalies apskrityse: Vilniaus – 108, Kauno – 35, Klaipėdos – 32. Apie 70 proc. visų pažeidėjų – gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio pastatų ir kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, atraminių sienučių, stoginių ir kt.) statytojai. Pagal statinio kategoriją daugiausia tai nesudėtingi (123) ir neypatingi (119) statiniai. Tačiau surizikuota savavališkai statyti ir 16 ypatingų statinių. Pagal statybos rūšį dažniausiai savavališkai vykdoma naujų statinių statyba (168), 49 savavališkos statybos aktai surašyti dėl statinio rekonstravimo, 31 – dėl paprastojo remonto, 9 – dėl kapitalinio remonto ir 1 – dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo). Palyginus savavališkų statybų statistinius duomenis, didelių pokyčių nepastebėta – per 2013 m. metų I pusmetį surašyti 246 savavališkos statybos aktai. Atsiradus galimybei „Karštąja linija“ anonimiškai pranešti apie kaimyno galbūt daromus teisės aktų pažeidimus, gyventojų aktyvumas labai ryškus. Per pastarųjų trejų metų (2012 m., 2013 m., 2014 m.) pirmuosius pusmečius atitinkamai gauti 124, 255 ir 407 pranešimai. Tačiau VTPSI pareigūnams patikrinus nurodytus faktus vietoje, pažeidimų nustatyta atitinkamai 30, 28 ir 26 proc. atvejų.
Siekdama mažinti išteklius nepagrįstiems skundams nagrinėti, VTPSI ragina gyventojus, besirengiančius statyti kad ir nesudėtingą statinį (pvz., tvorą, atraminę sienutę, pavėsinę ir kt.), apie savo ketinimus pasikalbėti su kaimynais, pagal galimybes derinti interesus. Be abejo, Statybos įstatymo nuostatos, kad statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, privalu laikytis visiems. Už savivaliavimą numatyta administracinė atsakomybė. Baudos dydis priklauso nuo statytojo statuso (fizinis ar juridinis asmuo), statinio kategorijos, statybos rūšies, statybos vietos, statytojo neteisėtus veiksmus sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Fiziniam asmeniui naujo nesudėtingo statinio savavališka statyba užtraukia baudą nuo 500 Lt iki 1 000 Lt, neypatingo (toks dažniausiai yra 1–2 butų gyvenamasis namas) – nuo 3 000 Lt iki 8 000 Lt. Be to, VTPSI pareigūnai surašo ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tačiau savavališkai pastatytas statinys ne visada turi tapti griuvėsiais. VTPSI primena įstatymų numatytą galimybę nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kai toks statinys toje vietoje gali būti pastatytas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tiesa, tokiu atveju teks susimokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą.

Paulius Paulaitis
Visuomenės informavimo skyrius
LR Aplinkos ministerija<- Grįžti į atgal