Pradedama mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis

Tiesioginės išmokos yra labai svarbi žemdirbių pajamų dalis. Nuo gruodžio 1 d. pradedama mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis tiems, kam buvo išmokėti avansai, ir visa išmokų suma tiems, kam avansai nebuvo išmokėti. Tiesioginės išmokos pareiškėjams bus išmokėtos iki kitų metų birželio 30 d. Iš viso iki šių metų pabaigos ketinama išmokėti 878,335 mln. Lt ES tiesioginių išmokų ir dar 422 mln. Lt – iki 2015 m. birželio 30 d.

Pagrindinė išmoka siekia 395,11 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 114,43 eurų) už hektarą, o išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha, – 106,29 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 30,78 eurų) už hektarą.
Iki lapkričio 30 d. avansu mokama pagrindinės išmokos dalis siekia 260 Lt už hektarą, dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 60 Lt už hektarą. Taigi, pagrindinė išmokų dalis, gavusiems avansus, bus 135, 11 Lt (39,16 eurų), likusioji dalis už pirmuosius hektarus sieks 46,29 Lt (13,42 eurų) už hektarą.
Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei 2014 m. specialiosios paramos už pieną suma viršija 2 000 eurų (6 905,6 Lt), yra taikomas 1,302214 proc. mažinimas. Finansinė disciplina turėtų paliesti tik tuos ūkius, kurie bus didesni kaip 14 ha dydžio (skaičiuojant tik išmokas už plotus), t.y. palies nedidelę ūkininkų skaičių. 20 ha ūkis dėl finansinės disciplinos prarastų apie 40 Lt, o 100 ha ūkis – apie 465 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad 2013 m., sudarant žemės ūkio krizių rezervą, buvo pritaikytas minėtasis finansinės disciplinos mechanizmas, dėl kurio tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams buvo sumažintos 20,8 mln. Lt. 2014 m. šis krizių rezervas nebuvo panaudotas, todėl ūkininkams ši sumažintų išmokų suma (20,8 mln. Lt) bus kompensuota iki 2015 m. spalio 16 d.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos lapkričio 28 d. duomenimis, jau išmokėta 488,219 mln. Lt avansinių išmokų. Už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus ir pirmuosius hektarus išmokėta 474,435 mln. Lt, už pieną pagal specialiosios paramos schemą – 13,784 mln. Lt. Tiesioginių išmokų avansus gavo per 99 tūkst. pareiškėjų.
Šiemet tiesioginėms išmokoms buvo gautos 140 445 paraiškos, deklaruota 2 800 258,55 ha žemės ūkio naudmenų.

Žemės ūkio ministerijos informacija<- Grįžti į atgal