Lietuvoje griežtinamos bausmės kompiuteriniams įsilaužėliams

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms, kuriomis siūloma sugriežtinti atsakomybę už kai kuriuos nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

„Šios pataisos leis efektyviau kovoti su nusikaltimais elektroninėje erdvėje. Tai ypač aktualu šiandien, kai programišių įsilaužimai į informacinius tinklus tampa vis dažnesni“, – ministerijos pranešime cituojamas teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Šiomis pataisomis siekiama į nacionalinę teisę perkelti 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atakų prieš informacines sistemas bei suderinti šios direktyvos ir mūsų šalies Baudžiamojo kodekso nuostatas.
Įstatymo projektu siūloma sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą poveikį elektroniniams duomenims ir neteisėtą poveikį informacinei sistemai, kai tokia veika padaroma dešimties ar daugiau informacinių sistemų elektroniniams duomenims arba ja padaroma didelės žalos. Griežčiau siūloma bausti ir tais atvejais, kai šie nusikaltimai padaromi neteisėtai pasinaudojant svetimais asmens duomenimis.
Taip pat siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos dalies (šiuo metu numatyta atsakomybė tik už neteisėtą prisijungimą prie visos informacinės sistemos) bei tobulinti neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis nusikaltimo sudėtį.
Įstatymo projektu siūloma griežtinti atsakomybę ir už jūros teršimą iš laivų. Šiuo metu Baudžiamajame kodekse atsakomybė už tokius veiksmus siejama su aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimais, jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai arba galėjo būti padaryta didelės žalos aplinkai. Pataisomis siūloma kodeksą papildyti atskiru straipsniu, kuriuo būtų sukonkretinta, kad fizinis ar juridinis asmuo baudžiamas, jeigu jis pažeisdamas Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) nustatytus reikalavimus teršė iš laivų jūrą ir dėl to pablogėjo vandens kokybė. Už šį nusikaltimą projekte siūloma skirti baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki 3 metų. Atsakomybė už šį nusikaltimą kiltų tiek jį padarius tyčia, tiek dėl neatsargumo.
Su Teisingumo ministerijos parengtais projektais galima susipažinti internete, sakoma Teisingumo ministerijos pranešime.

Technologijos.lt<- Grįžti į atgal