Konkurencijos taryba įtaria UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Bionovus“ reikšmingu konkurencijos ribojimu ir vartotojų interesų pažeidimu

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Bionovus“ veiksmų galimai ribojusių konkurenciją biokuro tiekimo rinkoje.

Tarp UAB „Bionovus“ ir UAB „Vilniaus energija“ buvo sudarytas ilgalaikis išimtinio pirkimo susitarimas, pagal kurį UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos gamyboje naudojamą biokurą pirkti tik iš UAB „Bionovus“. Abu ūkio subjektai užima reikšmingas rinkos dalis ir, Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, turi didelę rinkos galią, todėl susitarimas galėjo turėti neigiamą poveikį konkurencijai ir vartotojams.
Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“, nepasinaudojo biokuro tiekėjų konkurencija bei galimybe šilumą tiekti galimai mažesnėmis kainomis. UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai aprūpina šiluma apie 80 proc. Vilniaus m. pastatų, kuriuose gyvena apie 90 proc. vilniečių, tarp jų daugiau nei 195 tūkstančius butų Vilniaus mieste, Salininkuose ir Trakų Vokėje, taip pat įmones, organizacijas bei viešojo sektoriaus įstaigas. Konkurencijos tarybos ekspertų preliminariu vertinimu, UAB „Bionovus“ ir UAB „Vilniaus energija“ susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, reglamentuojančią draudžiamus susitarimus.

LR Konkurencijos taryba<- Grįžti į atgal