Kauno hidroelektrinei suteiktas Algirdo Brazausko vardas

Lapkričio 24 d. Kauno hidroelektrinėje vykusio iškilmingo renginio metu jai suteiktas Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės vardas. Elektrinė šį vardą gavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuriuo siekiama įamžinti išskirtinius pirmojo atkurtos valstybės Prezidento Algirdo Brazausko nuopelnus Lietuvai.

Renginio metu Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir „Lietuvos energijos“ vadovas Dalius Misiūnas, stebint susirinkusiems A. Brazausko artimiesiems, mokslo draugams, kolegoms, bendražygiams, atidengė lentelę, kuri visiems hidroelektrinės lankytojams primins apie šviesaus atminimo Prezidentą.
„Lietuvos energijos gamybos“ valdoma didžiausia atsinaujinančius išteklius naudojanti šalies elektrinė A. Brazausko vardu nuo šiol vadinsis neatsitiktinai. 1956–1958 m. padarytas indėlis į Kauno hidroelektrinės statybą – pats pirmasis jo, inžinieriaus hidrotechniko, darbas, pradėtas dar nebaigus Kauno politechnikos instituto (dabartinis Kauno technologijos universitetas).
„A. Brazauskas didžiavosi prisidėjęs prie šio išskirtinio Lietuvoje objekto statybos, čia jis dirbo energingai, reikliai, išradingai. Ir tuo pačiu jam itin rūpėjo viso Lietuvos ūkio, energetikos, statybų plėtojimo reikalai. Jis ne kartą minėjo, kad būtent taip suprato savo pareigą Lietuvai, tad hidroelektrinėje buvo padėti tvirti pamatai jo tolesniems darbams veikiant Lietuvos labui“, – sako Ministras Pirmininkas A. Butkevičius.
Hidroelektrinėje vykusio renginio metu paminėta, kad šiomis dienomis kaip tik sukanka 22 metai nuo to laiko, kai LDDP laimėjus rinkimus į Seimą A. Brazauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku ir nuo 1992 m. lapkričio 25 d. pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.
Kiek vėliau, 1993 m. vasario 14 d. tiesioginiuose visuotiniuose rinkimuose net 60 proc. rinkėjų atidavė savo balsą už A. Brazauską ir išrinko jį Lietuvos Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai.
2001 m. liepos 3 dieną Lietuvos Respublikos Seimas A. Brazauską patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministru Pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki eilinių parlamento rinkimų, po kurių buvo dar kartą patvirtintas Ministru Pirmininku ir dirbo juo iki 2006 m. birželio. Kauno hidroelektrinė Algirdo Brazausko vardu nuo šiol bus vadinama visoje viešojoje komunikacijoje.

Valentas Neviera
„Lietuvos energijos gamyba“

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų