„Vilniaus taupomosios kasos“ nariai – fiziniai asmenys - atgaus privalomus 100 Lt dydžio pajus

Kiekvienas fizinis asmuo, naudojęsis Lietuvos banko sprendimu uždarytos kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ paslaugomis, atgaus ne tik apdraustą indėlį, bet ir unijoje laikytą vieną privalomą 100 Lt dydžio pajų. 62 kredito unijas vienijanti Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) nusprendė unijos pajininkams iš savo lėšų skirti per 800 tūkst. Lt kompensacijoms.


„Kredito unijų veikla pagrįsta bendruomeniškumo ir savitarpio pagalbos principais. Todėl LCKU valdyba šiandien priėmė sprendimą, pagal kurį „Vilniaus taupomojoje kasos“ paslaugomis naudojęsi fiziniai asmenys patirs mažiau nuostolių dėl unijos uždarymo. Indėliai kartu su sukauptomis palūkanomis gyventojams bus grąžinami iš Indėlių draudimo fondo, o laikyti privalomi 100 Lt dydžio pajai bus kompensuojami LCKU lėšomis“, – sakė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.
 
Pasak LCKU vadovo, toks sprendimas priimtas dar ir dėl to, jog daugiau nei 60 proc. „Vilniaus taupomosios kasos“ paslaugų naudotojų sudarė pensinio amžiaus gyventojai: „Šiandieninėje situacijoje svarbiausia yra apsaugoti socialiai labiausiai pažeidžiamų gyventojų interesus“.
 
„Vilniaus taupomosios kasos“ pajininkams, norintiems gauti kompensaciją už pajų, šiuo metu jokių veiksmų daryti nereikia. Artimiausiu metu LCKU kartu su šiai sistemai priklausančiomis kredito unijomis patvirtins tvarką, kokiu būdu „Vilniaus taupomosios kasos“ nariams – fiziniams asmenims – bus išmokėtos lėšos už privalomą 100 Lt pajų. Kompensacijas planuojama išmokėti ne vėliau kaip balandžio pradžioje.

Marius Deksnys, UAB "Idea Prima"<- Grįžti į atgal