XVII kartą pagerbti Semeliškių seniūnijos darbštuoliai

Įprasmindami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, kovo 12-ąją septynioliktą kartą rinkomės į Semeliškių gimnaziją pagerbti aktyviausių, darbščiausių Semeliškių seniūnijos gyventojų, garsinančių savo miestelį. Šventės metu jiems buvo dėkojama už nuoširdžią aktyvią veiklą, skiriamos padėkos bei atminimo dovanėlės.

Pagerbti 435 Semeliškių seniūnijos gyventojai

Renginio pradžioje sugiedojome Lietuvos himną ir tylos minute pagerbėme žuvusiuosius Ukrainoje už laisvę ir nepriklausomybę.

Sakoma, šviesa – gyvybė, gyvenimas, greitis, energija, sklaida, švytėjimas. Be šviesos nėra ir spalvų. Be šviesos nebūtų ir jokios žmogaus ar jo kūrinijos kultūros, pažangos ar šiuolaikiškumo. „Jūs visi esate šviesa, bet šiandien tarsime „ačiū“ labiausiai šviečiantiems“, – įžanginį žodį tarė S. Bielskienė.

Šventėje padėkas teikė Semeliškių seniūnija, parapija ir organizacija „Caritas“, Semeliškių gimnazija, Semeliškių bendruomenė „Strėva“, kultūrinių renginių organizatorė, Laičių kaimo seniūnaitė, gimnazijos direktorę apdovanojo gimnazijos bendruomenė. Pagerbėme 13 Semeliškių seniūnijos gyventojų.

Organizuoti renginį, kuriame sveikinami aktyvūs Semeliškių seniūnijos gyventojai, pradėjome 2005 m. Taigi, bendras 2005–2022 m. pagerbtųjų skaičius – 435. Galime pasidžiaugti, kad jau beveik visi Semeliškių miestelio gyventojai apdovanoti.

Padėkos ir atminimo dovanos

Semeliškių seniūnijos seniūnė Loreta Karalevičienė įteikė padėką ir dovaną nominacijos „Semeliškių krašto garbė“ nugalėtojai Nijolei USTILIENEI. Talentingai asmenybei, pasižyminčiai neeiliniais gabumais. Jautrios ir geros širdies žmogui. Iniciatyviai ir aktyviai asmenybei, dalyvaujančiai daugelyje visuomeninių veiklų.

Parapijos klebonas Gediminas Mieldažis ir „Carito“ vadovė Meilutė Rašimienė padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanojo Luką KAMENECKĄ ir Viktoriją JUKNEVIČIENĘ už nuolatinę pagalbą, remiant Semeliškių Šv. Lauryno parapijos „Caritą“.

Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė, minint mokyklos 90-metį, padėkojo buvusiems mokytojams – Vladai MATONIENEI ir Jonui ARLAUSKUI.

Padėka buvo įteikta ir gimnazijos direktorei Astai DZIKEVIČIENEI. Gimnazijos bendruomenės vardu pedagogės Meilutė Rašimienė ir Nijolė Ustilienė dėkojo direktorei už inovatyvią vadybinę veiklą, pozityvaus mikroklimato kūrimą mokyklos 90-mečio proga.

Laičių kaimo seniūnaitė Nijolė Ustilienė dėkojo Kaziui ASTRAUSKUI už Laičių kaimo akmenų puoselėjimą, priežiūrą, vietovės garsinimą, o Juozui GACKUI – už inovatyvią žemdirbystės veiklą, Laičių kaimo vardo garsinimą.

Bendruomenės „Strėva“ pirmininkas Antanas Bielskis dėkojo Lukui KAMENECKUI už nuolatinę pagalbą organizuojant Semeliškių tapybos plenerus, o Adelei BUKINIENEI dėkojo už nuolatinę medicininę pagalbą, už meilę žmonėms ir nuoširdumą.

Kultūrinių renginių organizatorė Silvija Bielskienė dėkojo Česlovui RULEVIČIUI, Regioninės televizijos „Aidas“ vadovui, sukūrusiam filmą „Atminties kelias 1941–2021 Semeliškėse“ Holokausto aukoms atminti. Jo didelių pastangų dėka Regioninė televizija AIDAS Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Vilniaus, Širvintų regione antžeminės televizijos siųstuvais 24 TV kanalu visą parą (24/7) transliuoja „Ukraina 24“ žinių kanalą dubliuojamą lietuvių kalba. Padėką siuntė ir tautodailininkei Vidai MIELDAŽYTEI, kuri suorganizavo paramą gyvūnų prieglaudai Ukrainoje, paaukojo visus savo kūrybos darbus, o suaukotas lėšas persiuntė gyvūnų prieglaudai Khvostatyye Kijeve.

Renginyje buvo eksponuojama semeliškiečių Gražinos Voverienės kryželiu siuvinėtų paveikslų ir Vlados Ramanauskienės mezginių, nėrinių darbų paroda. Tęsiama graži tradicija – organizuoti vietinių kūrėjų darbų parodas.

Muzika visada gynė laisvę, pati būdama laisvės prieglobstis. Gražiausius muzikinius kūrinius dovanojo žymi Lietuvos atlikėja Giulija.

Viso renginio metu ekrane galėjome gėrėtis prisiminimais – parengtose skaidrėse sukosi įamžintos akimirkos Kovo 11-osios šventės dienomis nuo pat 2001 metų.

Dėkoju visiems, įžvelgusiems žmonėse gėrį, darbštumą ir sugebėjusiems visa tai įgarsinti renginyje. Dėkoju Viktorijai Juknevičienei už gausybę tulpių žiedų, kurie pradžiugino ne tik organizatorius, bet ir nominantus, aktyviausius žiūrovus, atlikėją Giuliją.

Džiaugiamės ir didžiuojamės jumis, mūsų Semeliškių seniūnijos žiburėliai! Švieskite, šildykite, garsinkite mūsų seniūniją! Siekite savo svajonių ir būkite laimingi!

Silvija BIELSKIENĖ<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų