XV kartą pagerbti Semeliškių seniūnijos darbštuoliai

Įprasmindami Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, liepos 6-ąją penkioliktą kartą rinkomės į Semeliškių gimnazijos salę pagerbti aktyviausius, darbščiausius ir garsinančius savo miestelį Semeliškių seniūnijos gyventojus. Tai šventė, kai suteikiama galimybė įstaigų, visuomeninių organizacijų vadovams pagerbti aktyvius darbuotojus, narius, moksleivius, padėkoti jiems už nuoširdžią, aktyvią veiklą ir apdovanoti padėkomis bei atminimo dovanėlėmis.

XV kartą pagerbti Semeliškių seniūnijos darbštuoliai

Įprasmindami Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, liepos 6-ąją penkioliktą kartą rinkomės į Semeliškių gimnazijos salę pagerbti aktyviausius, darbščiausius ir garsinančius savo miestelį Semeliškių seniūnijos gyventojus. Tai šventė, kai suteikiama galimybė įstaigų, visuomeninių organizacijų vadovams pagerbti aktyvius darbuotojus, narius, moksleivius, padėkoti jiems už nuoširdžią, aktyvią veiklą ir apdovanoti padėkomis bei atminimo dovanėlėmis.

 

Silvija BIELSKIENĖ

Pagerbti 392 Semeliškių seniūnijos gyventojai

Organizuoti renginį, kuriame sveikinami aktyvūs Semeliškių seniūnijos gyventojai, pradėjome 2005 m. 2005–2018 metais džiaugėmės ir didžiavomės 375-iais nominantais. Pasak bendruomenės „Strėva“ pirmininko Antano Bielskio, tiek įvertintųjų susikibę rankomis jau galėtų apjuosti visą Semeliškių miestelį.

Šventėje padėkas teikė Semeliškių seniūnija, parapija ir „Caritas“, Semeliškių bendruomenė ir bendruomenė „Strėva“, kultūrinių renginių organizatorė. Padėką ir atminimo dovaną įteikė ir savaitraščio „Elektrėnų kronika“ redaktorė Julija Kirkilienė. Pagerbėme 20 Semeliškių seniūnijos gyventojų.

Padėkos ir atminimo dovanos dvidešimčiai seniūnijos gyventojų

Semeliškių seniūnijos seniūnė Loreta Karalevičienė įteikė padėkas: Semeliškių parapijos klebonui Gintautui Antanui Jančiauskui – už ilgametį nuoširdų darbą Semeliškių Šv. Lauryno parapijoje, jos puoselėjimą, bendradarbiaujant ir telkiant parapijiečius; Genovaitei Pauliukevičienei ir Marijonai Kierienei – už ilgametį nuoširdų darbą Semeliškių pašte, bendradarbiaujant ir teikiant paslaugas Semeliškių seniūnijos gyventojams. Taip pat apdovanojo net keturis nominantus: „Geriausią metų finansininkę“ Laimą Aleškevičienę, „Geriausią metų dokumentų valdytoją“ Oną Danilkevičienę, „Geriausią metų ūkininkų padėjėją“ Ritą Buividavičienę, „Metų aplinkos puoselėtoją“ Stanislovą Česnavičių, „Tradicijų puoselėtoją“ Silviją Bielskienę už XV kartą organizuojamą aktyviausių Semeliškių seniūnijos gyventojų pagerbimo šventę.

Semeliškių bendruomenės pirmininkė Rita Buividavičienė įteikė padėką ir atminimo dovaną Semeliškių bendruomenės narei Loretai Karalevičienei už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą, aktyvią partnerystę, įgyvendinant bendruomeninius projektus.

Parapijos „Carito“ vadovė Meilutė Rašimienė padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanojo Pranutę Petrauskaitę už ilgametę tarnystę Semeliškių Šv. Lauryno parapijos labui, Gražiną Boldyrevą už tarnystę bažnyčios procesijose, Ritą Narkevičienę už bažnyčios puošybą, Karoliną Šareikaitę už atsakingą Švento Rašto skaitinių skaitymą; pasveikino gimtuvininkus Onutę Sabaliauskienę ir Saulių Červoką.

Bendruomenės „Strėva“ pirmininkas Antanas Bielskis padėkomis ir dovanėlėmis už nuolatinę pagalbą ir aktyvią veiklą apdovanojo Česlovą Vaiciekauską ir Jurgitą Suchockienę.

Kultūrinių renginių organizatorė Silvija Bielskienė dėkojo Margaritai Rimdžiūtei už pagalbą, bendradarbiavimą ir savanorystę, o seniūnei Loretai Karalevičienei – už bendradarbiavimą ir bičiulystę.

Savaitraščio „Elektrėnų kronika“ redaktorė įteikė dovaną Semeliškių bendruomenės pirmininkei Ritai Buividavičienei, kurią išrinko savivaldybės skaitytojai.

Iškilmingame renginyje koncertavo žymus Lietuvos atlikėjas Arvydas Vilčinskas. Kartu su žiūrovais ir atlikėju 21 val. sugiedojome „Tautišką giesmę“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės jumis, mūsų žiburėliai! Švieskite, šildykite, garsinkite mūsų seniūniją! Siekite savo svajonių ir būkite laimingi!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų