Socialinė integracija per sveiką gyvenseną

Elektrėnų švietimo paslaugų centre kartu su naujais mokslo metais startavo projektas „Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“, skirtas skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinę integraciją per sveiką gyvenseną, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimą su vietos veiklos grupėmis.

Užsiimdami aktyvia fizine veikla, ugdysime sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinsime dalyvius įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, mažinsime socialinę atskirtį ir prisidėsime prie sveikos gyvensenos įpročių formavimo.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto įgyvendinimą administruoja Europos socialinio fondo agentūra.

Projektą įgyvendina Elektrėnų švietimo paslaugų centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-07-27–2021-07-27.

Projekto dalyviai dalyvauja kassavaitiniuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurių metu vyksta, jogos, savimasažo, meditacijos, kvėpavimo praktiniai užsiėmimai, užsiėmimai su kineziterapeutu, šokio terapija. Ypač dalyvių mėgstami meno terapijos užsiėmimai. Terapijos metu kiekvienu atveju meno terapijos pedagogė priemones taiko, atsižvelgdama į grupės poreikius. Kūrybinis procesas padeda išspręsti kilusias psichologines problemas, pakoreguoja elgesį ir emocijas, sumažina stresą ir padidina pasitikėjimą savimi. Dalyviai meno terapijos metu praturtina jutiminę patirtį, bendravimo įgūdžius, vaizduotę, smulkiąją motoriką, pažintinius gebėjimus. Svarbu ir tai, kad meno terapijai nereikalingas talentas ar pasiruošimas, mat su dalyviais dirba specialistas, gebantis suprasti komunikuojamus jausmus.

Lapkričio mėnesį startuos ir psichologijos žinių teoriniai ir praktiniai mokymai, kurie skirti kiekvieno žmogaus asmeniniam tobulėjimui. Tai mokymai, kurie padės atskleisti save, savo gebėjimus, pažinti žmones, jausmus, bendravimo stilius. Užsiėmimų metu dalyviai mokysis įvairių metodų, pratimų, technikų, kurie gali padėti mažinti stresą, o su juo susidūrę ramiai reaguoti, jausti, kad galima susidorosite su užduotimi.

Įgyvendinant projektą bus surengta sveikatingumo stovykla. Projekto dalyviai išsiugdys holistinę (visuminę) sveikatos sampratą, ugdysis nuostatą saugoti ir stiprinti savo, savo šeimos ir visuomenės sveikatą. Grupinių užsiėmimų pagalba įgaus sveikatos žinių, pozityviai keis nuostatas, sveikatą vertins kaip svarbiausią žmogaus vertybę, ugdys sveikos gyvensenos įgūdžius, šias žinias ir nuostatas galės taikyti kasdieniniame gyvenime.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas veiklų tęstinumas. Centro savanoriai kartu su socialiniais partneriais tęs pradėtas veiklas, įtrauks atskirtį patiriančius asmenis į Elektrėnų TAU veiklas ir neformalaus suaugusiųjų švietimo užsiėmimus.

 

Projekto vadovė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Vida Kandrotienė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų