Šeštinių Mišios Kaišiadorių katedroje

Kristaus Žengimo į Dangų – Šeštinių sekmadienio šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje aukojo Semeliškių Šv. Lauryno parapijos klebonas kunigas Gintautas Jančiauskas. Mišių metu giedojo Beižionių parapijos choras, vargonais grojo Janeta Ališauskienė. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

Šeštinių Mišios Kaišiadorių katedroje

Kristaus Žengimo į Dangų – Šeštinių sekmadienio šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje aukojo Semeliškių Šv. Lauryno parapijos klebonas kunigas Gintautas Jančiauskas. Mišių metu giedojo Beižionių parapijos choras, vargonais grojo Janeta Ališauskienė. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

Lygiai prieš 77 metus, 1943 m. gegužės 23 d., vyskupas Teofilius Matulionis atliko iškilmingą ingresą į Kaišiadorių katedrą, kaip vyskupas ordinaras. Prasminga, kad šią dieną šv. Mišias koplyčioje aukojo kunigas Gintautas, kilęs iš Kaišiadorių parapijos. Didžiulė Dievo dovana ir malonė Kaišiadorių vyskupijai turėti vyskupą Teofilių savo vyskupu, o šiandien malonė Lietuvai ir visai Bažnyčiai, kad Teofilius yra altoriaus garbėje ir meldžiasi už mus Danguje.

„Elektrėnų žinių“ inf.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų