Semeliškių festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“ baigėsi Šv. Roko atlaidais ir 2018–2022 m. plenerų dalyvių tapybos darbų parodomis

Semeliškių XXI festivalio „Nuo Lauryno iki Roko“ renginiai buvo tokie žavingai margi, tarsi teptukais šviesiais potėpiais išdailinti visą savaitę vykusio V tapybos plenero dalyvių. Ir Šv. Roko atlaidais, kai prie stebuklais garsėjančio Semeliškių bažnyčios pagrindiniame altoriuje saugomo paveikslo meldžiamasi prašant išgijimų – fizinių ir sielos...

Silvija BIELSKIENĖ

Semeliškių festivalis, prasidėjęs liepos 8 d., tęsėsi iki rugpjūčio 14 d. Apie prasidėjusį festivalį, jo dalyvius rašėme „Elektrėnų žiniose“ (2022 07 15 Nr. 28; 2022 08 12 Nr. 32). Šįkart tęsiame festivalio pristatymą.

 

Renginių tęsinys

Rugpjūčio 11-ąją vyko Teatro vakaras, dalyvavo Rūdiškių kultūros centro „Bajorų teatras“, kuris parodė spektaklį „Trijų velnių valsas“ pagal Žemaitės „Trys mylimos“ (režisierius Vytautas Mikalauskas). Šis spektaklis dalyvavo tarptautiniame konkurse GRAND FESTIVAL Italijoje ir pelnė I vietą. Teatras – viena mėgstamiausių semeliškiečių žanrų. Tad nenuostabu, kad ir šįkart į Semeliškių sodybą, Užupio g. 31, apsilankę žiūrovai negailėjo aplodismentų.

Rugpjūčio 12-osios vakaras sodyboje, Užupio g. 31, dovanojo dviejų valandų susitikimą su aktoriais Kristina Kazlauskaite ir Sauliumi Bareikiu, kurie ne tik dainavo, skaitė poeziją, bet ir dalijosi prisiminimais iš teatro gyvenimo.

 

Sporto šventė

Rugpjūčio 13-osios šeštadienio rytas išaušo saulėtas ir nepakartojamas. Visą dieną energiją skleidė visose miestelio erdvėse vykstantys sporto turnyrai: krepšinis 1x1; paplūdimio tinklinis; plaukimo estafetės; XV bėgimas „Šv. Roko garbei“ nuo gimnazijos iki šventės vietos prie Nestrėvančio ežero, kur vyko šventė, vainikuojanti visos savaitės renginius. Buvo apdovanoti sporto šventės nugalėtojai, bėgikai – jauniausias ir vyriausias. Krepšinio 1x1 turnyre I vietą užėmė Faustas Kulbickas (Vievis), II vietą – Ignas Čižius (Vievis), III vietą – Vaidas Jukavičius (Vievis). Tinklinio varžybose dalyvavo 6 komandos: I vietą laimėjo komanda „Keliam“ (Beižionys), II vietą – komanda „Biuliukai“ (Semeliškės), III vietą – komanda „Banga“ (Vilnius). Plaukimo varžybose merginų 7–12 m. amžiaus komandų grupėje I vietą laimėjo Kornelija Korsakaitė, II vietą – Glorija Korsakaitė, III vietą Mileta Korsakaitė; 20–30 metų amžiaus grupėje nepralenkiama buvo Meida Monkelevičiūtė; 30 ir vyresnių metų amžiaus grupės laimėtoja – Korsakienė. Vyrų 21–50 metų amžiaus grupėje laimėjo Martynas Korsakas; 50 ir vyresnių – I vietą laimėjo Juozas Gudeliūnas, II vietą – Viktoras Petrovskis, III vietą – Petras Petrovskis, IV – Sergej Suzdalis.

 

Vakaro programa

Susirinkusiuosius pasveikino Elektrėnų sav. mero Kęstučio Vaitukaičio pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius.

Koncertinėje programoje nuostabą kėlė debiutuojanti Semeliškių gimnazijos mokinių instrumentinė grupė ,,NIHILITH“: Livija Klimovičiūtė, Danielius Mikalkevičius, Jogaila Čižas, Augustinas Belych. Linksmino Elektrėnų kultūros centro Semeliškių vokalinis instrumentinis ansamblis „Konkordas“ (vad. Adolfas Blažonis); grupė „Rebelheart“; atlikėjas Vytautas Šiškauskas. Grožėjomės „Viduramžių LT“ ugnies spektakliu „Inferno“, vaikai linksminosi su stilizuotu robotu, animatore, ant batuto, dalyvavo didžiulių burbulų dirbtuvėse.

Gražiausios sodybos ir gėlynai

Baigiamosios šventės metu tradiciškai apdovanoti konkursų – „Gražiausia sodyba Semeliškių seniūnijoje“, kurį organizuoja Semeliškių seniūnija, ir „Gražiausias Semeliškių seniūnijos gėlynas“, kurį jau 20 kartą organizuoja Semeliškių bendruomenė „Strėva“, – nugalėtojai.

Gražiausios sodybos titulą pelnė Verutė Apanavičienė iš Semeliškių miestelio, II vietą – Jūratė ir Jonas Keršiai, III vietą – Snieguolė ir Jonas Klimovičiai. Taip pat padėkos skirtos už gražiai puoselėjamas ir tvarkomas sodybas Elenai ir Michailui Nikonovams, Danai ir Albertui Amšiejams, Aušrai ir Gintui Rulevičiams, Daivai ir Vytui Šareikoms, Danai ir Albinui Apanavičiams, Silvijai ir Antanui Bielskiams, Marytei ir Juozui Motiejūnams. Visos sodybos buvo vertinamos nuolatinių seniūnijos gyventojų, kurie ir gyvena čia, ir deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

Už gražiai puoselėjamus gėlynus Semeliškių seniūnijos sodybose LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko padėkas ir atminimo dovanėles patarėja Rasa Čirienė įteikė: Gražiausio gėlyno titulą pelniusiems Snieguolei ir Jonui Klimovičiams, kurių gėlynuose puikuojasi virš 50-ies rūšių gėlių; Aušrai ir Gintui Rulevičiams, Jurgitai Jankauskaitei, Neringai ir Gytautui Malakauskams, Meilutei Rašimienei, Genutei ir Petrui Petrovskiams, Aušrai Kasparavičienei, Verutei Apanavičienei. Padėka įteikta ir mokytojai, Semeliškių gimnazijos tarybos pirmininkei Meilutei Rašimienei, kurios iniciatyvos dėka gimnazijos kieme buvo atnaujintas senas šulinys, suvešėjo gėlynai.

Mero padėkos plenero dalyviams

Šventės metu Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėkos ir knygos įteiktos V tapybos plenero dalyviams: Adelei Kasputienei, Astai Radimonienei, Ojarui Mašidlauskui, Romui Žmuidzinavičiui, Arūnui Jonui Miliukui, Jonui Lenkučiui, Loritai Tamulevičiūtei, Ramūnui Krupauskui.

Mūsų paveikslų galerija pasipildė dar aštuoniais dideliais tapybos darbais, kuriuose dominuoja Semeliškių miestelio vaizdai, architektūra, bei aštuoniais mažais paveikslėliais.

 

Šv. Roko atlaidai Semeliškėse

 

Nors Semeliškių bažnyčia tituluojama Šv. Lauryno titulu, parapija nuo seno garsėja Šv. Roko atlaidais, sutraukiančiais daug tikinčiųjų prie pagrindiniame altoriuje ligonių patronu laikomo Šv. Roko stebuklingo paveikslo, kurį puošia per dvidešimt votų (padėkos už išgijimą bei kitas malones ženklai). Šv. Roko atlaidai, kurie yra skiriami sunkiomis ligomis sergantiems asmenims, miestelio bendruomenėje turi ir kitą paskirtį. Atlaidų metu palaikomi giminystės ryšiai, stiprinami bažnyčios ir parapijos bendruomenės santykiai.

 

Semeliškėse Šv. Roko atlaidų sekmadienio, rugpjūčio 14-osios, rytas išaušo saulėtas ir giedras. Pagrindinės sumos Šv. Mišios buvo aukojamos šventoriuje, Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas.

 

Šventasis Rokas – vienas garsiausių šventųjų Lietuvoje

Jis gyveno XIII amžiuje Prancūzijoje. Jo tėtis, kilmingas Monpeljė gubernatorius mirė, kai Rokui buvo 20 metų, prieš mirtį jis paskatino Roką eiti į piligriminę kelionę Romon. Pasakojama, kad Rokas globojo maro epidemijos aukas Romoje ir kitose šalyse, kol pats nesusirgo maru. Jis buvo išvarytas į mišką, įsirengė mažą užuovėją ir ten gyveno. Vieno kaimiečio šuo atbėgdavo Roko aplankyti kiekvieną dieną, atnešdamas jam maistui gabalėlį duonos savo nasruose, ir laižydavo jo žaizdas. Rokas pasveiko, bet kai grįžo į Monpeljė, jį įkalino, nes įskundė, kad esąs šnipas. Rokas atsisakė atskleisti savo tikrąją tapatybę, nenorėdamas mėgautis pasaulio garbe, ir mirė kalėjime. Įdomi šventojo Roko gyvenimo istorija ir pavyzdys jį viduramžiais padarė populiariu šventuoju visoje Europoje.

Bažnyčios garbinamas kaip visų ligonių, ypač sergančių maru ar kitomis epideminėmis ligomis, globėjas. Išdalijęs savo turtą, jis pasišventė ligonių ir mirštančiųjų žmonių tarnystei. Lietuvoje Šv. Roko kultas sustiprėjo 1705 m. Vilniuje, vėliau ir Kaune, įsteigus rokitų kongregacijos vienuoliją. Davę tris vienuolinius įžadus (neturtas, klusnumas, skaistumas), per 1710–1711 m. marą tretininkų abitą vilkintys gailestingieji broliai pasiaukojamai tarnavo sergantiesiems, rūpinosi jų sielovada, laidojo mirusius nuo bado ir maro. Pasak vyskupo Motiejaus Valančiaus, vienuoliai rokitai dėvėjo šviesiai pilką abitą su juoda pelerina, ant krūtinės išsisiūdinę kaukolę – sergančiųjų ir mirštančiųjų slaugos ženklą.

 

Festivalis vainikuotas V tapybos plenero dalyvių darbų paroda

 

Visą savaitę Semeliškėse vyko 5-asis tapybos pleneras, kuriame dalyvavo: Adelė Kasputienė, Asta Radimonienė, Ojaras Mašidlauskas, Romas Žmuidzinavičius, Arūnas Jonas Miliukas, Jonas Lenkutis, Lorita Tamulevičiūtė, Ramūnas Krupauskas. Sekmadienį, rugpjūčio 14 d., ant bendruomenės „Strėva“ pastato sienos buvo eksponuojama I–IV plenerų darbų paroda, prie parapijos namų grožėjomės V tapybos plenero dalyvių darbų paroda.

***

Vieša padėka:

Organizatoriams: Semeliškių bendruomenei „Strėva“ ir pirmininkui Antanui Bielskiui, Semeliškių seniūnijai ir seniūnei Loretai Karalevičienei.

Partneriui – Semeliškių Šv. Lauryno parapijai ir klebonui Gediminui Mieldažiui.

Pagrindiniam rėmėjui – Elektrėnų savivaldybei ir festivalio globėjui merui Kęstučiui Vaitukaičiui.

Rėmėjams: Elektrėnų sav. Administracijos direktoriui Gediminui Ratkevičiui, Semeliškių seniūnijai, Valdui ir Astai Dzikevičiams, Jolitai ir Mariui Lekavičiams, Jolantai ir Algiui Kosikams, Lukui Kameneckui, Giedrei ir Robertui Urbanams.

Festivalio ambasadoriams: Vytautui Lukočiui, prof. Tadui Šumskui.

Bičiuliams: Seimo nariui Kęstučiui Vilkauskui, Seimo narei Editai Rudelienei, Bardų LT vadovui Benui Jakštui, projektų vadovei Alinai Semionovai, Semeliškių parduotuvės „Aibė“ kolektyvvui; Daivalijai Šumskienei, Vytautui Mikalauskui, Valentinai Radvilienei, Dariui Biekšai, Remigijui Suslavičiui, Vytui Umbrasui, Birutei Grybauskienei, Janytei Žebrauskaitei, Beatričei Ustilaitei, Audronei Janaudienei, Margaritai Rimdžiūtei, Česlovui Vaiciekauskui, Jurgitai Suchockienei, Kazokiškių ir Daugirdiškių bendruomenėms, sporto renginių organizatoriui Juozui Gudeliūnui, Juozui Banuškevičiui, Ritai Parulienei, Onai Apanavičienei, Irenai Venskutonienei, Verutei Siniauskienei, Veronikai Rulevičienei, Verai Nasutavičienei, Laimai Kvetkauskienei, Bronei Bagačionkienei, Ritai Parniauskienei, Monikai Parniauskaitei, Vidai Mieldažytei, Gabrieliui Bielskiui; Semeliškių seniūnijos darbuotojoms: Onutei Danilkevičienei, Ritai Buividavičienei, Laimutei Aleškevičienei; V tapybos plenero dalyviams: Adelei Kasputienei, Astai Radimonienei, Ojarui Mašidlauskui, Romui Žmuidzinavičiui, Arūnui Jonui Miliukui, Jonui Lenkučiui, Loritai Tamulevičiūtei, Ramūnui Krupauskui.

XXI Semeliškių festivalyje „Nuo Lauryno iki Roko 2022“ suorganizuota 15 renginių, juose dalyvavo 66 atlikėjai (paslaugų davėjai), 8 dailininkai, virš 1 900 žiūrovų (paslaugų gavėjų).

Semeliškių festivalis baigėsi. Visą savaitę gyvenome muzikos, poezijos, teatro, dailės apsuptyje. Tikėkimės, kitąmet ir vėl atversime vartus į meno ir kultūros pasaulį.

Tad tariu – iki pasimatymo!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų