Respublikinė 33-ioji kapelų šventė Elektrėnuose

Spalio 10 d. Elektrėnų kultūros centre griaudė jau 33-ioji respublikinė kapelų šventė, pradėjusi savo kelią 1988 metais. Šis tradicinis renginys kasmet nepalieka abejingų. Nors dar siaučia pandemija, šiemet salė buvo pilnutėlė žiūrovų. Elektrėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Vida Ališauskienė, šios šventės sumanytoja, iniciatorė, puoselėtoja, džiaugiasi, kad Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventė Elektrėnuose, įžengusi jau į ketvirtąją dešimtį, vis dar yra populiarumo aukštumoje.

Silvija BIELSKIENĖ

Šventėje koncertavo geriausieji

Lietuvių kompozitorių kūriniais, aranžuotomis liaudies dainomis, profesionaliai muzikantų rankose atgyjančiais instrumentais šiemet Elektrėnuose koncertavo keturios pačios geriausios kapelijos (penktoji – Ukmergės kapelija, negalėjo atvykti). Iš paties tolimiausio Lietuvos kampelio atvyko Klaipėdos liaudiškos muzikos kapela „Gatunkas“ (vadovai Aistė Leleikienė ir Ričardas Bučnys), savo gyvavimo istoriją pradėjusi „Mingūnų“ pavadinimu. Tai grupė nuotaikingo, žavaus kvarteto, kurį vienija meilė linksmai lietuviškai liaudiškai muzikai. Nors visi muzikantai muzikuoja jau seniai ir groja dar ir kituose kolektyvuose, tačiau daugiau nei prieš kelerius metus savarankiškai susibūręs ketvertas leido išgirsti dar daugiau liaudiškos muzikos spalvų ir suteikė dar daugiau geros nuotaikos.

Alytaus rajono Pivašiūnų liaudiškos muzikos kapela „Pivašiūnai“ (vadovas Algirdas Glovickis), gyvuojanti net 38 metus, yra įvairių respublikinių konkursų, varžytuvių nugalėtoja ir dalyvė. Informaciją apie jos pasirodymus kruopščiai kaupia vadovas, o paklaustas, kokiuose konkursuose dalyvavo, vardija: „2002, 2009 metais buvome nominuoti geriausia Pietų Lietuvos kapela; 2002, 2006 ir 2009 metais – ,,Grok, Jurgeli“ dalyvė ir žiūrovų prizo laimėtoja; „Nuotaikingiausios kapelos“ nominacija apdovanoti kapelų varžytuvėse „Tai bent suvažiava, tai bent sugužėja…“; 2007 m. LRT laidos ,,Gero ūpo“ nugalėtoja; Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelų festivalio ,,Ant rubežiaus-2011“ – „Šauniausios kapelos“ nominacijos prizo nugalėtoja; 2019 m. „Grok, Jurgeli“ laureatė. Kapeloje – 9 nariai, nuo 22 iki 76 metų amžiaus. Altu griežia vadovas A. Glovickis, armonikomis groja Juozas Leškevičius ir Pranas Zajankauskas, smuikais – Romas Navickas, Donata Bankauskaitė, būgnais muša Bolius Navickas, kontrabosu – Giedrius Leškevičius, tamburinu – Margarita Navickaitė, kuri kartu su Beatriče Bankauskaite yra kapelos vokalistės.

Sielą ilgesingais romansais virpino Kudirkos Naumiesčio kultūros centro romantiškos muzikos grupė „Liocai R+“ (vadovas Albinas Šlakaitis). Tai visiškai neseniai susikūrusi, per trumpą laiką ne tik paruošusi įdomų repertuarą, bet ir aktyviai koncertuojanti įvairiuose rajono, respublikiniuose renginiuose, šventėse, festivaliuose, grupė. Kolektyvas ne tik tęsia liaudiškos muzikos tradicijas, bet pastoviai ieško naujo, formuojasi repertuaras, tradicijos. Vadovas ir atlikėjai renkasi tokius kūrinius, kuriuos patiems malonu groti, o žiūrovams klausytis. Kad pasiektų puikių rezultatų, kolektyvas daug repetuoja. Tai ne tik puikūs atlikėjai, bet ir kūrybingi, muziką mylintys žmonės, kurie nori tobulėti, o kartu ir atsipalaiduoti po kasdienių darbų.

Elektrėnų savivaldybei atstovavo kultūros centro linksmųjų vyrukų kapelija „Och“ (vad. Ričardas Ramanauskas).

Nepamainomi renginio vedėjai

Nenuilstantys renginių vedėjai – Rimutė Avižinienė (Uršula), Marcinkonių kultūros centro direktorė, Margionių klojimo teatro vadovė ir režisierė bei Jonas Bajoriūnas (Juozulis), Dzūkijos nacionalinio parko etnografas – ištisas pustrečios valandos neleido žiūrovams liūdėti, užsnūsti. Dievo apdovanoti gausiais talentais, nuostabia dzūkų kalba bendraudami tarpusavyje, sugebėję prajuokinti visą salę, kvietė į sceną muzikantus ir vokalistus. Jie buvo ką tik grįžę iš Žemaitijos, taigi dalijosi galvon įstrigusiais žodžių deriniais: „baisiai graži“, „žiauriai mylima“. Tai pasigavo renginio kolektyvai ir visi dar ką nors pridėdavo.

Mero padėkos ir atminimo dovanos

Ir dainavo, plojo, lingavo ir visaip kitaip koncertuojančius palaikė pilnutėlė Kultūros centro salė žiūrovų ir patys nepastebėjo, kaip greit prabėgo kelios valandos. Šiemet žiūrovai nerinko labiausiai patikusio kolektyvo. Visi kolektyvai buvo apdovanoti Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio įsteigtais prizais, kuriuos įteikė savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato vedėja Vaida Davidavičienė, ir ilgamečio šių kapelų švenčių vedėjo, LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko padėkomis. Seimo narys atminimo dovaną įteikė ir Vidai Ališauskienei, šių tradicinių kapelų švenčių iniciatorei ir sumanytojai. V. Davidavičienė, renginių vedėjų įspūdžių iš Žemaitijos žodžiais, dėkojo: „Nu buvo baisiai gražu, žiauriai linksma ir stačiai karšta.“ Seimo narys Kęstutis Vilkauskas stebėjosi, nes jam buvo kiek neįprasta, juk tiek metų būdavo renginių vedėjo pusėje, bet džiaugėsi, sakydamas: „Jūs, žiūrovai, esat žiauriai kieti. Tiek jūsų daug – širdis džiaugiasi, vadinasi, kultūrai – šviesa dar ilgai švies. Labai džiaugiuosi ir dėkoju Vidai Ališauskienei, kad tiek metų suburia tas nuostabias kapelas. O kapelų jau šiandien mitrumas, o jau kokia energija, tai visus „saugiklius“ man išmušė! Net mazolius pritryniau delnuose, rankomis plodamas.“ Ir padėkojo už nuostabų vakarą visiems žiūrovams, organizatoriams ir kapeloms.

Šią šventę galėtume pavadinti vyriškų atlikėjų varžytuvėmis, mat kolektyvuose dominavo vyrai, iš dvidešimt vieno kapelijose dalyvavusio atlikėjo buvo tik penkios moterys.

Padėkos rėmėjams

Renginio vedėjai, tradicinės šventės sielos – Vidos Ališauskienės vardu, dėkojo nuolatiniams rėmėjams, kurie šią šventę kuravo ištisus dešimtmečius: UAB „Bauwerk Boen“, UAB „Arzida“, viešbučiui „MinHotel“, Virginijai Leicmonienei, Giedrei Urbanei, Janinai Piroškevičienei, Algiui Taurui, Česlovui Kulikauskui, informaciniams rėmėjams: savaitraščiams – „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“ ir, žinoma, pagrindiniam rėmėjui – žiūrovams, be kurių ir šventės nebūtų.

Paskutinė kapelijų šventė (?)

Kapelijų šventė neatsiejama nuo Elektrėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotojos kultūrinei veiklai Vidos Ališauskienės, šiemet mininčios 35-ių darbo veiklos Elektrėnų kultūros centre sukaktį, ir, kaip bebūtų gaila, baigiančios savo kultūrinę veiklą Elektrėnų kultūros centre. Sulaukusi gražaus, jaunatviško amžiaus, Vida Ališauskienė nutarė, kaip tradiciškai sakoma, – išeiti į užtarnautą poilsį. Bet man norisi palinkėti, kad ši graži, spalvinga talentingosios Vidos Ališauskienės 33 metus puoselėta Respublikinė kapelų šventės tradicija Elektrėnuose nenutrūktų, kad lietųsi liaudiška daina iš dainorėlių dūšios, griežiant lietuviškiems instrumentams ir kitose kapelų šventėse. Kad ir kas nutiktų. Labai tikimės, kad sulauksime ir 34-osios!

O Vidai Ališauskienei, kuri dar mus džiugins visą lapkričio mėnesį, linkime begalinio džiaugsmo, neblėstančios energijos ir kultūrinių renginių trenksmo!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų