Profesinės šventės proga pasveikinti Elektrėnų savivaldybės socialiniai darbuotojai

Rugsėjo 27 d. paminėta Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Susirinkusiuosius profesinės šventės proga pasveikino meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Seimo narės Editos Rudelienės padėjėjas Dovydas Bliujus,  Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė ir padėkojo darbuotojams už kilnų jų darbą, dėmesingumą ir rūpestingumą bei pagalbą  Elektrėnų krašto žmonėms.

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga už nuoširdų, atsakingą ir nepriekaištingą darbą įteiktos mero padėkos šiems Elektrėnų savivaldybės socialiniams darbuotojams ir nevyriausybinių organizacijų projektų vykdytojams ir savanoriams:

Liudmilai Arefjevai, Elektrėnų socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojai, už atsakingą darbą, darbštumą ir nuoširdžią pagalbą senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims;

Venantai Jankauskienei, Elektrėnų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkei, už reikšmingą darbą, geranoriškumą ir nuoširdžią  pagalbą rūpinantis šeimų socialine gerove;

Ritai Ramšaitei, Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai darbui su šeimomis, už reikšmingą darbą, geranoriškumą ir nuoširdžią pagalbą rūpinantis šeimų socialine gerove;

Gražinai Skarbalienei, Elektrėnų socialinės globos namų slaugytojai, už nuoširdų ir kilnų darbą, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas socialinės globos namų gyventojams;

Jolitai Platienei, Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padalinio vyr. socialinei darbuotojai, už tolerantišką ir geranorišką darbą teikiant socialinės priežiūros paslaugas ir organizuojant vaikų dienos centro veiklą;

Reginai Vaitelienei, Elektrėnų socialinės globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjai, už nuoširdų ir nepriekaištingą darbą teikiant socialinės priežiūros paslaugas;

Genei Sindaravičienei, Elektrėnų šeimos namų socialinio darbuotojo padėjėjai, už atsakingą, sąžiningą ir nuoširdų darbą;

Birutei Rakauskienei, Elektrėnų šeimos namų socialinio darbuotojo padėjėjai, už atsakingą, sąžiningą ir nuoširdų darbą;

Daivai Bagaliūnienei, Elektrėnų šeimos namų socialinio darbuotojo padėjėjai, už atsakingą, sąžiningą ir nuoširdų darbą;

Miroslavai Ciupkai, Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos užimtumo specialistei, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą;

Vilmai Augustaitytei, Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos „Spindulys“ projekto vykdytojai, už nepriekaištingą ir sąžiningą darbą su žmonėmis, turinčiais psichikos negalią;

Orestui Monkevičiui, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriui, už nuoširdžią savanorystę;

Dianai Čižikaitei, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanorei, už nuoširdžią, pasiaukojančią savanorystę;

Ievai Počaitei, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanorei, už nuoširdžią, pasiaukojančią savanorystę;

Neringai Laimutytei-Utkevičienei, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanorei, už nuoširdžią, pasiaukojančią savanorystę;

Marijai Krugliakovienei, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanorei, už nuoširdžią, pasiaukojančią savanorystę;

Almai Sinkevičienei, Vievio neįgaliųjų draugijos aktyvios ir sveikos gyvensenos projekto vykdytojai, už nepriekaištingą darbą, nuoširdų savo pareigų atlikimą ir dalyvavimą draugijos visuomeninėje veikloje;

Zofijai Gliaudelienei, Vievio neįgaliųjų draugijos individualią pagalbą teikiančiai projekto vykdytojai, už nepriekaištingą darbą ir nuoširdų savo pareigų atlikimą;

Reginai Valevičienei, Vievio neįgaliųjų draugijos amatų būrelio projekto vykdytojai, už nepriekaištingą darbą, nuoširdų savo pareigų atlikimą ir dalyvavimą draugijos visuomeninėje veikloje.

Vilijai Kaškelevičienei, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojai, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, socialinės reintegracijos ir palydimosios pagalbos proceso kūrimą iš pataisos įstaigų paleistiems savivaldybės gyventojams;

Astai Vitkauskienei, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, Kompleksinių paslaugų Elektrėnų savivaldybės šeimoms administravimą ir asmeninio asistento neįgaliesiems paslaugų diegimą ir išplatinimą;

Aušrai Falkauskienei, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ administravimą ir vaikams suteiktas galimybes augti namų aplinkoje.

Susirinkusiesiems gerą nuotaiką dovanojo profesionalus improvizacijos teatras „Kitas kampas“.

 

Tarybos ir mero sekretoriatas<- Grįžti į atgal