Pagaliau Vievis turi knygą!

Rugpjūčio 11 d. Vievio miesto bibliotekoje pristatyta knyga VIEVIS ŽEMĖLAPIUOSE. Leidinyje pristatomi 88 istoriniai ir šiuolaikiniai žemėlapiai, kuriuose buvo pažymėtas Vievis. Chronologiškai leidinys apima laikotarpį nuo pirmo žinomo Vievio paminėjimo žemėlapyje 1597-aisiais iki šių dienų.

Knygos bendraautoriai Algimantas Muzikevičius ir Virgilijus Poviliūnas  papasakojo, kaip sudarytas leidinys, apie Vievio pavadinimo kaitą įvairiais istorijos laikotarpiais. „Ankstyviausiuose XVI a. Lietuvos teritoriją platesniame areale vaizduojančiuose žemėlapiuose Vievis nebuvo pažymėtas. Pirmajame Gerardo Merkatoriaus Lietuvos žemėlapyje ir jo sumažintuose perdirbiniuose Vievis taip pat nepažymėtas, tačiau viename iš ankstyvųjų G. Merkatoriaus Lietuvos žemėlapių perdirbinių Vievis yra paminėtas žemėlapio reverse. Graverio Johann Bussemacher (žinomas 1580–1613), išraižytas žemėlapis Lithvania buvo įdėtas kaip iliustracija į kelias itin retas 1597–1602 Vokietijoje išleistas knygas. Lietuvos bibliotekose tokių knygų nėra, o minėto žemėlapio su tekstu reverse Lietuvoje yra žinomi tik du egzemplioriai. 1597 metų leidimo knygoje esančio žemėlapio reverse yra pateiktas trumpas Vilniaus aprašymas ir nurodyti atstumai su tarpiniais punktais keliaujant į svarbiausius aplinkinius miestus. Maršruto iš Vilniaus į Karaliaučių aprašyme antruoju punktu įrašytas Vievis (VVievva), iki kurio nuo Vilniaus nurodytas atstumas yra viena mylia. To meto kartografijoje mylia (vok. meil) reiškė ne konkretų atstumą, o apytikriai vienos dienos kelionės trukmę. Taip nuo Vilniaus iki Kauno buvo 2 mylios, iki Karaliaučiaus 4 mylios, ir t.t.“ – pasakojo knygos sudarytojas A. Muzikevičius.

Susirinkusieji galėjo pamatyti, kaip atrodo žemėlapiai originalai, kurie panaudoti knygoje. Juos maloniai sutiko parodyti  iš asmeninės žemėlapių kolekcijos A. Muzikevičius.                      

Pirmą kartą Vievis (Wiewie) buvo pažymėtas Mikalojaus Kristupo Radvilos (1549–1616) iniciatyva ir nurodymu Tomasz Makowski (1573–1630) sudarytame, Hessel Gerritsz (Gerard, Gerardus, Gherritszoon van Assum 1581–1632) išraižytame ir Willem Janszoon Blaeu (1571–1638)  Amsterdame išspausdintame LDK žemėlapyje Magni Dvcatvs Lithvaniae, Caeterrvmque Regionvm Illi Adiacentivm Exacta Descriptio… Šis žemėlapis buvo sudarytas 1603–1613, pirmą kartą kaip sieninis žemėlapis išspausdintas 1613, vėliau šešiolika kartų perleistas ir dedamas į Blaeu kartografijos įmonės sudarytus atlasus 1631–1672. Todėl ypatingo susidomėjimo sulaukė 1613 metų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis, kurį galima buvo apžiūrėti bibliotekoje ir surasti Vievio pavadinimą.  

Knygos pristatyme dalyvavo leidinio rėmėjai – Elektrėnų savivaldybė ir Trakų Rotary klubas, leidinio tekstų redaktorė Eglė Senapėdienė, kiti garbūs svečiai. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis įteikė knygos autoriui Algimantui Muzikevičiui atminimo jubiliejinį medalį „Vieviui 500“ ir padėkojo už istorinę-pažintinę vertę turinčią knygą.

                       Dėkojame knygos autoriams už įdomų ir originalų  leidinio pristatymą bei padovanotą bibliotekai knygą. Besidomintys gali paskaityti  ir pavartyti naują knygą bibliotekos skaitykloje.

                                                       ESVB filialo Vievio miesto bibliotekos vedėja

Irena SENULIENĖ

Eugenijaus Petrausko nuotraukos

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų