Nuotolinio ugdymo(si) patirtys

Šie mokslo metai visiems ypatingi. Dėl susiklosčiusios situacijos teko mokymą(si) karantino laikotarpiu perkelti į virtualią erdvę, organizuoti ir vykdyti ugdymą(si) nuotoliniu būdu. Pradžia buvo bauginanti, kiekvienas ugdymo(si) proceso dalyvis – tiek mokiniai, tiek jų tėveliai, tiek mokytojai – jautėme nerimą, kadangi pokyčiai atėjo neįspėję, o pasirengti jiems daug laiko nebuvo. Kaip ir visi Lietuvos mokytojai ėmėmės aiškintis ir mokytis virtualaus mokymo(si) galimybių, stengdamiesi stačia galva nenerti į naujoves, o atrasti jas palaipsniui.

Nuotolinio ugdymo(si) patirtys

 

Šie mokslo metai visiems ypatingi. Dėl susiklosčiusios situacijos teko mokymą(si) karantino laikotarpiu perkelti į virtualią erdvę, organizuoti ir vykdyti ugdymą(si) nuotoliniu būdu. Pradžia buvo bauginanti, kiekvienas ugdymo(si) proceso dalyvis – tiek mokiniai, tiek jų tėveliai, tiek mokytojai – jautėme nerimą, kadangi pokyčiai atėjo neįspėję, o pasirengti jiems daug laiko nebuvo. Kaip ir visi Lietuvos mokytojai ėmėmės aiškintis ir mokytis virtualaus mokymo(si) galimybių, stengdamiesi stačia galva nenerti į naujoves, o atrasti jas palaipsniui.

Šiandien jau galime pasidalinti sėkmėmis, kad ir nedidelėmis, tačiau reikšmingomis mūsų bendruomenei. Palaipsniui įvaldę Zoom platformą, ėmėme rengti reguliarius mokytojų vaizdo susitikimus, kurie vyksta kiekvienos savaitės penktadienį. Juose aptariamos sėkmės ir sunkumai, sprendžiami įvairūs klausimai. Džiugu, jog 65 proc. mokyklos mokytojų reguliariai veda mokiniams nuotolines vaizdo pamokas, naudodamiesi Zoom platforma, klasių auklėtojai organizuoja vaizdo klasės valandėles.

Gegužės 11 d. pirmą kartą nuotolinio ugdymo(si) proceso metu buvo surengti virtualūs 5–8, 10 klasių mokinių Pirmadienio pokalbiai, kurie paprastai vyksta kiekvieną pirmadienį. Pokalbiuose iš viso dalyvavo 44 mokiniai ir klasių auklėtojai (70 proc.). Mokiniai džiaugėsi galimybe pabendrauti, išgirsti naujienas gyvai, aptarti jiems rūpimus klausimus. Buvo nutarta virtualius pokalbius organizuoti kiekvieną pirmadienį.

Taip pat pirmą kartą buvo organizuotos dvi nuotolinės atviros vaizdo pamokos mokyklos mokytojams, kurių tikslas buvo supažindinti su mokinių gebėjimu mokytis nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programos galimybėmis.

Savo patirtimi sutiko pasidalinti matematikos mokytoja metodininkė Danutė Gudelienė, kuri gegužės 12 d. vedė atvirą nuotolinę matematikos pamoką septintokams „Stačiakampio ir lygiagretainio plotas“, bei anglų kalbos vyr. mokytoja Lina Vrubliauskienė, kuri gegužės 14 d. 5 klasės mokiniams vedė atvirą pamoką „Mokomės išreikšti baimę, išgąstį“. Abi atviras pamokas prisijungę stebėjo 13 mokyklos mokytojų.

Matematikos pamokoje buvo pristatyta, kaip galima panaudoti jau sukurtą YouTube platformoje esančią mokomąją vaizdo medžiagą, aiškinant naują temą, taip pat supažindinta su elektroninių pratybų EMA uždavinių aiškinimosi galimybėmis, pasidalinant ekranu, bei tikslingu  elektroninių vadovėlių, kuriais nemokamai leido naudotis visos leidyklos, panaudojimu. Buvo ugdomas mokinių dėmesingumas, skatinantis ne tik „klausyti“, bet ir „išgirsti“, reaguoti į mokytojo klausimus.

Anglų kalbos pamokoje mokytoja Lina supažindino su pamokos nuotolinio organizavimo galimybėmis panaudojant Google Classroom, Zoom ir Ema platformas. Vaizdo pamoka vyko Zoom platformoje, pasidalinus ekranu aptartos atliktos Ema užduotys, pristatyta pamokos tema ir uždaviniai. Skatinant mokinių aktyvumą, mokytojai suskirsčius mokinius į atskirus „kambarius“, buvo organizuotas darbas poromis, organizuotas grįžtamasis ryšys, kurio pagalba mokiniai pasidalino išmoktomis frazėmis, atliko savo darbo įsivertinimo užduotį.

Mokytojai, aptardami stebėtas pamokas, teikdami grįžtamąjį ryšį savo kolegėms, dėkojo už galimybę gyvai stebėti vaizdo pamokas, kuriose atrado kažką naujo ir dar neišbandyto, stebėjosi, kad ir virtualioje pamokoje buvo išlaikytos visos pamokos struktūrinės dalys, skiriamas dėmesys mokinių vertinimui, įsivertinimui, grįžtamajam ryšiui.

Žinoma, virtualus mokymas(is) niekada neatstos tiesioginio ryšio su mokytoju, gyvo bendravimo, tačiau sakoma, „niekuomet neiššvaistyk geros krizės“, tad ir mes tikimės, kad patirtis, įgyta organizuojant ugdymą(si) nuotoliniu būdu, bus panaudojama ir ateityje.

 

Ramunė Matonienė,

Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė

 

 <- Grįžti į atgal