Kultūra / Švietimas

2020 m. birželio 11 d.

Šis numeris mums jubiliejinis - 20 metų savaitraščiui "Elektrėnų žinios“. Ta proga nutariau pakalbinti buvusius redaktorius, bendradarbius, bičiulius, prisidėjusius prie "Elektrėnų žinių“ gyvavimo. Klausiau, ką jiems reiškė "Žinios“, kokias patirtis įgijo ir ko palinkėtų skaitytojams ir "Elektrėnų žinioms“.

2020 m. birželio 11 d.
Gegužės 31 d. Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje vyko Šv. Dvasios atsiuntimo šventės - Sekminių atlaidai. Šv. Mišias aukojo Karinių oro pajėgų kapelionas kunigas dr. Virginijus Veilentas, talkino diakonas Gintas Petkevičius, Vievio parapijos bičiulis, sielovadinei tarnystei paskirtas Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijoje. Po atlaidų parapijiečiai pasveikino Vievio parapijos kleboną Alfonsą Kelmelį 30-ties kunigystės bei Vievio ir Kazokiškių parapijose 15-os tarnystės met...
2020 m. birželio 11 d.

Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia šiemet švenčia 105 metų jubiliejų. Šis didingas sakralinio paveldo statinys su vietinės reikšmės dailės kūriniais džiugina žmonių akis ir sielas iki šių dienų.

2020 m. birželio 11 d.

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III-IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

2020 m. birželio 11 d.

Gegužės 25-osios vakare Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai išgelbėjo skęstantį vyrą. Gelbėtojams buvo pranešta, kad Elektrėnų mariose iš valties iškrito žmogus.

2020 m. gegužės 30 d.

Kiekvienas Lietuvos gyventojas, nesvarbu, kur jis gyvena, turi turėti lengvai pasiekiamas kultūros paslaugas.

Lietuvos regioninė politika siekia užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje, kad patogiai ir pilnavertiškai galėtume gyventi ir didmiesčiuose ir atokesniuose miesteliuose. Patogiai prieinamos kultūros paslaugos kuria gyvybingas vietoves ir tiesiogiai įtakoja mūsų gyvenimo kokybę.

2020 m. gegužės 30 d.

Kristaus Žengimo į Dangų - Šeštinių sekmadienio šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje aukojo Semeliškių Šv. Lauryno parapijos klebonas kunigas Gintautas Jančiauskas. Mišių metu giedojo Beižionių parapijos choras, vargonais grojo Janeta Ališauskienė. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

2020 m. gegužės 30 d.

Šie mokslo metai visiems ypatingi. Dėl susiklosčiusios situacijos teko mokymą(si) karantino laikotarpiu perkelti į virtualią erdvę, organizuoti ir vykdyti ugdymą(si) nuotoliniu būdu. Pradžia buvo bauginanti, kiekvienas ugdymo(si) proceso dalyvis - tiek mokiniai, tiek jų tėveliai, tiek mokytojai - jautėme nerimą, kadangi pokyčiai atėjo neįspėję, o pasirengti jiems daug laiko nebuvo. Kaip ir visi Lietuvos mokytojai ėmėmės aiškintis ir mokytis virtualaus mokymo(si) galimybių, stengdamiesi stačia ga

...
2020 m. gegužės 30 d.

Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške tyrimai

Lietuvos partizanų Didžiosios Kovos rinktinės Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške (Elektrėnų sav., Pastrėvio sen.) archeologinės ekspedicijos atlikti tyrinėjimai prieš septynerius metus. Pagrendos miško bunkerio archeologinė ekspedicija tapo pirmąja, kuri ne tik ištyrė partizanų bunkerio vietą, bet ir remiantis tyrimų rezultatais ją sutvarkė: atkūrė iki tyrimų buvusį bunkerio duobės vaizdą

...
2020 m. gegužės 30 d.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę visuomenė atsigręžė į partizanų bunkerių vietas. Buvę partizanai, ryšininkai, rėmėjai ir kiti pilietinių iniciatyvų vedami žmonės pradėjo aktyviai kasinėti ir atstatyti sunykusius bunkerius bei žemines, jų vietose statyti atminimo kryželius ir kitus paminklus. Į bunkerius buvo žvelgiama kaip į partizanų žūtį menančias vietas, tuo metu bunkerių kaip gynybinių įtvirtinimų ir slėptuvių, vadaviečių ir ryšio punktų, laikiną ar nuolatinį prieglobstį ...
2020 m. gegužės 30 d.

Gegužės 20 d. mūsų savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Įdomi patirtis spręsti svarbius klausimus būtent taip. Man patiko, nors pasitaikė keli nesklandumai; bendrai vertinant, posėdis, manau, labai pavykęs. Kiek teko pastebėti, posėdžio metu visų tarybos narių nuotaikos buvo geros, dažnai visi nusišypsodavome. Žinote, šypsena atpalaiduoja, gerina kraujotaką, stiprina žmonių santykius. Kaip matote nuotraukoje, posėdis vyko Zoom programos dėka, nieko naujo.

...
2020 m. gegužės 21 d.

Gegužės 12-osios ankstyvą rytą visus nustebino vaizdas už lango - sniegas. Koks jo poveikis žemės ūkio augalams? Iškritęs sniegas - papildoma drėgmė, ar neabejotini nuostoliai ūkininkams? Apie tai ir apie kitus ūkininkavimo džiaugsmus bei rūpesčius šiuo sudėtingu laikotarpiu paprašiau papasakoti jauną ūkininką iš Beižionių Marių Rulevičių.

2020 m. gegužės 21 d.
1920 m. gegužės 15 d. laikinojoje sostinėje Kaune, Miesto teatro rūmuose, įvyko pirmasis Lietuvos Seimo posėdis. Tarp Seimo narių buvo kun. Jonas Steponavičius (1880 03 10-1947 12 08), klebonavęs Semeliškių parapijoje, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas, administratorius, politikas, aktyvus 1920-1923, 1926 m. Lietuvos Seimų narys, visuomenės veikėjas, Lietuvių švietimo draugijos "Rytas“ pirmasis pirmininkas, kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte, Semeliškių
2020 m. gegužės 21 d.

Pirmuosiuose Lietuvos istorijoje demokratiniuose ir visuotiniuose parlamento rinkimuose išrinktas Steigiamasis Seimas, susirinkęs 1920 m. gegužės 15 d. Kaune, priėmė rezoliuciją, kuria iškilmingai visų Lietuvos piliečių vardu proklamavo Lietuvos Nepriklausomybę, o Lietuvos Valstybę paskelbė demokratine respublika. Taip Steigiamasis Seimas įgyvendino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akte jam pavestą užduotį - nustatyti Lietuvos valstybės santvarką ir santykius su kitomis valstybėm

...
2020 m. gegužės 21 d.

Nors gegužės 7-oji, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, jau praėjo, bet tai tik viena diena. O knyga, kaip rodo šiandiena, yra tikrai labai svarbi, žmonės skaito ir domisi įvairiausio žanro literatūra. Man knyga reiškia labai daug ir ji neatsiejama nuo mano gyvenimo. Tai jau atėjo iš vaikystės, tas didelis noras skaityti. Namie buvo nemažai knygų. Šeimoje skaitė visi - ir tėveliai, ir seneliai. Mama dirbo bibliotekoje, tai kai kada ir mane pasiimdavo į darbą. Kaimas nedidelis, biblioteka i

...