Laisvės gynėjų diena Elektrėnuose

Laisvės gynėjų dieną Sausio 13-osios minėjimas „Pralaimėjimo naktis. Pergalės diena“ buvo organizuotas Elektrėnų kultūros centre.

Daugelio dėmesį pritraukė renginio skelbimas-afiša, kurioje dominuoja trys juodi paukščiai. Ką jie simbolizuoja? Juoda spalva nustelbia pastelinius trispalvės burbulus, kurie tarsi nedrąsiai bando įsitvirtinti baltame skelbimo lakšte. „Pralaimėjimo naktis. Pergalės diena“ – toks renginio įvardijimas. Visgi paukštis simbolizuoja laisvę, o juoda spalva – tamsią pralaimėjimo naktį, kai netekome 14 Televizijos bokšto gynėjų.

Praėjus 31 metams ši diena jau nebelaikoma gedulo, pralaimėjimo įvykiu, žuvusieji ir dešimtys tūkstančių gynėjų prie Vilniaus televizijos bokšto ir Aukščiausiosios Tarybos rūmų mums dovanojo Lietuvos dvasios pergalę, laimėjimą. Pirmą kartą renginio skelbimas įtraukė ir privertė susimąstyti...

Jaukioje Kultūros centro šokių salėje susirinkusieji įdėmiai išklausė Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio įžvalgų bei Nepriklausomybės akto signataro, žurnalisto Rimvydo Valatkos tos nakties atsiminimų ištraukas, kurias sodriu, užburiančiu balso tembru skaitė Auksinio scenos kryžiumi apdovanotas aktorius ir režisierius Paulius Tamolė. Tie, kas buvome tą naktį prie Televizijos bokšto, prie Parlamento, mintimis grįžome į įvykių sūkurį, o nedalyvavę tuose įvykiuose klausėsi ir bandė išgyventi. Pasakojimą įtaigiai papildė Silvijos Vaškelytės atliekamos dainos bei dueto „Lajos“ – Justės Sakalytės (balsas, skudučiai, lamzdelis) ir Ingridos Spalinskaitės-Kurienės (koncertinės kanklės, perkusija) – atliekami muzikiniai intarpai, jausmus sustiprinantys Justės vokalo profesionalumo.

Duetas „Lajos“

Duetas „Lajos“ lydi į tankmę. Joje išsitrina stilių ribos, o muzika atsispiria nuo asmeninės, tautinės ir globalios muzikos pasaulio patirties, sklandžiai gulančios sluoksniais. Džiazas, rokas, world, pop – tai tik statybinė medžiaga, nes dueto muzikos prasminės gijos veda žymiai giliau: iš senovės į kūrėją. Simbolizmas, archetipai, dainų žodžiuose slypinčios jungtys su gyvybės medyje įrėminta žemiškąja visata. Joje slypi kodų pilna muzika, suliejanti tris laiko polius: praeitį, dabartį ir ateitį. Praeityje ieškoma unikalumo, vertybinio pagrindo ir leidžiamasi į visos žmonijos istorijos refleksijas. Dabartis atsiskleidžia efemeriškoje, laikinoje improvizacijos tėkmėje ir nepastebimai įgarsina artėjantį momentą.

Duetas groti ir kurti pradėjo 2013 m., koncertavo įvairių žanrų festivaliuose ir renginiuose Lietuvoje, užsienyje, o 2018 m. išleido savo debiutinį autorinės muzikos albumą „Lajos“.

Jaunimo nebuvo dauguma...

Lietuvos žmonės išėjo ginti savo tautos vertybių, savo idealų – ir tai yra labai svarbu dabartyje. Kiek ta istorija lemia šiandien vykstančius procesus ir jų ateitį?! Nesuklysime sakydami, kad Sausio 13-oji yra viena svarbiausių kertinių akmenų mūsų valstybingumui, mūsų tautinei ir patriotinei savimonei. Ir kaip svarbu, kad vyktų tokie renginiai, kaip šis, ir kad juose dalyvautų kuo daugiau jaunimo. Pavojus žmogui atsiranda tada, kai jis praranda šias įvardytas vertybes, kai jos jam tampa visiškai nesvarbios. Tada atsiranda nusivylimas, kad viskas negerai, ir tai skatina didelį pesimizmą. Tarp 50-ies žiūrovų jaunimo nebuvo dauguma...

Renginio scenarijaus autorė ir režisierė – Elektrėnų kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Greta Garmašaitė.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų