Įteiktos Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio regalijos prof. Tadui Šumskui

Liepos 24 d. Vievio bažnyčioje vyko Šv. Onos atlaidai. Iškilmių liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Saulius Bužauskas. Mišių metu giedojo Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ (vad. Audronė Stepankevičiūtė). Po Mišių Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, skambant gausiems aplodismentams, įteikė Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio regalijas dirigentui, kompozitoriui, pedagogui, profesoriui Tadui Šumskui. Garbės piliečio vardas Tadui Šumskui suteiktas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022-06-29 sprendimu Nr. VI. TS-136.

Vietoj padėkos žodžių prof. Tadas Šumskas atliko savos kūrybos dainą „Lietuviečiai“, kuriai žodžius parašė Jonas Šėla. Jautri daina, ypač tinkanti šiai progai, nuskambėjo itin puikiai ir pakiliai.

Jei tu kilmės iš Dainavos, kur dainą traukdavo visi,

Nereikia klausti Lietuvos, ar lietuvietis tu esi.

Jei tavo šaknys Sūduvoj, klevų ir liepų šlamesy,

Esi tu gimęs Lietuvoj, ir lietuvietis tu esi.

Kur Žemaitijos ąžuolai, kur vasarą vaikai basi,

Kiekvienas pasakys ramiai, čia lietuviečiai mes visi.

Jei Aukštaitijoje gimei, tam ežerėlių spindesy,

Esi tu gimęs Lietuvoj, žinok, tu gimęs Lietuvoj, ir lietuvietis tu esi.

Visi, kam Lietuva namai, nepaisant savo praeities,

Čia galim jaustis mylimais, nes lietuviečiai mes išties.

„Jei Elektrėnų Vievyje gimei, kur darbštūs žmonės ir šviesa,

Esi čia laukiamas kasdien, nes čia tėvynė mylima.“

Paskutines kūrinio eilutes T. Šumskas ekspromtu skyrė mūsų krašto žmonėms.

Garbės pilietį sveikino LR Seimo nariai Kęstutis Vilkauskas ir Silva Lengvinienė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, bendraminčiai, kolegos. K. Vilkauskas prof. Tadą Šumską pasveikino Seimo kultūros komiteto vardu ir pasidžiaugė, kad „šis garbės pilietis yra tikras savo krašto patriotas, paprastas, nuoširdus, ir patikino, kad jo laukia dar daug apdovanojimų, bet svarbiausias – didžiulė žmonių meilė“. S. Lengvinienė bylojo: „Noriu padovanoti laiką – su saulėtekiu, su saulėlydžiu, paukščių čiulbėjimu, laiką su artimaisiais, laiką su savim, laiką gal iškrėsti kokią linksmą kvailystę, laiką tokį, kad ką bedarytumėte, ką beveiktumėte, būtumėte laimingas.“ Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas Elektrėnų ir Vievio krašto žmonių vardu įteikė raudonų rožių puokštę.

Prof. Tadas Šumskas, dėkodamas savo muzikos mokytojams – Aldonai Pulauskienei, Juozui Gečui, Juliui Jurgaičiui, klasės auklėtojui Petrui Korsakui, tarė: „Tai žmonės, kurie padėjo pamatus mano ilgo kūrybinio kelio raidai.“

Taipogi nuoširdžiai dėkojo pasveikinti atvykusiam giminaičiui Pranui Vėželiui, po 1990 m. pirmos lietuviškos mokyklos Juodšiliuose steigėjui ir direktoriui. Abu pedagogus sieja ne tik graži bičiulystė nuo M. K. Čiurlionio menų mokyklos laikų, bet ir gimimo data – Vasario 16-oji.

Po gausių sveikinimų pilnutėlėje bažnyčioje susirinkusieji sugiedojo „Ilgiausių metų!“.

 

„Elektrėnų žinių“ informacija

Silvijos Bielskienės nuotraukos<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų