Globa vaiko gyvenimo istorijoje

Globos centrai Lietuvoje 2018 metais pradėti kurti, siekiant pritraukti asmenis, norinčius tapti vaikų globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, stiprinti jau esamus globėjus, ruošti naujas šeimas vaikų globai, naikinti esamus mitus apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą, keisti požiūrį į šią veiklą. Elektrėnų socialinių paslaugų centro specialistai nuo 2009 metų dirba šioje srityje ir kuria tvarius tarpusavio ryšius su globėjų bei įtėvių šeimomis.

Mūsų Globos centro darbuotojų komanda – aktyvi ir atvira naujiems iššūkiams, atsakinga ir dėmesinga, neabejinga be tėvų globos likusio vaiko ir globėjų/įtėvių šeimos poreikiams. Kolektyvo tarpusavio santykiai paremti abipusiu supratimu, pasitikėjimu ir geranoriška pagalba. Tik KOMANDINIS DARBAS gali padėti be tėvų globos likusiam vaikui suteikti NAMUS, ŠEIMĄ ir NAUJĄ ATEITĮ!

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ komanda leidiniui „Vaikai yra vaikai“ inicijavo interviu su Elektrėnų socialinių paslaugų centro psichologe, GIMK (Globėjų, įtėvių mokymų ir konsultavimo) (toliau – GIMK) specialiste Laima JARUŠEVIČIENE.

 

Psichologė, GIMK specialistė Laima Jaruševičienė neabejoja, kad globėjų ir budinčių globotojų darbas – tai galimybė be tėvų globos likusiam vaikui nepamesti savo gyvenimo. Anot jos, užauginti svetimą vaiką gali ne visi ir tam, kad pavyktų, reikia turėti kelias svarbias savybes, be to – pasitikrinti savo apsisprendimą bei pasiruošimą mokymuose. Būsimų globėjų ir įtėvių tinkamumo globoti ar įvaikinti įvertinimas yra vienas pagrindinių dalykų siekiant parinkti vaikui naują šeimą. Tokių šeimų įvertinimas sudėtingas, jam atlikti naudojami tam tikri vertinimo kriterijai, reikia išsiaiškinti daugybę dalykų, kad išryškėtų tikrieji šeimos motyvai, gebėjimai rūpintis vaiku.

 

Kuo vaikams svarbi globa?

Globa tai yra indėlis į vaiko ateitį, stabilumą, saugumą, naujų santykių ir ryšių kūrimą. Mintyse dažnai iškyla vaizdinys, kuris man asocijuojasi su vaiko globa – ant akmeninės kalvos augantis žalias medelis.

 

Budintis globotojas Lietuvoje dar „šviežias“ reiškinys. Kaip vertinate šį pokytį?

Budinčio globotojo institutas yra naujovė. Neginčijamai tai yra gera mintis, kad vaikas, atsidūręs krizinėje situacijoje, apgyvendinamas šeimoje, o ne globos institucijoje. Prieš patekdamas į nuolatinę globą ar įvaikinimą, vaikas naujus ryšius turi užmegzti keletą kartų: pas budintį globotoją, pas globėją. Tačiau galutinė stotelė yra šeima. Šioje sistemoje taip pat reikia nepamiršti ir dar vieno svarbaus momento – budinčių globotojų biologinių vaikų, jų psichologinio atsparumo, emocinės būsenos, priklausiančios nuo nuolatinės laikinai apgyvendinamų vaikų kaitos. Dėl šios priežasties taip pat reikalingas dėmesys ir pagalba budinčio globotojo šeimai.

 

Kokių savybių turi turėti žmogus, norintis tapti globėju?

Šeimai, kuri svarsto apie globą, pradžioje turėtų kilti klausimas – „Kaip aš įsivaizduoju vaiką, kuris neteko santykio/ryšio su savo šeima?“. Atsakius į jį, dažniausiai išryškėja paties klausiančiojo savybės: ar jis yra altruistas, ar gali mylėti vaiką besąlygiškai, ar jis yra neteisiantis, ar jis gebės kurti saugų, šiltą ryšį? Asmenys, norintys tapti globėjais/įtėviais yra kviečiami į mokymus, kad galėtų įsivertinti savo turimus gebėjimus ir savybes. Pasitaiko, kad mokymų eigoje jų dalyvis nutaria nežengti per dideliu iššūkiu tapsiančiu keliu, tačiau įgytas žinias jis neša kaip gerąją naujieną visuomenei apie globą.

 

O budinčiu globotoju?

Prieš tai įvardintas savybes turi turėti ir budintis globotojas. Iš savo darbo patirties norėčiau išskirti kelis momentus – budinčio globotojo paleidimą, atsisveikinimą su vaiku ir kito vaiko priėmimą į savo šeimą. Juk visi žmonės turi jausmus ir emocijas. Natūralu, jog tai sunku. Mano manymu, suvaldyti mintis, iš jų kylančius jausmus ir yra didžiausias iššūkis budinčiam globotojui – tai parodo jo profesionalumą bei išskirtinumą. Taip pat paminėčiau svarbią budinčio globotojo savybę – bendradarbiavimą arba kitaip – nuolatinio ryšio palaikymą su specialistais ieškant sprendimo būdo sunkiose krizinėse situacijose.

 

Kodėl pasirinkote šią sritį ir kokius pokyčius joje matote?

Pagal išsilavinimą esu psichologė, kognityvinės krypties. Man visada buvo ir yra svarbi vaiko istorija, jo kilmė, patirtys ir traumos. 2009 m. gavau pasiūlymą prisijungti prie tuometinės „PRIDE“ programos. Šia programa labai susidomėjau – tai buvo naujovė Lietuvoje, kaip ir idėja rengti, mokyti globėjus. Pradėjau dirbti su esamais globėjais, nes naujų, paruoštų pagal programą dar neturėjome. Organizavome savitarpio pagalbos grupes, sudarydavome galimybę kalbėtis, kaip šeimoms sekasi globoje. Tai buvo išties iššūkis, nes globėjai nebuvo pasirengę atvirai pasipasakoti, tuo labiau pasakyti, kad jiems iškyla sunkumų ar prašyti specialistų pagalbos. Džiaugiuosi, kad su komanda mums pavyko pasiekti tai, jog globėjų šeimos tapo atviresnės, labiau pasitikinčios pagalbą teikiančiais specialistais – psichologu, GIMK specialistais, globos koordinatoriais ir kitais. Taip pat atsirado ir sustiprėjo globėjų šeimų tarpusavio ryšiai.

 

Kuo ypatingos jūsų srities specialistų užduotys?

Tai yra nuolatinis darbas su savimi. Nuolatinis mokymasis, vidinis augimas. Išskirčiau kelias tiek specialistui, tiek globėjui aktualias savybes. Pirmoji – niekada nevertinti žmogaus pagal išankstines savo nuostatas. Žinoma, gyvenime yra natūralu jausti – žmogus patinka arba nepatinka, bet globoje reikia priimti asmenį tokį, koks jis yra. Globos sritis yra įdomi, nes keičiasi žmonės, vaikai, jų patirtys, istorijos, taip pat analizuojami kartų skirtumai, nes jie akivaizdūs. Tai ir būtų antroji savybė – domėjimasis. Na, ir žinoma paskutinė ir svarbiausia – meilė darbui. Labai džiaugiuosi gatvėje sutikusi užaugusį globoje vaiką, jau suaugusį, sukūrusį savo šeimą, savo gyvenimo istoriją, ir išgirdusi iš jo nuoširdų pasisveikinimą. Tai yra didžiausias mano darbo įvertinimas.

 

Elektrėnų socialinių paslaugų centro

Globos centras<- Grįžti į atgal