Gindamas viešąjį interesą prokuroras kreipėsi į teismą dėl valstybinės žemės sklypo šalia Elektrėnų marių

Balandžio 26 d. Lietuvos respublikos prokuratūros svetainėje paskelbta informacija, kad gindamas viešąjį interesą prokuroras kreipėsi į teismą dėl valstybinės žemės sklypo šalia Elektrėnų marių veikiančio vandenlenčių parko pašalinimo, netruko socialiniuose tinkluose sulaukti gyventojų reakcijos

Ką gi skelbia minėtas pranešimas?

Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje, atlikus tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, buvo nustatyta, kad valstybinės žemės sklypas, esantis Elektrėnuose šalia valstybinės reikšmės vandens telkinio – Elektrėnų marių ir šių marių dalis naudojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Prokuroras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų panaikinimo, nuomos aukciono procedūrų nutraukimo ir įpareigojimo pašalinti padarinius.

Tyrimo metu nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės administracija dar 2017 m. bendradarbiavimo sutartimi (jungtinės veiklos sutartimi) be teisėto pagrindo 1,0792 ha ploto valstybinės žemės sklypą perdavė viešajai įstaigai savivaldybės funkcijoms atlikti. Sutarties sudarymo metu Elektrėnų savivaldybė valstybinės žemės sklypu naudojosi panaudos sutarties pagrindu, todėl pagal teisės aktų nuostatas negalėjo perduoti žemės sklypo naudotis tretiesiems asmenims. Taip pat teisės aktai nesuteikė teisės sudaryti jungtinės veiklos sutartį su teisės aktuose nenumatytais subjektais. Viešoji įstaiga, nebūdama teisėta ginčo žemės sklypo naudotoja, vėliau sudarė sutartį, pagal kurią uždarajai akcinei bendrovei perdavė pusę valstybinės žemės sklypo bendrovės veiklai vykdyti.

Atsakovai ginčo žemės sklypą naudojo ne pagal nustatytą naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, jame pastatė statinius bei įrenginius, neatitinkančius teisės aktuose numatytos pastatų paskirties, leidžiamos rekreacinėje teritorijoje. Žemės sklype ir Elektrėnų marių dalyje, kuri, be kita ko, atsakovams nebuvo suteikta naudotis įstatymo numatytu pagrindu, buvo vykdoma paslaugų, tame tarpe ir pramogų (atrakcionų), sporto bei maitinimo veikla, tačiau ši veikla yra galima atitinkamai komercinės ar visuomeninės paskirties objektų teritorijoje.

Elektrėnų savivaldybės tarybai nusprendus 40 metų laikotarpiui išnuomoti žemės sklypą, buvo paskelbtas šio žemės sklypo aukcionas. Aukcioną pagal Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punkto nuostatas organizavo VĮ Valstybės žemės fondas. Aukcionas dar neįvykęs, todėl teismo prašoma žemės sklypo nuomos aukciono procedūras nutraukti. Reikalavimas grindžiamas tuo, kad valstybinės žemės sklypą ketinta išnuomoti tam, kad ir toliau būtų vykdoma neatitinkanti žemės sklypo naudojimo būdo vandens pramogų veikla, eksploatuojami esantys statiniai ir įrenginiai.

Kadangi statiniai ir įrenginiai minėtame žemės sklype pastatyti ir įrengti pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, teismo prašoma įpareigoti atsakovus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti šiuos statinius ir įrenginius bei atstatyti šią teritoriją į pradinę padėtį.

LR prokuratūros informacija

***

„Facebook“ paskyrose ne tik elektrėniečiai, bet ir kitų savivaldybių gyventojai piktinosi tokiu viešąjį interesą ginančio prokuroro iniciatyva. Visi rašantieji pasisakė prieš vandenlenčių parko naikinimą ir siūlė leisti biurokratinius pažeidimus koreguoti arba leisti pataisyti: „Atvažiuojam į Elektrėnus plaukti iš Kauno, puiki vieta, puikus parkas, būtų liūdna, jeigu panaikintų. Mes už tai, kad parkas gyvuotų. Sėkmės jums AWAY komanda, kovojant su beprotybe“; „Prieš naikinimą!!! Sutvarkyta infrastruktūra. Puiki laisvalaikio praleidimo vieta! Puikus būdas motyvuoti jaunimą dirbti, sportuoti!!!“; „Kam naikinti?! Juk tai puiki pramoga jaunimui vasaros metu. Elektrėnuose ir taip mažai pramogų“; „Prieštarauju vandenlenčių parko griovimui. Tai puiki vieta jaunimui ir aktyvias pramogas mėgstantiems žmonėms, tai Elektrėnų miesto pasididžiavimas!“

Elektrėnų gyventojai nuo 2021-03-26 Vilniaus apygardos teismui rengia peticiją prieš vandenlenčių parko pašalinimą. Surinkti 854 parašai.

Šią peticiją pasirašo žmonės, kurie nesutinka dėl Prokuratūros kreipimosi į teismą dėl vandenlenčių parko prie Elektrėnų marių pašalinimo. Vandenlenčių parkas „Away“ Elektrėnuose yra darbo vietą jaunimui vasarai suteikianti turistų traukos vieta. Vieta, kur vasarą laiką leidžia ir sportuoja Elektrėnų miesto gyventojai. Peticiją, kuri nebus stabdoma iki galutinio sprendimo, rasite

https://www.peticijos.lt/visos/77739/elektrenu-gyventojai-pries-vandenlenciu-parko-pasalinima/

Šis klausimas neaplenkė ir balandžio 31 d. vykusio Elektrėnų sav. tarybos posėdžio. Pasak administracijos direktoriaus G. Ratkevičiaus, prokuratūros sistemoje yra pateiktas tik informacinis pranešimas, paties ieškinio nėra. Teismas nagrinėja to ieškinio priėmimo klausimą, koks jis – neaišku, kai gausime ieškinį, įsigilinsime į argumentaciją ir reaguosime. Meras Kęstutis Vaitukaitis taip pat patarė sulaukti prokuratūros sprendimo, tuomet ir analizuoti.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų